Startuplar COVID-19’a ilişkin sorunlara çözüm arıyor

Startuplar COVID-19’a ilişkin sorunlara çözüm arıyor

Startupların COVID-19’a ilişkin yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmesini hedefleyen BIOStartup CoronaSprint Projesi’nde İhtiyaç Analizi Çalıştayları tamamlandı. Proje, 17 startupın tanımlanan 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları üzerine çalışmasıyla devam ediyor. Çalışmaların, 18 Temmuz’a kadar sürmesi planlanıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen BIOStartup CoronaSprint Projesi, 36 araştırmacı ilaç şirketini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) proje ortaklığında yürütülüyor. Projede 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde ReDis Innovation’ın moderasyonunda yapılan iki ihtiyaç analizi çalıştayında COVID-19’la mücadelede sahadan gelen öncelikli 11 ihtiyaç alanı belirlendi. Bu 11 ihtiyaç alanı arasında tanı-test mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bağışıklık takibi, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi, hastanelerde dijital altyapının geliştirilmesi, uzaktan tanı ve muayene sistemleri ihtiyacı, kronik hastaların tedaviye erişimi ve kronik hastalara ilaç teslimi, ortam sterilizasyonu, kronik hastalarda farklı komplikasyonların uzaktan takibine ilişkin farklı fonksiyonlara yönelik cihaz ihtiyacı, ilaç ve aşıyla yeni tedavilere erişimdeki kısıtların ortadan kaldırılması, tanı ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik teknoloji desteği, hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına ilişkin koruyucu çözümler yer alıyor.

Sprint sürecinin ihtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından startupların beceri setleri ve projeleri, ihtiyaç listesinde tanımlanan 11 alanla eşleştirildi. Startuplar şimdi söz konusu ihtiyaçlara yönelik çözüm yol haritaları geliştirecek. 18 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan sprint sürecinin sonunda, geliştirilen çözüm yol haritaları, sahadan gelen geri bildirimlerle değerlendirilecek.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar