AÇEV çocuk yaşta evliliğe dikkat çekiyor

AÇEV çocuk yaşta evliliğe dikkat çekiyor

Türkiye’de her 10 kız çocuğundan 1’i nişanlanma, evlenme, hamile kalma ya da anne olma nedenleriyle eğitim hayatını terk etmek zorunda kalıyor. Küresel COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yükleri azaltma yaklaşımı, çocuk yaşta evliliklerin artması riskini de beraberinde getiriyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteği ile 10 ilde yürüttüğü projede çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile mücadelede babaların rolüne dikkat çekiyor.

Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar, erken yaşta evliliklerin anne ve çocuk ölümlerinin en önemli önlenebilir sebebi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar, bununla birlikte erken yaşta evliliklerin çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediğine de işaret ediyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de her 10 kız çocuğundan biri nişanlanma, evlenme, hamile kalma ve/veya anne olma nedenleriyle eğitim hayatını terk etmek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA Türkiye’nin, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Çocuk Yaşta Evliliklerin Sağlık Riskleri ve Sonuçları Raporu”, Türkiye’de 20-49 yaş arasındaki her beş kadından birinin 18 yaşından önce evlendiğini gösteriyor. Raporda yer alan sonuçlar, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının üçte birinin ise yine çocuk yaşta, yani 18 yaşından önce anne olduğuna işaret ediyor. İçinde bulunduğumuz küresel pandemi süreci, özellikle düşük sosyoekonomik seviyeye sahip ailelerde yaşayan kız çocukları için ayrı bir tehdit oluşturuyor. Bazı ailelerin COVID-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yükleri azaltma yaklaşımı, çocuk yaşta evliliklerin artması riskini de beraberinde getiriyor. UNFPA’in yakın zamandan yayınladığı analize göre, çocuk yaşta evliliklerle mücadele programlarının altı ay kesintiye uğraması 2030’a kadar 13 milyon kız çocuğunun daha erken yaşta evliliğe maruz kalmasına neden olabilir.

AÇEV, tutum ve davranış değişimi hedefiyle, “Babayım” kampanyasını yürütüyor

Bu bulgulardan yola çıkan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)iş birliği ile, çocukların güvende olmaları ve bütünsel gelişimlerinin desteklenmesi için babalarda tutum ve davranış değişimi hedefiyle, “Babayım” kampanyasını yürütüyor. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasında temel aktörler olarak babaların rolü ve önemine dikkat çekilen kampanya kapsamında, geniş kapsamlı bir müdahale programı, eğitimler, farkındalık seminerleri ve iletişim çalışmaları yürütülüyor. AÇEV, uzun yıllardır yüz yüze uyguladığı Baba Destek Programı’nın yanı sıra, pandemi döneminde çocukların ve ebeveynlerin fiziksel ve psikolojik iyi olma halini destekleme amacıyla babalarla çevrimiçi buluşmalar da düzenliyor.

AÇEV saha sorumlusu Yaşar Aydoğdu bilinçlendirme çalışmalarının etkisini şu sözlerle aktarıyor: “Düzenlediğimiz seminerler sırasında, katılımcılar kendi hayatlarından alıntılar yapıyor. Çoğu ailenin içerisinde çocuk yaşta evliliklerle ilgili bir hikaye söz konusu. Bunu da sıklıkla normal bir olgu gibi anlatıyorlar. Yaptığımız sunumlar vesilesiyle, çocuk yaşta evliliklerin doğurduğu sağlık sonuçlarını ve erken gebelik gibi faktörlere bağlı olarak kız çocuklarının yüksek ölüm oranlarını öğrendiklerinde ise, bu duruma engel olmak için harekete geçmek istediklerini söyleyenler oluyor.”

Kampanya, Baba Destek Programı’nı hali hazırda uygulayan gönüllü eğitimciler ve programdan mezun olan babaların desteği ile çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik riskinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştırılacak. Kampanya mesajları, kahvehane ve berber gibi mekanlarda yüz yüze sohbetlerin yanı sıra, sosyal medya ve dijital platformlar yoluyla geniş kitlelere de ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve AÇEV, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler başta olmak üzere çocuklara dönük her türlü ihmal ve istismarın önlenmesi ve bütüncül bir yaklaşımla onlara uygun ortamlar yaratılması için tüm babaları sorumluluk almaya ve “Babayım, Çocuğumu Erken Yaşta Evlendirmem!” demeye çağırıyor.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar