COP28: Sürdürülebilirlik alanında kaçırılmaması gereken sanal paneller

COP28: Sürdürülebilirlik alanında kaçırılmaması gereken sanal paneller

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP28) kapsamında dünyanın önde gelen kuruluşlarının yer aldığı ve sürdürülebilirlik konularını kolaylaştırmayı amaçlayan sanal oturumlar düzenleniyor.

Dubai gerçekleşen COP28 konferansındaki pek çok etkinlik ve panele sanal erişimle dijital konukların katılımı mümkün oluyor.

Danışmanlık şirketlerinden çok uluslu şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen iklim ve sürdürülebilirlik konulu oturumlar düzenleniyor. 

Aşağıda bu oturumlardan bazıları yer alıyor. Canlı olarak yayınlanan etkinliklerin çoğu istenildiği zaman izlenebilmesi için kaydediliyor.

1.Supporting Business on their Nature Journey – KPMG

9 Aralık – Cumartesi

KPMG’nin, şehirlerin karbondan arındırılmasından yenilenebilir enerji kaynaklarının ölçeklendirilmesine kadar sanal konukların katılabileceği çok sayıda Linkedin canlı yayın oturumu var.

Nature-related Financial Disclosures (TNFD) işbirliğiyle gerçekleştirilen bu oturum, doğayı kurumsal stratejilere entegre etmenin zorluklarını yenme, engellerin üstesinde gelme ve fırsatlardan yararlanma konusunda uygulamalı bir yaklaşım sunuyor.

2. Accelerating ESG Transformation in Emerging Markets Boston Consulting Group 

6 Aralık – Çarşamba

BCG Turkey’den Burak Tansan, Sanko Holding CEO’su Fatih Konukoğlu ve MIT’den Andreas Dorner’ın katılımında düzenlenen bu canlı Linkedin oturumunda, sürdürülebilirlik hareketinde başarıya giden yolların belirlenmesinde ESG liderlerine rehberlik edebilecek inovasyon çözümleri sunuluyor.

3. Hyperscaling Journeys – Mc Kinsey 

8 Aralık Cuma 

Bu oturumda sürdürülebilirlik alanında önde gelen küresel liderler yeşil işletmeler kurma yolculuklarını, karşılaştıkları zorlukları ve kullandıkları yöntemleri paylaşıyor.

4. How Businesses are Enabling Consumer Sustainable Living – Visa

6 Aralık Çarşamba

Bu panelde gıda, mobilite, seyahat, bankacılık, giyim ve ev eşyaları gibi alanlarda sürdürülebilir yaşamı destekleyen ve bunun hayata geçirilmesine yardımcı olabilecek iş ekosistemindeki stratejiler, yenilikçi içerik ve çözümler inceleniyor.

5. Harnessing the Power of Supply Chain Decarbonisation through Data, Tech and Finance – CDP

11 Aralık Pazartesi

11 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan oturumda, yatırımcıların, şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini yönetmek üzere küresel danışmanlık sistemine öncülük eden kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu CDP tarafından düzenlenen paneller yer alıyor.

Bu oturum, şirketlerin tedarik zincirlerinin çevresel etkilerini ele almalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

6. AI for climate: A Startup Perspective – UNEP

6 Aralık Çarşamba 

UNEP, canlı web yayının mevcut olduğu hibrit etkinlikleriyle 12 değişik konuda panel düzenleyecek.

6 Aralık tarihindeki bu özel etkinlik, iklim değişiklikleriyle mücadelede yapay zeka ve ilgili teknolojilerin nasıl kullanılabileceği konusunda bilgilendirmelere sahne olurken, aynı zamanda kontrolsüz yapay zekanın iklim üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine ve bu konudaki etiğin önemine odaklanacak.

7. Building Resilience in a Highly Uncertain Environment – WWF Climate and Business

6 Aralık Çarşamba

Bu panel, edarik zincirinin operasyonel zorluklarıyla karşı karşıya kalan sektör liderlerinin konunun üstesinden gelmek için uyguladıkları ileri yaklaşımlara odaklanıyor.

Panelistler arasında, WWF Özel Sektör Katılımı Kıdemli Başkan Yardımcısı Sheila Bonini, Bain ortağı David Knipe, Bank of America Başkan Yardımcısı Julian Mylchreest ve Bayer Corp Bilim Başkan Yardımcısı Natasha Santos yer alıyor.

8. Tech Meets Climate Enpathy: Leveraging digital finance and AI to support climate victims – Mastercard

6 Aralık Çarşamba

Gelişmiş ekonomiler ile yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki iklim uyumu finansman açığını kapatmaya yönelik çok sektörlü acil işbirliğine odaklanan bu oturumda, CIFAR Alliance’ın UCARE çözümlerini içeren pratik prototipler ve yenilikler sergilenecek.

UCARE, finans sektöründeki aktörlerin, iklim düşünce kuruluşlarının ve kalkınma kuruluşlarının daha fazlasını sağlamak için yaptıkları önemli iş birliklerine örnek teşkil ediyor. 

9. Empowering and protecting consumers in the green transition – OECD

6 Aralık Çarşamba

OECD, COP28 konferansı boyunca hibrit olarak deniz taşımacılığı ve havacılıkta karbondan arındırmanın ilerletilmesine ve KOBİ’lerin yeşil geçişini hızlandırmaya kadar çok çeşitli konuları kapsayan 30’dan fazla etkinlikte önde gelen uzmanları, politika yapıcılarını ve sivil toplumu bir araya getirecek.

Kaynak:

https://sustainabilitymag.com/sustainability/cop28-12-must-see-virtual-panels-for-sustainability-leaders

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar