Goldman Sachs çevrimiçi eğitim programlarıyla kadın girişimcileri destekliyor

Goldman Sachs çevrimiçi eğitim programlarıyla kadın girişimcileri destekliyor

Goldman Sachs’ 10.000 Women Initiative, on binlerce kadın işletme sahibinin sermayeye erişimine yardımcı olarak, ekonomik büyümeye destek sağlıyor.

Goldman Sachs CEO’su David Solomol, son yıllarda kadınların iş sahibi olma potansiyelinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

1972’de Amerika Birleşik Devletleri genelinde kadınlara ait sadece 402 bin şirket varken, bu sayı bugün 12,3 milyona ulaştı. Halihazırda dünya genelindeki girişimcilerin yüzde 43’ü kadın.

Bu ilerlemeye rağmen, hala ciddi bir finansman açığı söz konusu. 

Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, dünya genelinde kadınlara ait küçük işletmeler için 1,5 trilyon ABD doları tutarında finansman açığı olduğunu tahmin ediyor.

Günümüzde, kadınların sahip olduğu KOBİ’lerin yüzde 70’inden fazlasının finansal hizmetlere erişimi yetersiz veya hiç yok.

Kadınların ticari kredi başvurularının onaylanma olasılığı daha düşük ve aynı zamanda dünya genelinde banka hesabı olmayan nüfusun çoğunluğunu onlar oluşturuyor. 

Sosyo-ekonomik durum, istihdam durumu ve eğitim düzeyi gibi faktörler finansal desteğin önündeki önemli engeller olarak ortaya çıkıyor.

Goldman Sachs 10.000 Women Initiative girişiminin küresel başkanı ve Hindistan’daki etki odaklı çalışmaları yürüten Charlotte Keenan, ‘’Kadın girişimciler, toplumsal önyargılar, rol model eksikliği ve finansman engelleri gibi olumsuzluklar nedeniyle yeteneklerini ve tam potansiyellerini sergilemede geri kalıyor’’ diyerek düşüncelerini aktarıyor.

Hindistan’daki işletmelerin yüzde 20’si kadınlar tarafından yönetilirken, endüstriyel üretimin yalnızca yüzde 3’üne katkıda bulunuyorlar. Bunların çoğu küçük işletmeler. Orta ölçekli işletmelerinse yalnızca yüzde 2,7’si kadınlar tarafından yönetiliyor. 

Kadınlara ait işletmelerin kredi başvurularının reddedilmesi erkek egemen şirketlerden 2.5 kat daha fazla.

Kadın girişimcilerin potansiyelinin ortaya çıkarılması

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) göre, kadınlara ait işletmeler istihdam yaratma ve ekonomik büyüme açısından güçlü bir kaynak.

Yapılan araştırmaların sonucuna göre, kadınlar, girişimciliği ekonomik güçlenme ve yaşamlarını iyileştirmeye giden bir yol bir olarak görüyor. Bu nedenle Goldman Sachs, başarılı iş eğitimi programını gelişmekte olan ülkelere yaymaya devam ediyor.

Goldman Sachs, Nisan 2024 tarihinden itibaren Coursera aracılığıyla Kadın Odaklı İşletme Eğitim Programını ücretsiz olarak 60 milyondan fazla Fransızca konuşan Afrikalı kadının kullanımına sunacak.

Halihazırda Liberya’dan Hindistan’a kadar dünya genelinde milyonlarca kadını destekleyen ücretsiz çevrimiçi programı 10 kurstan oluşuyor. Dünyanın önde gelen 40 okulundan 100 akademisyen Portekizceden Hintçeye kadar pek çok dilde eğitim veriyor.

Goldman Sachs’dan 200.000 kadın girişimciye destek

İlk olarak 2008 yılında yüz yüze eğitim programı olarak hayata geçirilen ve giderek büyüyen girişim aracılığıyla 15 gelişmekte olan ülkede 10.000’den fazla kadına ulaşıldı. 

Tamamlayıcı programların uygulamaya konulmasıyla 150’den fazla ülkede 200 binden fazla kadın girişimciyi destekleyen çevrimiçi kurs platformu, eğitime erişimi demokratikleştirmekle birlikte sermayeye erişimi artırmaya yönelik bir finansman programı olarak fırsatları genişletti.

Ayrıca on yıl önce IMF ortaklığıyla başlatılan Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF), gelişmekte olan pazarlardaki kadın girişimlere yönelik ilk finansman kolaylığını temsil ediyor.

Son 10 yıl içinde 55 ülkede yaklaşık 164 bin kadına 4,5 milyar ABD doları tutarında 172.000’den fazla kredi verildi.

WEOF kapsamındaki finans kuruluşları, kadınlara ait KOBİ portföylerinde sağlıklı büyüme ve güçlü varlık kalitesini raporlamaya devam ediyor.

WEOF ortaklığının amacı, sermayeye ve uzmanlığa erişim yoluyla kadınları güçlendirmek ve kadınlara yatırım yapmanın ticari açıdan uygulanabilirliğini göstermek, aynı zamanda iş hayatında kadınların desteklenmesinin küresel ekonomi üzerinde yaratabileceği büyük etkiyi gözler önüne sermek olarak özetlenebilir.

Kadınların desteklenmesi küresel ekonomiyi güçlendirir 

Hindistan’da 38 binden fazla kadın girişimciye sağlanan Goldman Sachs kredi olanakları, 720 milyon ABD doları değerinde 45.900’den fazla finansmanı kolaylaştırarak çok geniş kapsamlı bir etki yarattı.

Goldman Sachs araştırmasına göre, eğitim programından mezun olan kadınlar sonraki dönemde ortalama 30 ay içinde gelirlerini dört katına çıkarıyor, üretkenliklerini beş kat artırıyor ve işgücünü iki katına çıkararak her biri beş ek iş yaratıyor.

Bu etkinin, 18 ay içinde Hindistan’a sağladığı ek gelirin 28 milyar Rupi olduğu bildiriliyor. 

Eğitim alan her 10 kadından dokuzu, diğer kadın mezunlara mentorluk yaparak iş destek sistemine sürdürülebilir katkı sağlıyor.

Programın temel bulgularına göre:

·      Kadınların yüzde 32’si piyasaya yeni bir ürün veya hizmet sunuyor

·      Yüzde 45’i mevcut ürün veya hizmetlerin kalitesini artırıyor

·      Yüzde 85’i problem çözümünde özgüvenli bir duruş sergiliyor

·      Yüzde 67’sinin müzakere becerilerinde iyileşme görüldü

·      Yüzde 88’i dış etkenlerden kaynaklanan aksamalara kolayca uyum sağlayabiliyor

10.000 Women Initiative platformunun başarısı, çeşitliliğin liderliğindeki şirketlere ve yatırım yöneticilerine yönelik milyar dolarlık bir taahhüt olan Launch With GS programının hayata geçirilmesini de etkiledi.

Goldman Sachs, 2018’den bu yana kadınlara, siyahilere, Latin kökenlilere ve değişik etnik kökenlerden gelen girişimcilere ve yatırımcılara 1 milyar ABD doları finansman sağlayarak, erken aşamadaki işletmeleri destekleyen küresel bir ekonomi yarattı.

Kaynak:

https://sustainabilitymag.com/diversity-and-inclusion-dandi/goldman-sachs-empowering-and-enabling-women-entrepreneurs?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar