EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi

EYDK, Türkiye’nin ilk Etki Yatırımı Zirvesi’ni gerçekleştirdi

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, EYDK Etki Yatırımı Zirvesi 2024 “Etkiyi Hızlandırmak: Geleceği Şekillendir, Birlikte Dönüştür” temasıyla 23-24 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde başarıyla tamamlandı.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 2021 yılından bu yana Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin gelişimine öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı etki ekseninde teşvik etmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen sektörlerden gelen üyeleri ile birlikte, aynı zamanda uluslararası etki yatırımı ağı GSG Impact’in Türkiye’yi temsile yetkili ulusal ortak statüsüyle, Türkiye’nin etki yatırımları konusunda bölgesel lider ülke olarak konumlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin etki yatırımı konusunda gösterdiği gelişim sürecinde, ilk sosyal etki tahvilinin hayata geçirilmesi ve etki fonlarının kurulması 2023 yılının önemli dönüm noktaları olarak sayılıyor. EYDK Etki Yatırımı Zirvesi 2024, Türkiye’nin etki ekonomisine geçiş sürecinde kat ettiği yolu vurgularken, etki yatırımları konusunda farkındalığının artırılması, teşvik edilmesi ve bu alandaki işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın teşrifleri ile gerçekleşen zirve, EYDK Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil’in açılış konuşması ile başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için etki yatırımcılığını destekleyeceklerini ve etki yatırımcılarıyla iş birliği içerinde yeni projelere imza atacaklarını belirterek, “Etki yatırımlarını özellikle yerelde kalkınma hamlemizin güçlü bir itici gücü olarak değerlendireceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Başkan Yardımcısı Bekir Polat, “Türkiye’nin ilk etki zirvesi ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına katkı sağlayacak etki yatırımcılığı için önemli bir adım. 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle başlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu süreci, bugün kamu ve özel sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte bir ekosisteme dönüşmüştür. Bu zirvenin de ülkemizin etki yatırımları çerçevesinde sunduğu fırsatları konuşmak ve etki yatırımının öneminin vurgulamak ve etkiyi ölçülebilir hale dönüştürmek için çok değerli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Zirvenin ana sponsoru T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olurken, sponsorlar arasında Etkiyap, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş., Kale Grubu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Kızılay Etki Yatırım ve Danışmanlık A.Ş., Letven Capital, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Turkven Private Equity bulunuyor.
İki gün boyunca süren zirvede, Türkiye’de etki yatırımlarının bugünü ve yarını, etki sermayesi arzı ve talebi, etki tahvilleri, Türkiye’deki erken etki yatırımlarının hikayeleri, yer odaklı etki yatırımı, inanç odaklı yatırımlar ve etki yatırımlarının hizalanması, veri kıtlığı, etki ölçümü ve yönetimi, ve sosyal etki için kadın futbolu konulu paneller düzenlendi. Zirveye ulusal ve uluslararası pek çok önemli kurumun temsilcisi yoğun ilgi gösterirken, etkinlik geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

EYDK Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, zirve ile ilgili olarak “EYDK ilk döneminde etki yatırımı ekosisteminin tüm paydaşları ile birlikte geliştirilmesi yolunda ilk temeli attı. Etki Yatırımı Zirvesi Türkiye’de 3 yıldır etki yatırımı alanında katedilen yolu, iyi uygulama örneklerini sergilerken bir yandan da yeni dönemimize ışık tutuyor. EYDK’nın ikinci döneminde öncelikli hedefimiz ekosistem paydaşları ile birlikte özel sektör sermayesinin etki yatırımları için harekete geçirilmesini ve etki şeffaflığını sağlamaktır” dedi.

The GSG Impact Yönetim Kurulu Başkanı Nick Hurd “Dünyada insanlar ve gezegen üzerinde olumlu etkisi olan projelere ve işletmelere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. GSG Impact’in dünya genelinde başarmayı amaçladığı konu bu. Türkiye’nin bu önemli dönemde sergilediği etkileyici liderliği takdir ediyoruz” dedi.

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar