Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi #4: Nitelikli Eğitim

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi #4: Nitelikli Eğitim

Dünyada yaklaşık 124 milyon çocuğun okula gitmediği tahmin ediliyor. Yoksulluk ve silahlı çatışmalar sebebiyle bu sayının giderek artma ihtimali ise çok yüksek. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar ulaşılması amacıyla koyduğu hedeflerin dördüncüsü Nitelikli Eğitim, bu sorunların çözümüne odaklanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin dördüncüsü Nitelikli Eğitim maddesini detaylarıyla inceledik.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dördüncüsü Nitelikli Eğitim, herkes için kapsayıcı eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesini hedefliyor. Eğitim alanında her ne kadar önemli ilerlemeler kaydedilse de, dünya genelinde yaklaşık 124 milyon çocuğun okula gitmediği tahmin ediliyor. Bu sayının daha da azalması hatta sıfırlanması için birçok çalışma yürütülüyor. Eğitimle insanların yoksulluktan kurtulabilmesi ise sorunun üzerine gitmek için başlı başına büyük bir neden.

UNDP verilerine göre, dünyada okula kaydı olmayan çocukların yarısından fazlası alt Sahra bölgesinde yaşıyor. Genç bir nüfusun yaşadığı bu bölgede, 2030 yılında eğitim imkanı sağlanması gereken 3-15 yaş arası nüfusun 444 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Alt Sahra’da konuyla ilgili çalışmalar devam etse de bölgedeki ağır yoksulluk ve silahlı çatışmalar nedeniyle ilerleme kaydetmek oldukça zor oluyor. Hatta silahlı çatışmaların devam etmesi, okula giden çocukların sayısını da azaltıyor.

Türkiye’deki nitelikli eğitim sorunu ise bir nevi kapitalizmin getirisi. Özel okul ve devlet okulu ayrımı gittikçe derinleşti. Günümüzde çocuklar birbirlerinden çok farklı eğitim alıyor. Eğitimde standardın kaybolması, ülke içindeki kutuplaşmanın nedeni olabilir. Başarı konusunda zaten sorunlu olan ve her iki yılda bir eğitim sisteminin değiştiği Türkiye’de standardı olan nitelikli eğitim beklentisi de zaten doğru olmazdı.

Kadınların eğitime erişimi kısıtlı
Eğitime zor ulaşan grup ise kadınlar ve kız çocukları. Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri okullaşmada kız ve erkek çocuk oranlarını eşitleyebilmiş değil. Alt Sahra bölgesi ve Batı Asyaʼda kız çocukları hem ilk hem de orta öğrenimde engellerle karşılaşıyor. Eğitimdeki bu engeller genç kızların istihdam şanslarını da azaltıyor. Türkiye’de de kadınların eğitime erişimi daha zor. TÜİK’in 2018 verilerine baktığımızda okuma yazma bilmeyen erkeklerin oranının yüzde 0,9, kadınlarda ise bu oranın yüzde 5,2 olduğunu görüyoruz.

Nitelikli Eğitim hedefi için neler yapılabilir?
Hükümetlerden eğitim hakkında politika belirlemeleri ve uygulamaya geçmeleri öncelik olarak istenebilir. Özel sektör, eğitim araçları ve altyapısına yatırım yapmaya teşvik edilebilir. Sivil toplum; gençler ve diğer gruplarla ortaklıklar kurarak yerel seviyede eğitimin önemi hakkında farkındalığı artırabilir. 

Kerem Efendioğlu
ADMINISTRATOR
PROFİL

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar