Plastik krizi gezegeni tehdit ediyor

Plastik krizi gezegeni tehdit ediyor

Çevre suçlarını ve suistimalini araştıran ve bunlara karşı mücadele eden uluslararası bir STK olan Çevre Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan raporda, plastik kirliliğinden kaynaklanan tehdidin iklim değişikliğine eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Çevre Araştırma Ajansı’nın yeni yayınlanan bir rapounaa göre, aşırı plastik üretiminden kaynaklanan yaygın kirlilik gezegenin yaşanabilir çevreyi sürdürmesi konusunda büyük tehdit oluşturuyor.

Yalnızca okyanuslara atılan saf plastik emisyonlarının 2040 yılına kadar üç katına çıkmasının beklendiği ve gezegendeki habitatların yaşamı sürdürme yeteneğini tehdit ettiği vurgulanıyor. Bununla birlikte, yaygın plastik kirliliğini ele almak için yasal olarak bağlayıcı önemli bir küresel anlaşmanın eksikliğine işaret ediliyor.

İklim Anlaşması’nda plastik kirliliğine yer verilmedi

Raporda, plastik üretimi, kullanımı ve sera gazı emisyonları arasındaki bağlantıya rağmen, BM İklim Değişikliği Konferansı (Cop26) kapsamındaki Glasgow İklim Anlaşması’nda plastik kirliliğine yer verilmediği belirtiliyor.

Plastik kirliliğini önlemek için ciddi çaba gösterilmediği takdirde, 2040 yılına kadar plastik atık miktarının yaklaşık 700 milyon tona ulaşabileceği ve 2050 yılına kadar plastiğin ağırlığının gezegendeki balıkların ağırlığını aşabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.

Plastiklerin yaklaşık yüzde 80’i karbondan oluşuyor

Çevredeki plastikler, toksik kimyasalların salınması ve birikmesi ile ultra küçük mikro ve nano plastiklere ayrıldığında potansiyel olarak küresel ısınmaya neden olur.

Plastiklerin yaklaşık yüzde 80’i karbondan oluşuyor ve üretim süreçleri büyük miktarlarda fosil yakıt yakılmasını gerektiriyor.

Geri dönüşüm ve imha aşamalarında kullanılan bir yöntem olan yakma esnasında Poli-Vinil Klorürden üretilen dioksinler gibi çevreye toksik kimyasallar salınıyor. Bunların bazıları ciddi sağlık problemleri yaratıyor. Bağışıklık ve üreme sistemlerini tehlikeye atabiliyor, kansere neden olabiliyor ve aşırı düşük dozlarda bile bilişsel işlevleri bozabiliyor.

914 tür tehdit altında

Rapora göre, 2015 yılında üretim ve ayrıştırmalar dahil olarak plastiklerden kaynaklanan tahmini toplam sera gazı emisyonlarının 1,78 milyar ton karbondioksite eşdeğer olduğu açıklanıyor.

Plastikleri yemeleri sonucunda doğrudan etkilendiği tespit edilen en az 914 türün, Dünya’nın biyolojik çeşitliliğine tehdit oluşturduğuna işaret ediliyor.

Dünya’daki plastiklerin parçalanmasıyla salınan mikroplastikler, gezegenin oksijenini üretmekten sorumlu olan okyanus planktonları ve besin zincirinin son halkasındaki bitki ve hayvanlar tarafından sistemlerine alınıyor.

Son zamanlarda yapılan diğer bir araştırma, plastik üzerinde yaşayan bakterilerin ve diğer mikro toplulukların, antibiyotik direnç genlerinin küresel olarak yayılmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Birleşik Krallık’ın da dahil olduğu yüzden fazla ülkenin katılımıyla Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek olan BM Çevre Toplantısı’nda plastik yaşam döngüsünün her aşaması için öngörülen müdahaleleri içeren kapsamlı bir anlaşmaya  duyulan ihtiyacın görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak:

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-pollution-environment-investigation-agency-b1995068.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=IND_Morning_Headlines%2018-01-2022&utm_term=IND_Headlines_Masterlist_CDP

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar