“Geleceğin mühendis kadınları Koçfinans ile kanatlanıyor”

“Geleceğin mühendis kadınları Koçfinans ile kanatlanıyor”

Koçfinans, Koç Holding Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taahhütleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Anadolu üniversiteleriyle iş birliği gerçekleştirerek geleceğin kadın mühendislerinin gelişimine katkı sağlıyor. ‘Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi’ çatısı altında konumlanan Mentorluk ve Burs Programları ile mühendis kadınlara destek verdiklerini söyleyen Koçfinans Ar-Ge ve BT Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, şirket bünyesindeki BT ve Ar-Ge alanında çalışan kadın oranını da yüzde 50 oranında tutmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi çatısı altında hangi projeleri hayata geçirdiniz?

Koçfinans olarak Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunmak, kadınların sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmek, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katlı sağlayabilmek için toplumsal cinsiyet eşitliğine olan duyarlılığın artması gerektiğini düşünüyor ve bunun için aksiyon alıyoruz. Koç Grubu şirketleri olarak atacağımız her adımın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engelleri azaltılmasında olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Koç Topluluğu şirketleri BM Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için taahhütlerde bulunmuştu. Biz de bu taahhütler kapsamında üniversitelerle iş birliği yaparak, teknoloji ve inovasyon alanında çalışmak isteyen gençlerimize yol açacağımızı, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaratarak, mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs desteği vereceğimizi ve şirket genelinde halen devam eden çalışan kadın oranını yüzde 50’de tutmaya özen göstereceğimizi belirtmiştik.

Taahhütler kapsamında tasarladığımız farklı modüllere sahip projelerimizi “Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi” çatısı altında “Mentorluk” ve “Burs” programları olarak konumlandırdık ve 2022 yılında çalışmalarımızı başlattık.

Turuncu Kanatlar kapsamında hayata geçirdiğiniz projelerin amacı ve önemi nedir?

Nüfusun yarısı kadın olan bir ülkede yaşarken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda kadın istihdamının artırılmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Kadınların hem iş gücüne hem de karar mekanizmalarına katılımda aktif rol oynamasının ülkemizin hızlı kalkınmasına destek olacağını düşünüyor, küresel ve ulusal bazda toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında somut, sürdürülebilir sosyal fayda yaratmayı amaçlıyoruz. 

Kadınlar yetkinlikleri, donanımları, özverileri ve azimleriyle finans, teknoloji ve sigorta alanları başta olmak üzere hemen her sektörde başarılı projelere imza atıyorlar. Bu noktada projelerimiz erkek çalışan ağırlıklı olarak görülen Ar-Ge ve BT alanlarının kadınların var olmasıyla nasıl gelişeceğini, büyüyeceğini göz önüne sermeyi ve böylece mesleklerin cinsiyetsiz olduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Turuncu Kanatlar kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerin bir başka önemi ise sunulan farklı -staj imkânlarıyla Anadolu üniversitelerinde eğitim gören gençlere fırsat vererek kurumsal arenadaki atmosferi solumalarının, çevik çalışma prensibini benimseyen bir ekibin parçası olmayı deneyimlemelerinin sağlanması. Aynı zamanda Koçfinans takımı olarak çalıştığımız gençlerimizi maksimum düzeyde istihdam etmeye özen gösteriyoruz.

Bugüne kadar “Mentorluk” ve “Burs” programları kapsamında neler yapıldı?

Toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerimiz kapsamında çalışanlarımız ellerini taşın altına koymaktan çekinmiyor ve var gücüyle çalışmalarımıza destek oluyor.

Turuncu Kanatlar Mentorluk Programımız çalışanlarımız tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Yolculuğumuza Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik ve Fen Fakültelerinde eğitim gören, başarılı ve kariyer gelişimine açık 33 genç kızla başladık. Koçfinans takımından 11 mentor, gençlerle bir araya gelerek mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Programa katılan öğrenciler Koçfinans’ın BT ve Ar-Ge takımlarında kısa ve uzun dönem staj, uzaktan yarı zamanlı çalışma imkânı ve Koçfinans bünyesinde istihdam edilmek üzere değerlendirme şansı da yakalayabiliyor.

Turuncu Kanatlar Burs Programımızla da Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Mühendislik ve Fen Fakülteleri’nde öğrenim gören genç kızları teknoloji sektöründe çalışmaya teşvik etmek için burs desteği veriyoruz.

Biz gençlere bir rehber olmak için çabalıyoruz. Kısacası kariyer yolculuklarında bizim tuttuğumuz minik bir fenerin, geleceği aydınlatan bir ışık huzmesi olacağına inanıyoruz. Ben de duyarlı bir ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Bir ülkenin ekonomik büyümesi için kadınların iş gücüne katılımı oldukça önemli. Siz Türkiye’deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim bu yolculuğa çıkarken ana fikrimiz, kadınların istihdama katılımıyla ekonomik kalkınmayı desteklemekti. Dünya genelinde erkek egemen kabul edilen çok fazla meslek gurubu var maalesef. Biz kendi alanımızdan başlayarak bu algıyı önce hafifletmek, sonrasında ise yok etmeyi hedefliyoruz. Son dönemde ülkemizde pek çok araştırma şirketi ve mecra, kadın yöneticileri ödüllendirerek, kadınları teşvik ediyor ve başarıyı yaygınlaştırıyor. Bu doğrultuda kurumlar olarak el ele vererek aynı amaca hizmet eden farklı projeler hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla kadının bu alanlarda istihdam edileceğine gönülden inanıyoruz. Taahhütlerimiz kapsamında attığımız tüm adımlarımız sadece bir başlangıç, üstüne koya koya güçlü, başarılı ve azimli kadınlar yaratacağız.

Kadınların toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi için iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar neler?

Kadınların hem profesyonel hem de sosyal hayatta güçlendirilmesi için imkânı olan her kişi ve kurumun bu konuda bir çaba göstermesi gerekiyor. Fırsat eşitliği sadece iş dünyasının değil toplumun sorumluluğu olmalı. Fırsat eşitliği adına yapılacak her çalışma çok kıymetli. Minicik bir tohumun ormana dönüşmesi gibi, bu yolda attığımız bir adımın bir maratona dönüşmesi de mümkün. Her kesimin cinsiyet ayırmaksızın bilinçlendirilmesi çok önemli. Kurumlar mentorluk, burs, eğitim gibi pek çok alanda sosyal fayda sağlayarak müthiş bir fark yaratabilir. İmkânı olan herkesi, gençlere destek olmaya ve yollarına fener tutmaya davet ediyorum.

Selin Babacan
ADMINISTRATOR
PROFİL

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar