Döngüsel ekonomi atık yönetimi maliyetlerinde yıllık 100 milyar dolar tasarruf sağlayabilir

Döngüsel ekonomi atık yönetimi maliyetlerinde yıllık 100 milyar dolar tasarruf sağlayabilir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Küresel Atık Yönetimi Görünümü 2024 (GWMO 2024) raporunun bulgularına göre, belediye atıklarının hacmi yüzde 66 artacak ve döngüsel ekonomiye geçiş için daha fazla çaba gösterilmediği sürece yaklaşık 360 milyar dolar değerinde doğrudan maliyet oluşacak.

Yeni çalışma, küresel atık üretimi, atık maliyeti ve yönetimi konusunda 2018’den bu yana yapılan en önemli güncelleme.

UNEP’in raporu, belediye atık üretiminin 2023’te 2,3 milyar tondan 2050’ye kadar 3,8 milyar tona çıkacağını tahmin ediyor. Bu artışın, 2020’de 252 milyar dolar değerinde yarattığı doğrudan maliyet yükünün 361 milyar dolara yükselmesine yol açacağı konusunda uyarıyor.

Bununla birlikte rapor, daha iyi atık yönetimi kontrollerinin benimsenmesinin ve döngüsel ekonomiye odaklanmanın maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.

UNEP Genel Müdürü İnger Andersen, ‘’Atık üretimi doğası gereği GSYİH’ye bağlı ve hızlı büyüyen ekonomilerin çoğu, hızlı atık büyümesinin yükü altında mücadele ediyor’’ diyor.

Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunun, daha sürdürülebilir toplumlar yaratmak için kaçırılan fırsatları önlemeye çalışan hükümetleri destekleyebileceği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen sağlamak için yardımcı olabileceğini sözlerine ekliyor.

Araştırma, döngüsel ekonomiyi benimsemenin küresel sosyo-ekonomik faydalarına ilişkin çalışmaların yüzde 84’ünün Kuzey’deki ülkelere odaklandığını ortaya çıkardı.

Döngüsel ekonomiye geçişin çalışanların korunmasını iyileştirme, yoksulluğu azaltma ve cinsiyet gibi temel ayrımcılığı sona erdirme çabalarına katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

İnsanlığın her yıl kullandığı hammaddelerin yalnızca yüzde 7,2’sinin dolaşımda tutulduğunu bildiren 2023 Döngüsellik Boşluk Raporu, bu malzemelerin büyük çoğunluğunun israf edilmesinin doğa kaybı ve iklim krizini ve en yoksul ülkeleri orantısız bir şekilde etkileyen mega trendleri tetiklediğini savunuyor.

Geçtiğimiz yıl UNEP, küresel plastik kirlilik oranlarının 2040 yılına kadar yüzde 80 oranında azaltılabileceğini ve bu süreçte 4,5 trilyon dolardan fazla maliyet tasarrufu sağlanabileceğini tespit etti.

Her yıl üretilen plastik ambalaj malzemelerinin değerinin yüzde 95’inin kirlilik, atık depolama, yakma veya geri dönüşüm nedeniyle sistem içinde kaybolduğunu öne süren Ellen MacArthur Vakfı, bunun en az 80 milyar dolara eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Kaynak:

https://www.edie.net/circular-economy-could-save-100bn-on-waste-management-costs-annually/?utm_medium=email&utm_campaign=edie_daily_news_alert_29-02-2024&utm_content=edie_daily_news_alert_29-02-2024+CID_1250499696c3d92caaa7ea0ba262db24&utm_source=campaign%20monitor&utm_term=Circular%20economy%20could%20save%20100bn%20on%20waste%20management%20costs%20annually

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar