Yanındayız Derneği “Bir Sözüm Var” diyerek eşitlikte buluşmaya davet ediyor

Yanındayız Derneği “Bir Sözüm Var” diyerek eşitlikte buluşmaya davet ediyor

Toplumu etkileyen erkekler ve kadınlar ‘Bir Sözüm Var!’ diyecekler ve kadın hakları, fırsat eşitliği, ön yargıları aşmak adına kavramlar üzerine bir söz söyleyecekler. ‘Sözüm Var’ vurgusu hem ‘benim de bu konuda bir söyleyeceğim var’ın altını çiziyor hem de ileriye dönük bir anlaşma, söz verme anlamını taşıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların toplumdaki statüsünün iyileştirilmesi ve hak mücadelelerinde bugünlere nasıl geldiğimizi hatırlamamız adına oldukça özel bir gün 8 Mart. 

Kadınların okuma-yazma oranı, eğitim düzeyi, çalışma yaşamına ve siyasi yaşama aktif katılımı ve kadın sağlığı konusundaki göstergelere baktığımızda tüm çabalara ve ilerlemelere rağmen hala olması gerekenden çok uzak noktadayız. 

Yanındayız Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, kampanya ile ilgili şunları dile getirdi: “8 Mart’ın özü, emekçi kadınların mücadele geleneğine ve azmine dayanıyor, bunu unutmadan yürütülen tüm farkındalık çalışmalarını Yanındayız Derneği olarak çok önemsiyoruz. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayırdığımız bugünü toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, özellikle de erkekleri bu konuda aksiyona davet etmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak bir sosyal medya kampanyası hazırladık.”

Toplumu etkileyen erkekler ve kadınlar ‘Bir Sözüm Var!’ diyecekler ve kadın hakları, fırsat eşitliği, ön yargıları aşmak adına kavramlar üzerine bir söz söyleyecekler. ‘Sözüm Var’ vurgusu hem ‘benim de bu konuda bir söyleyeceğim var’ın altını çiziyor hem de ileriye dönük bir anlaşma, söz verme anlamını taşıyor. Dolayısıyla Yanındayız Derneği 8 Mart’ı yalnızca tek bir gün üzerine söz söyleyip hiçbir eylemde bulunmadan devam edilen bir gün olmaktan çıkarmak, yılın her günü toplumu daha ileriye götürme çabasına dönüştürmek istiyor. 

Yanındayız Derneği, kadınların ve erkeklerin birlikte aynı çabada olmalarını, aynı yöne bakmalarını çok önemsediği için üyelerini ve iş dünyası insanlarını, akademisyenleri, özetle toplumun her kesiminden kadın ve erkek fikir önderlerini bu kampanyaya katılmaya davet ediyor. 

“Mücadelemiz bir gün değil, her gün; YANINDAYIZ demeye devam edeceğiz.”

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar