Araştırma: Okyanus tabanı 11 milyon ton plastik barındırıyor

Araştırma: Okyanus tabanı 11 milyon ton plastik barındırıyor

Avustralya’nın ulusal bilim ajansı CSIRO’nun Toronto Üniversitesi ile işbirliği içinde yürüttüğü son araştırma,okyanus tabanında 11 milyon metrik ton plastik kirliliği bulunduğunu tahmin ediyor.

Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers dergisinde yayınlanan bu araştırma, denizlerdeki plastik kirliliğinin tüm boyutlarıyla anlaşılması açısından önemli bir dönüm noktası niteliğinde. 

Yüzeydeki çöpten deniz tabanındaki tortuya

Okyanus her dakika bir çöp kamyonunu dolduracak kadar plastik yutuyor. Küresel plastik tüketiminin 2040 yılına kadar iki katına çıkacağı öngörüldüğünden, bu devasa akıbet deniz koruma çabaları için kritik bir endişe kaynağı.

CSIRO’da Kıdemli Araştırma Bilimcisi Dr. Denise Hardesty, bu bulgunun daha küçük parçalara ayrılmadan ve okyanus tortusuna karışmadan önce okyanus tabanında ne kadar plastik atık biriktiğine dair ilk tahmin olduğunu belirtti.

Bu çalışma, mikroplastiklere odaklanan önceki tahminlerden farklı olarak, balık ağlarından plastik torbalara kadar daha büyük döküntüleri inceleyerek okyanus tabanının bu kirleticiler için birincil depo olduğunu ortaya koyuyor. 

Toronto Üniversitesi’nde doktora adayı olan ve çalışmanın baş araştırmacısı Alice Zhu, okyanus tabanındaki plastik hacminin deniz üzerinde yüzen plastik hacminden 100 kat daha fazla olabileceğini belirtiyor.

Araştırma bulguları, yüzey kirliliğini azaltmak için okyanuslara plastik girişini durdurmanın önemine dikkat çekiyor. Bununla birlikte Zhu’nun da belirttiği gibi, plastik derin denizlere taşınmaya devam edecek ve bu da tüm deniz ortamını ele alan önleme ve iyileştirme stratejilerine odaklanılmasını gerektirecek.

Ekip, deniz tabanındaki plastiğin dağılımını ve hacmini tahmin etmek için uzaktan kumandalı araçlardan ve dip trollerinden elde edilen verilere dayanan tahmin modelleri kullandı. Bu verilerin analizi, 3 ila 11 milyon metrik ton arasında plastik kirliliğinin okyanus yatağına yerleştiğini tahmin ediyor. 

Okyanus tabanında bulunan tahmini toplam plastik kütlesinin neredeyse yarısı (%46) 200 metreden daha sığ derinliklerde yoğunlaşıyor. Plastik kütlesinin %54’lük kısmı ise, 200 metreden 11.000 metre derinliğe kadar uzanan daha derin okyanus bölgelerine dağılmış bulunuyor.

Plastiksiz bir okyanusa doğru

Derin deniz ortamlarında plastik birikim mekanizmalarının anlaşılması, etkili kaynak azaltma ve çevresel iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi için kritik öneme sahip.

Bu araştırma önemli bir bilgi boşluğunu dolduruyor ve plastik üretim, kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf uygulamalarını dönüştürmeyi amaçlayan CSIRO’nun ‘Ending Plastic Waste Mission’ gibi girişimleri destekliyor.

Çalışmanın bulguları, işletmelerin ve politika yapıcıların atık yönetimi ve deniz koruma çabalarını yoğunlaştırarak gelecek nesiller için su ekosistemlerinin korunmasını sağlamaları yönündeki kritik ihtiyacı vurguluyor.

Kaynak:

https://www.environmentenergyleader.com/2024/05/ocean-floor-plastic-pollution-study/?utm_source=E%2B+E+Leader+Newsletter&utm_campaign=e9436ad64c-EMAIL_CAMPAIGN_2024_05_16_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_-e9436ad64c-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar