Schneider Electric’den cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası başarı

Schneider Electric’den cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası başarı

Schneider Electric, üst üste iki yıl Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde liderler arasında yer aldı. Ayrıca şirket cinsiyet eşitliğine dair öncü çalışmalarından dolayı Catalyst Ödülü’ne de layık görüldü.

Schneider Electric, 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) dahil edilen 230 şirketten biri olarak ödüllendirildi. Üst üste ikinci kez listede yer alan şirket, grup çapında cinsiyet eşitliği ve katılımına olan bağlılığı adına kaydettiği ilerleme için ödüle layık görüldü.

Ayrıca şirketin özellikle Hindistan’da yaptığı cinsiyet eşitliğine dair girişimleri de bu alanda öncü çalışmaları görünür kılan Catalyst Ödülü ile onurlandırıldı. Şirket, Catalyst Ödülü’nü almaya hak kazanan dört firma arasında yer aldı.

Cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarının ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum; “Schneider Electric olarak her yerde, herkes için eşit fırsat sunmayı kendimize görev edindik. İnsanların potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Girişimlerimizin sonuçlarını da almaya başladık. Bloomberg’in GEI endeksine dahil edilmemiz ve Catalyst Ödülüne layık görülmemiz, Çeşitlilik ve Katılım konusunda hem global hem de ülke düzeyindeki güçlü başarımızı kanıtlar nitelikte” dedi.

Bloomberg, Schneider Electric’in çeşitliliğe ve katılıma olan bağlılığını onurlandırdı

Yöneticilere ve yatırımcılara dünyanın en büyük finansal hizmet şirketlerinin cinsiyet eşitliği performansı konusunda karşılaştırmalı bilgi sunmak için 2016’da oluşturulan GEI, 2018 Endeksi için tüm sektörlere genişletildi. Schneider Electric ise 2019 yılında sıralamaya giren 230 global şirketten ve sanayi alanından listede yer alabilen 8 şirketten biri oldu.

Schneider Electric endekste üst yönetim bağlılığı, cinsiyet açısından katılımcı şirket politikaları ve toplum katılımı alanlarında yüksek puan aldı. Bu güçlü performans şirketin olumlu değişimi teşvik eden ve ilerlemesini izleyen sayısız girişimini yansıtıyor. Bunlardan bazıları Schneider Electric Sürdürülebilirlik Etkisi kapsamında yer alan Global Aile İzni politikası, global ücret eşitliği çerçevesi ve tüm çalışanların değişken tazminatının tanınması gibi barometrelerden oluşuyor. Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi ile 2018’in sonu itibariyle 50’den fazla ülkede Aile İzni politikasını uygulandı ve Grup çalışanlarının yüzde 90’ından fazlası Eşit Ücret Çerçevesi kapsamına sokuldu.

Bloomberg Başkanı ve U.S. 30% Club Kurucu Başkanı Peter T. Grauer “Cinsiyet eşitliğini Bloomberg GEI standartları çerçevesinde ölçmeye yönelik çalışmalarından dolayı Schneider Electric’i ve endekste yer alan diğer kurumları tebrik ediyoruz. Schneider Electric, gerçek anlamda katılımcı bir işyeri yaratmaya çalışan diğer şirketlere liderlik ettiğini bu başarısıyla çalışanlarına, yatırımcılara ve iş dünyasına güçlü bir şekilde gösteriyor” şekilde konuştu. 

Catalyst Ödülü, Schneider Electric’in Hindistan’daki olağanüstü gelişimini gözler önüne seriyor

Schneider Electric’in cinsiyet eşitliği çalışmalarına verilen bir diğer ödül ise Catalyst Ödülü oldu. Bu ödül, işyeri katılımı üzerinden kadınlara yönelik ilerlemeyi hızlandıran, kanıtlanmış ve ölçülebilir sonuçları olan, yenilikçi organizasyonel yaklaşımlara veriliyor. Şirket bu ödülü alan dördüncü firma oldu. Ödül, şirketin Hindistan’da sağladığı gelişmeyi takdir etmek için verildi.

Catalyst Ödülü ekibi, Grubu değerlendirmek amacıyla Schneider Electric Hindistan liderleriyle ve çalışanlarıyla temas kurarak dokümantasyon incelemeleri, telefon görüşmeleri ve yerinde ziyaretler içeren kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Catalyst Ödülü yetkilileri cinsiyet eşitliğinin önemli bir sorun olduğu bir ülkede Schneider Electric Delhi ve Bangalore ofislerinde katılımın organizasyona getirdiği sonuçlardan oldukça etkilendiklerini açıkladılar.

Schneider Electric’in Hindistan’da gerçekleştirdiği bütünsel yaklaşımı, temel olarak şu başlıklardan oluşuyor:

  • Hedefli işe alma: Engelliler dahil olmak üzere farklı sosyal gruplardan kişilere işe alımlarda öncelik veriliyor ve böylece çalışma ortamındaki çeşitlilik artıyor.
  • Kadınları iş yaşamına kazandırma: Kadınların işgücüne geri dönüşünü kolaylaştıran programlar desteklenerek kadın çalışan sayısı artıyor.
  • Cinsiyet eşitliği çalışmalarına erkekleri dahil etme: Cinsiyet eşitliği içinçeşitli projelerde erkeklerin yer alması ve projelere aktif katılımları sağlanıyor.
  • Herkese yönelik esnek iş düzenlemeleri: Çalışanlara hasta yakınlarının bakımı gibi durumlarda uzun süreli uzaktan çalışma izni sağlanıyor. Buna baba ebeveyn izni de dahil.

Bu çalışmalar kapsamında 2015’ten 2018’e kadar inisiyatifin etkisi giderek somut hale geldi ve genel iş gücünde yüzde 5’e varan bir daralmaya rağmen kadınların iş gücündeki oranı yüzde 15,9’dan yüzde 20,8’e yükseldi. Kadınların gönüllü işten ayrılma oranları ise neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde14,6’dan yüzde 7,8’e geriledi. 

Schneider Electric Hindistan İdari Müdürü ve Bölge Başkanı ve Grubun Global Çeşitlilik ve Katılım Kurulu Üyesi Anil Chaudhry, şirketin Hindistan’daki başarısı hakkında şunları dile getirdi; “Schneider Electric’te çeşitliği kucaklamak denilen şeyin aslında sadece bu dünyanın gerçeğini filtreden geçirmeksizin kabul etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Belirtmeye gerek yok ki farklı kültürlere, cinsel kimliklere, sosyo-dini tercihlere ve özel yeteneklere sahip bireyler için güçlendirici bir ortam oluşturmak kendi gerçek benliklerini işe getirmelerini sağlıyor. Bu ortak özellik işte ve dışarıda ellerinden gelen en iyi katkıyı sunmalarını sağlıyor. Çeşitlilik ve katılım konusunda böyle bir ortamı çalışanlarımıza sağlıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve Catalyst Ödülü’ne layık görülmekten ötürü de gerçekten onur duyduk. Bu konuda tutkuyla çalışma yürüten ekibime teşekkür ediyorum”.

Schneider Electric Hindistan’ın kazandığı başarı, şirketin global düzeyde liderlik ettiği çeşitlilik ve katılım dönüşümünün bir kanıtı. Schneider Electric’in Hindistan’daki başarıları, herkese eşit katılım fırsatı sunmaya odaklanarak şirketin tüm çalışanlar için hem fiziksel hem de psikolojik anlamda güvenli bir çalışma ortamı sağlama çalışmalarına örnek oluşturuyor.

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar