Kore, UNDP ve Extreme Tech Challenge sürdürülebilirlik yolunda çözüm üreten teknoloji girişimlerini desteklemek üzere yeni bir yarışma hayata geçirdi

Kore, UNDP ve Extreme Tech Challenge sürdürülebilirlik yolunda çözüm üreten teknoloji girişimlerini desteklemek üzere yeni bir yarışma hayata geçirdi

Kore Cumhuriyeti, Extreme Tech Challenge (XTC) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde ‘’The Peace, Justice & Inclusive Society Startup Competition’’(Barış, Adalet ve Kapsayıcı Toplum Startup Yarışması) adı verilen yeni ve etkili bir girişimin duyurusu yapıldı.

Bu yarışma, teknolojik inovasyonu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmeye yönelik ortak bir çabayı gösteriyor ve SKH16’ya odaklanıyor. 

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar olarak bilinen SKH16, barış yanlısı ve kapsayıcı toplumları teşvik etmeyi, herkes için adalete erişim sağlamayı ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmayı amaçlıyor.

Dünya genelindeki girişimler, teknoloji ve sosyal değişim alanında küresel liderlerle bağlantı kurmak için olağanüstü bir fırsat sunun bu yarışmaya katılmaya davet ediliyor. 

Yarışma, tanınırlık, küresel görünürlük ve ağ oluşturma, mentorluk ve potansiyel finansman için risk sermayedarlarına erişim imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu girişim, teknoloji yenilikçilerinin daha barışçıl, adil ve kapsayıcı bir dünyada katkıda bulunmaları için bir eylem çağrısı niteliğinde. 

Yarışmanın odak noktası teknolojik çözümler:

·      Kapsayıcı, duyarlı ve hesap verebilir kurumlar inşa etmek ve güçlendirmek

·      Güvenilir ve doğrulanmış bilgilere erişimi artırmak

·      Yapay zeka etiğini desteklemek

·      Veri koruma, gizlilik ve bütünlüğü sağlamak

Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, bu yarışmanın potansiyel etkisinden duyduğu heyecanı dile getirerek düşüncelerini aktardı: ‘’Bugün, kaynaklara ve teknolojiye sahip pek çok aktör SKH’lere katkıda bulunma tutkusunu paylaşıyor. Gençlerimiz için umut verici bir gelecek sağlamak üzere bu ortaklıkları kolaylaştırmaktan heyecan duyuyoruz.’’

Extreme Tech Challenge Kurucu Ortağı, Walden Catalyst Ventures Kurucu Ortağı, Samsung Electronics Yarı İletken Danışma Kurulu Başkanı, HARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Young Sohn bu işbirliğinin önemini şu sözleriyle vurguladı: ‘’Teknolojinin bölebildiği ya da birleştirebildiği bir çağda, bizim odak noktamız teknolojinin gücünü toplumsal fayda için kullanmak ve barış, adalet ve kapsayıcılığın sadece ideal değil gerçek olduğu bir dünya inşa etmeyi sağlamak.’’

Birleşmiş Milletler’in uluslararası kalkınma konusundaki lider kuruluşu olan UNDP, 170 ülkede yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, eşitsizliklerin ve ayrımcılığın azaltılmasına ve ülkelerin ilerlemeyi sürdürülebilmeleri ve SKH’lere ulaşabilmeleri için daynıklılık oluşturmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyor. UNDP, ülkelerin her düzeyde kapsayıcı, etkili ve hesap verebiir yönetişim sistemlerini güçlendirmelerine, insanlar ve gezegen için entegre, kalıcı çözümler oluşturmalarına yardımcı olma yönündeki çalışmalarını destekleyebilecek bu ortaklığı başlatmanın memnuniyetini taşıyor.

The Peace, Justice & Inclusive Society Startup yarışması, seçilen girişimlerin inovasyonlarını risk sermayedarları, kurumsal liderler, girişimciler, startup ekosistemi oluşturucuları ve kamu sektörü paydaşlarından oluşan küresel bir izleyici kitlesine yüksek profilli bir etkinlikte sunulmasına yardımcı olacak.

Hızlı dijital dönüşüm çağında, hesap verebilir, kapsayıcı ve etkili yönetişim için dijital teknolojilerden yararlanmanın öneminin bilinciyle hayata geçirilen girişim, teknoloji vizyonerlerinin etkili liderlerle buluştuğu çok önemli bir platform olarak duruyor.

Daha fazla bilgi için: https://extremetechchallenge.org/event/the-peace-justice-inclusive-society-startup-competition/

Kaynak:

https://www.eco-business.com/press-releases/korea-undp-and-extreme-tech-challenge-launch-tech-startup-competition-to-drive-sdg-16-solutions/?utm_medium=email&_hsmi=299985066&_hsenc=p2ANqtz-8Hi453oOwp2PC5qL_fx0iEf-YdYolnc0A_ZyT9oJu4ZONHCylaZ7eq8fjdx82UWHrBc3xsTlc7qNOP3ffCw89dUdtLAA&utm_content=299985066&utm_source=hs_email

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar