“Türkiye’nin spor girişimcilik endüstrisindeki pazar payını artırmayı hedefliyoruz”

“Türkiye’nin spor girişimcilik endüstrisindeki pazar payını artırmayı hedefliyoruz”

Profesyonel sporculuk kariyerindeki başarı devamlılığını, melek yatırımcılık ve girişimcilik alanındaki faaliyetlerine de taşımayı hedefleyen Sinan Güler, spor endüstrisindeki girişimlerin büyümesine destek olmak için SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı’nı hayata geçirdi. Güler ile programın içeriğini, koronavirüs etkilerini ve başarı kriterlerini konuştuk.

Güler Legacy’den sonra SG Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı’nı hayata geçirdiniz. Projenin fikri nasıl ortaya çıktı?

Güler Legacy’nin finansal büyümesi için fikir alışverişi yaparken ortaya çıktı. TÜSİAD’ın Bu Gençlikte İş Var etkinliğinin operasyonunda görev yapan Sinem Ulutürk ile birlikte yaklaşık bir senedir bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Melek yatırımcılık ve girişimcilik alanındaki faaliyetlerime daha fazla değer katacak yatırımlar yapmak istiyorum. Profesyonel sporculuk kariyerim bittiğinde finansal olarak çok daha ufak yatırımlar yapabileceğimi göz önünde bulundurursak, şu aşamadaki akıllı yatırımların yanına doğru yatırımcıları da bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası böyle bir bireysel motivasyonla ortaya çıkmış bir fikir. Her ne kadar girişimcilik ekosisteminde hızlandırıcı program yapıyor olsak da kısa vadede odaklandığımız hedef, bunu farklı bir platform haline getirerek spor girişimlerini Türkiye’de opere etmek ya da ilgili bölgesel pazarlara girmek isteyenler için bir kanal yaratmak.

Türkiye’de ve yurt dışında buna benzer hızlandırma programları var mı?

Avrupa’da en az 4-5 farklı yerde farklı seviyelerde hızlandırıcı programlar var. Geçtiğimiz sene, Hype Spin Accelerator programı Türkiye’de bir ilk olarak düzenlendi. Programın Türkiye ayağını, 1907 Derneği ve MEF ile ortaklaşa gerçekleştirdik. Türkiye  merkezli bir program olarak, bahse konu benzer tüm programların daha iyisini yapma hedefimiz var. Türkiye’deki girişimciler ve girişimlerini Türkiye’de büyütmek isteyen uluslararası girişimler üzerinde önemli etkiler yaratmak istiyoruz.

Program kapsamında neler yapılacak? Süreçlerle ilgili bilgi verir misiniz?

Bu seneki hikayemizde, özellikle programın ilk altı aylık süreci günümüz şartları nedeniyle dijitalleşiyor. Bu çerçevede başvurmak isteyen girişimcilere imkan sağlayabilmek için başvuru sürecimizi uzattık. Başvuru süreci bittikten sonra, tüm girişimlerin dahil olduğu kısa süreli bir ön hızlandırıcı programımız olacak. Bu aşamada hem girişimlerle tanışacağız hem de girişimlerden neler beklediğimizi onlara anlatacağız. Şu an için dijital ortamda yapmayı planladığımız ana kamp sonrası, girişimcileri mentorlerle eşleştireceğiz. Her ne kadar girişimlerden spor ekseninde beklentilerimiz olsa da, iş yapış şekilleri konusunda da onlara destek olmaya çalışacağız. Girişimlerin iş planlarını ve sunumlarını en doğru şekilde hazırlamaları adına iş modeli kanvas üzerinden hazırlık yapmalarını isteyeceğiz. Sunumlar sonrasında farklı konu bazlı girişim-mentör çalışmaları organize edeceğiz. Belli bir eğitim sürecinin sonunda da girişimcileri yatırımcılarla tanıştırabilecek dijital bir ortam yaratmayı planlıyoruz.

Katılım ne durumda?

Katılım konusuna sayısal olarak baksak da, bu konuda farklı parametreler var. Programa katılımın nicelik olarak beklediğimiz seviyede gitmesinin yanı sıra programa yurt dışındaki girişimlerden de başvurular var. COVID-19’un neden olduğu işin teknik tarafındaki farklılaşmayla birlikte, ekonomik olarak bizden çok daha gelişmiş olan ülkelerden de başvuru almaya başladık. Yurt dışından katılımın olması, yaratmaya çalıştığımız model için önemli bir gelişme. Çünkü, hedeflerimizden biri farklı pazarlarda büyümeyi hedefleyen girişimleri lokalize etmek.

Programa kimler katılabiliyor? Hedef kitlenizde kimler var?

Şu an için katılımcı ağını geniş tutuyoruz. Sadece programın içeriğinin katkı vereceği bir dünya yaratmak istemiyoruz. Herkese doğru bir yol çizmek istiyoruz. Belki de çizeceğimiz doğru yol, sonraki programlarda önemli girişimlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Program dahilinde girişimlerin önüne farklı fırsatlar çıkabilir. Mesela, programın içerisindeki yatırımcılardan veya programa dahil olacak spor kurumlarından ilgilenenler olabilir. Bu nedenle, spor endüstrisinin herhangi bir sorununu çözecek ya da ihtiyacını karşılayan bir çözümü olan tüm girişimcileri çağırıyoruz. Tabii ki bu, hemen gerçekleşecek bir durum değil. İnsanlar doğru hikayelerin oluşmasını görmek isteyecekler. Genel olarak bir araya gelmeyi hedeflediğimiz girişimler ise büyüme noktasında olan, aradıkları yatırım ve destek nispeten küçük olan veya A serisine gelmeden önceki yatırımlar olacaktır. Trend veya teknolojik inovasyon ayrıştırmadan, her noktaya dokunabilen spor endüstrisine ait bu seviyedeki girişimleri programa dahil etmek istiyoruz.

Danışma kuruluna ve ekibe baktığımızda kendi alanlarında birçok başarılı insanı bir arada görüyoruz. Program için ne kadar özendiğinizi buradan anlayabiliyoruz. Danışma Kurulu’ndaki isimlerin programdaki rolü ne olacak?

Danışman kurulu üyelerimiz, hem kendi alanlarında hem de girişimcilik veya spor dünyasında ciddi seviyede etkisi olan insanlar. Kuruldaki ağabeylerim ve ablalarımdan belirli noktalarda, beni ve destek olmak istediğimiz girişimleri yönlendirmelerini isteyeceğiz. Kendilerine programı anlattığımda direkt olarak tavsiyeler vermeye başladılar. Konunun içine resmen dahil olmadan bile önemli fikirler verdiler. Böyle bir ekibin bizimle olmasından dolayı çok şanslı hissediyorum. Hatta bu ekibi daha da genişleteceğiz. Bu ekibin yanı sıra operasyonla alakalı bize destek olan ve girişimcilik dünyasında aktif kişilerden bir ekip daha kurmaya çalışıyoruz. Bunların yanında da, bir mentor ağı ve seçim komitesi oluşturuyoruz. Bu ekipleri isim olarak duyurmadık ama onlar da girişimcilik ve spor sektöründe etki yaratan ve önemli kariyerlere sahip kişiler. Bu kadar özel insanı aynı amaç için bir araya getirmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. 

Spor dünyasında bir dönüşüme ihtiyacın olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl bir dönüşüm hayaliniz var?

Spor dünyasında yaratmak istediğim değişimlerden biri, sporculardan yatırımcı ortaya çıkarmak. Bunu doğru hikayelerle anlatıp, melek yatırımcılığın nasıl farklı imkanlar yaratabildiğini göstermek istiyorum. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm spor dünyasında da gerçekleşecek. Şu anda spor dünyasında var olan bazı alışkanlıklar, dijital imkanların artmasıyla değişecek. Kendimizi söz konusu değişimin bir parçası olarak kabul ederek, teknolojinin sağladığı kolaylıkları sporun içine dahil edebiliriz.

Programa dair hedefleriniz neler? Hangi beklentiniz karşılanırsa, bu programı “başarılı” olarak nitelendirirsiniz?

Pazar payı olarak İngiltere, spor girişimcilik endüstrisinin yüzde 30’unu oluşturuyor. Türkiye ise bunun sadece yüzde 1’inde yer alıyor. Hedefimiz, bu oranı 4-5 sene içinde artırmak. Eğer bu oranı yüzde 2’ye çıkarabilirsek başarılı olmuş oluruz. Bir diğer kriter ise Türkiye’de büyümek isteyen tüm spor girişimlerinin bir şekilde radarımıza girmesini sağlamak. Bu girişimleri doğru bağlantılarla, doğru yerlere yönlendirmeyi becerirsek başarılı oluruz diye düşünüyorum.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar