2021’in en trend 10 sürdürülebilirlik eğilimi

2021’in en trend 10 sürdürülebilirlik eğilimi

Sürdürülebilirlik, giderek daha önemli bir kavram olarak hayatımıza giriyor. 2021’de yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu korkutucu olaylar, sorunların acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ortaya koydu. Gelecekte çevreyi, ekosistemleri, günlük yaşamı ve işletmeleri korumak için oluşan sürdürülebilir akımlar önem arz ediyor.

Dünyada öne çıkan 10 sürdürülebilirlik eğilimini sıraladık.

1. Yönetimlerde kadınların olması

Her üç işletmeden biri kadınlara ait ve onlar tarafından yönetiliyor. 2021’de eşitlik üzerine yapılan baskıların artmasıyla, kadınların sahip olduğu, yönettiği, kurduğu ve tasarladığı işletmeler giderek daha önemli hale geliyor. Tüketici alımlarının yüzde 70’inden sorumlu olan kadınların, karar mekanizmalarında ve güçlü konumlarda yer almaları gerektiğinin mantığını açıklıyor.

2. Atıksız Dünya

Katı atık depolama alanlarında olması gereken atıklar, doğru yerde olmadıkları takdirde yerel ekosistemlerimize girerek hayvan ve bitki yaşamına zarar veriyor. Atıksız bir yaşam için çeşitli adımların atılması gerekiyor.

Ambalajsız ürünleri tercih etmek veya ikinci el ürün satın almak gibi basit adımlar israfa katkıda bulunmayı önleyebilir. Bunun yanı sıra atıkların gübreye dönüştürülmesi ve geri dönüşüm gibi faaliyetler de atıksız bir dünyaya katkı sağlıyor.

3.Elektrikli araçlar

Elektrikli araçların kullanılması, tüketilen fosil yakıt miktarını azaltıyor. Elektrikle çalışan araçlar, benzin ve dizel ile çalışan araçların yarattığı kirliliğe neden olmuyor. Toplu taşımı, bisiklet veya yürümeyi tercih etmek de ulaşımın yarattığı kirletici etkiyi önemli ölçüde azaltıyor.

4. Zorunlu iklim eylemi

Zorunlu iklim eylemi, sürdürülebilirlikle ilgili şirketlerin uyması gereken kuralları içeren mevzuattır. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması, aşırı üretimin durdurulması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi bu kurallara örnek olarak verilebilir. Düzenlemelerin zorunlu olması önemli, aksi takdirde şirketler sürdürebilirlik konusunda atılması gerekli adımların hakkını veremeyebilir.

5. Evden çalışma sistemi

Pandeminin başlangıcında şirketlerin büyük çoğunluğu kapanmak zorunda kalarak, evden çalışma modeline geçiş yaptı. Bu durum çalışmanın kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edebileceğini ve aynı zamanda daha az ulaşım ve işe geliş-gidiş gerektirdiğini gösterdi. Pandemi sona eriyor olsa da, sürdürülebilir etkilerinin faydası nedeniyle evden çalışma/hibrit çalışma, birçok sektör tarafından tercih ediliyor.

6. Sürdürülebilir kaynaklı gıda     

Tarım ve gıda sektörü, emisyonların yüzde 25’inden sorumludur. Çiftçilik, hayvanların kendileri ve yetiştirilme biçimleri nedeniyle önemli ölçekte sera gazı yaratıyor. Bunun yanında, gıda ithalatı sırasında yapılan taşımacılık da sera gazı oluşumuna neden oluyor. Sürdürülebilir gıdaları tüketmek, sürdürülebilir olmaya katkı sağlıyor. Örneğin, et ve balık tüketmenin alternatiflerine yönelmek veya tüketimi azaltmak çevre üzerindeki olumlu etkiyi artırabilir. Ayrıca yerel ve etik üretilen gıdalara yönelmek, sürdürülebilir yaşama doğru atılan önemli adımlardır.

7. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim)

Bu kavram şirketlerin, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımı ve iklim değişikliği konularındaki faaliyetlerini yöneten sürdürülebilirlik kriterlerini kapsıyor. Sürdürülebilirlik sorumluğu olan ve tüketiciye hesap verilebilirlik olgularını ciddiye alan şirketler için ESG giderek önem kazanıyor.

8. Sürdürülebilir moda/giyim sektörü

Moda endüstrisi, sera gazı emisyonlarının yüzde 10’undan ve yaklaşık olarak 92 milyon ton atıktan sorumludur. Hızlı değişen moda sektöründe malzemelerin tedarik edilme ve üretilme şekli, sürdürülebilirlik üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu durumun üstesinden gelmek için, sürdürülebilir yaklaşımla üretim yapan giyim firmalarından alışveriş yapmak veya ikinci el alışverişe yönelmek doğru adımlardır.

9. Temiz hava

Hava temizliği, her zaman önemsenen bir kavram oldu. Ancak üretim ve fosil yakıt kullanımının artışıyla, küresel ısınma artmış ve buna paralel olarak gezegenimizdeki kirlilik daha da arttı. Pandemi sırasında daha önce hava kirliliği olan bölgelerin temizlenmeye başlamasına şahit olmak, insanların yeşil alternatiflere yönelmelerine neden oluyor.

10.Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji giderek yaygınlaşıyor. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar, dünya genelinde sağlanan enerjinin yüzde 80’inden sorumludur. Fosil yakıtların kullanımı, çevre ve iklim krizi üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Güneş panelleri, rüzgâr tribünleri ve gelgit enerjisi, yenilenebilir enerjinin kaynaklarını oluşturur. Şirketler ve enerji sağlayıcılar bu kaynaklardan enerji sağlayarak kullanmak için çalışıyor. Gücünü güneş ışığından alan ve kolaylıkla herhangi bir yere entegre edilebilen güneş panelleri, en tercih edilen yenilenebilir enerji türlerinden biridir.

Kaynak:

https://sustainabilitymag.com/top10/top-10-sustainable-trends-2021
1 comment

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar