“Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak istiyoruz”

<strong>“Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak istiyoruz”</strong>

Pek çok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, yakın bir süre önce Kadının Gücü Geleceğin Gücü projesini hayata geçirdi. Program kapsamında kadın teknisyenler yetiştirmenin yanı sıra sektörel ön yargıları kırarak kadının iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, Kadının Gücü Geleceğin Gücü programının sektördeki fırsat eşitliği farkındalığını artırarak öncü ve kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. 

İlk olarak yakın zaman önce hayata geçirdiğiniz Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’ndan bahsedebilir misiniz?

Enerji sektöründe teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmak için Kadının Gücü Geleceğin Gücü programını hayata geçirdik. Program kapsamında meslek liselerinin teknik bölümlerinde eğitim gören geleceğin kadın teknisyen adayları sekiz ay boyunca, meslek yüksekokullarında eğitimine devam eden adaylar ise iki ay boyunca teorik ve saha uygulama dersleri alacak. Teknik seminerlere ve rotasyon programlarına katılım sağlayacak kadınlara program kapsamında mentorluk desteği de verilerek iş dünyasına hazırlanmaları hedefleniyor.

Enerji sektöründe kadın çalışan oranı nedir? Programın bu noktada katkısı ne olacak?

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, küresel işgücünün yüzde 48’ini oluşturan kadınların enerji sektöründeki istihdam oranı yüzde 22. Yenilenebilir enerjide ise rakam yüzde 32 düzeyinde. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu’nun (TWRE) hazırladığı Enerji Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre enerji sektöründe çalışanların sadece yüzde 15’i kadın. Sektördeki en büyük 31 şirketten alınan verilerle hazırlanan raporun en çarpıcı verilerinden biri kadınların büyük çoğunluğunun sektörde cinsiyetçi bir önyargı olduğuna inanması. Biz de Kadının Gücü Geleceğin Gücü programıyla özellikle kadın teknisyenleri yetiştirmeyi amaçlarken en nihayetinde de sektörel ön yargıları kırarak kadının iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün 25 kadınla yola çıktık. Bu bizim için bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda program daha çok kadın katılımcıyla büyüyerek devam edecek. Kadının Gücü Geleceğin Gücü programının özellikle sektördeki fırsat eşitliği farkındalığını artırarak öncü ve kritik bir rol oynayacağına inanıyorum. 

Zorlu Enerji olarak “Eşit Bi’ Hayat” yaklaşımını benimsiyorsunuz. Kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesini teşvik etmek amacıyla hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Zorlu Holding kadının güçlenmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem veren bir kurum. Grubun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası da hayata geçirdiği toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalar. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da kadın ve erkek, hep birlikte eşitlikçi çözümler üreterek daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürme amacını taşıyor. Zorlu Enerji olarak Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Eşit Bi Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosunu rehber olarak alıyoruz. UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs’in de imzacısıyız. Bugüne kadar WING (Women In Geothermal), TWRE (Turkish Women in Renewable Energy) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) dahil olmak üzere pek çok kurumla önemli iş birlikleri yaparak birlikte birçok programa imza attık. Sektör profesyonellerine yönelik olarak başlattığımız mentorluk programımız kapsamında kadın mühendislerimizi destekliyoruz. Sektörümüze ilgisi olan ve bu alanda çalışmak isteyen kadınları rehberlik programlarıyla özel olarak teşvik ediyoruz. Toplumsal gelişimin temeli olan kadınlar için çalışma hayatında sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğini, kariyer yönetiminde de önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz.

Zorlu Enerji’de kadın çalışan oranınız nedir? Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

2022 Kasım sonu rakamlarıyla 2 bin 698 çalışanımızın yüzde 16’sı kadın. Kadın çalışan oranımız üst yönetimde yüzde 42, sorumlu üzerinde yüzde 13 ve beyaz yakada yüzde 22.

2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 40’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Şirketlerin karar mekanizmalarında yönetim kurullarında ve üst yönetimde kadın oranını yüzde 30’a yükseltilmesini amaçlayan Yüzde 30 Kulübünü destekliyoruz. Kadın istihdamını artırmak için anne olan çalışanlarımıza farklı programlar sunuyoruz. Doğumdan sonra çalışanların hem yeni rolüne hem çalışma hayatına adaptasyonu için kısmi süreli çalışma veya ücretsiz izin seçeneklerimiz var. Altı ay süreyle ücretsiz izin kullanan çalışanların iş hayatı-ebeveynlik dengesine destek vermek, aynı zamanda iş hayatının da gerekliliklerine cevap verebilmek amacıyla izinde olan çalışanın yerine izin süresi kadar belirli süreli iş sözleşmesi ile ikame çalışan temin ediyoruz. Anne olan çalışanlarımız Fırsat Eşitliği ilkemizle beraber iş hayatına döndükten sonra performans, yedekleme ve eğitim süreçlerine kaldıkları yerden devam edebiliyor. Aynı zamanda yeni ebeveyn olan ve olmaya hazırlanan tüm çalışma arkadaşlarımız Kurumsal Esenlik Programımız “Birlikte İyiyiz” de yer alan Ebeveyn Okulu ile uzmanlardan ve psikologlardan oluşan programlara katılabiliyor.

Kadınların toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi için iş dünyasının üzerine düşen sorumluluklar neler?

OECD, kadın ve erkek­lerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde yüzde 12’lik potansiyel bir artış sağlanacağını öngörüyor. Bu artışın sağlanması için tüm iş dünyasına önemli sorumluluklar düşüyor. Kadın istihdamının artması, kadınların istihdama tutunmaları ve yükselmelerinin önündeki en büyük engel kadınların ücretsiz olarak yerine getirmesi beklenen ev içi bakım çalışmaları. Kadınlara karşı yapılan birçok ayrımcılık kadınların önüne “bakım yükü”, “cam tavan” ve “toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı” olarak çıkıyor. Bu nedenle iş dünyasının kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelesi hayati bir rol oynuyor. “Eşitlik Kazandırır” her kesimin söylemi olmalı. Kadınların iş dünyasında yer alması yalnızca toplumsal gelişim ve ekonomik büyüme için değil aynı zamanda şirketlerin başarısı için de son derece önemli bir potansiyel oluşturuyor. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmalı, kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılmalı, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanakları desteklenmeli, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarılar değerlendirip, raporlanıp, paylaşılmalı. Belki de en önemlisi belli meslek gruplarına yönelik o mesleklerin kadınlar tarafından yapılamayacağına yönelik önyargıları da rol modellerle aşmalı.

 
2023 hedefleriniz neler? Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz olacak mı?
Kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığının güçlenmesini ve iş gücüne katılım oranının artmasını desteklemek yine en önemli hedeflerimizden biri olacak. Kadın rol model ve lider sayısını artıracak, üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Bu alanda çeşitli paydaşlarla iş birliklerimiz de devam edecek. Kadının güçlenmesi yolunda yeni projeler de yine gündemimizde olacak.

Selin Babacan
ADMINISTRATOR
PROFİL

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar