SKD Türkiye, İstanbul sanayinde döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırıyor

SKD Türkiye, İstanbul sanayinde döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırıyor

SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığında yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi’nin lansmanı gerçekleştirdi.

Türkiye’de döngüsel ekonomiyi somut adımlar ve ölçülebilir çıktılarla iş dünyasının iş yapış şekli haline getirmek için çalışmalar yürüten İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) İstanbul sanayinde döngüsel ekonomiye geçişi güçlendirecek yeni bir projeye imza atıyor. SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığı ile yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi”nin lansmanı 28 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi.

İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına katkı sağlanmasını amaçlayan proje ile; döngüsel ekonomi, değer zincirinde kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim gibi AB Yeşil Mutabakatı’yla ilgili konularda ülkemizdeki kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle öncelikli sektörlerin döngüsel ekonomi modeline geçerek uluslararası ticarette de avantaj sahibi olması hedefleniyor.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, açılış konuşmasında projenin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Mevcut lineer ekonomik model ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini, dünyanın kısıtlı kaynaklarını fazlasıyla tüketen bu model ile bugünün ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma için hızla yol alması gereken yeşil dönüşüm yolculuğunun en önemli adımlarından biri döngüsel ekonomi modeline geçiş ile atılacaktır.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi ile SKD Türkiye olarak döngüsel ekonomi alanında yaptığımız projelere bir yenisini ekliyor olmaktan heyecan duymaktayız. Projenin İstanbul Sanayi Odası’nın iş birliği ve İSTKA’nın desteği ile hayata geçmesi, derneğimizin var oluş meselesi olarak gördüğü Döngüsel Ekonomi alanında kamu ve sivil toplumun iş birliği içinde hareket etmesine de önemli bir örnek teşkil edecektir. Proje, İstanbul sanayinde öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılması sayesinde sektörlere uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlayacak ve yeşil dönüşümü hızlandıracaktır.”

Etkinlikte konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı “İklim değişikliğine bağlı doğal afetler, Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı verimsiz bir kaynak kullanımına dayanan “doğrusal ekonomi modeli”nin kalıtımsal risklerini gözler önüne serdi. Küresel sera gazlarının yarısı, biyoçeşitlilik kaybının yüzde 90’ı kaynak kullanımı sebebiyle. Kaynak kullanımının çevresel sonuçlarıyla birleşen bu tür bir büyüme; ekonomi üzerinde önemli bir baskı unsuru oluştururken geleceğin refahını tehlikeye atıyor. Odamızın 1990’lı yıllardan bu yana yürüttüğü çevre çalışmaları 2021 itibariyle sürdürülebilirlik odağında devam ediyor. Sürdürülebilir üretimin çevresel – ekonomik ve sosyal saç ayaklarını birlikte ele alarak daha iyi bir gelecek şekillendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen konuşmasında “İstanbul 16 milyona dayanan nüfusu ile Türkiye’de enerji tüketiminde önemli bir paya sahip.  Kaynakların verimli kullanılması amacıyla temiz üretim konusunda farkındalık yaratılması, temiz enerji üretimi ve enerji verimliliği uygulamalarının desteklenmesi artık bir zaruret halini aldı. Biz İSTKA olarak kurulduğumuz günden bu yana, sürdürülebilir kalkınma için enerji verimliliğin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturulması ve sanayi kuruluşlarımızın çevresel performanslarını artırmaya yönelik çalışmaları destekliyoruz. “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu” projesini de kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim konusunda aksiyon almak isteyen firmalar ve kurumlarımızın farkındalıklarını artırmak üzere destekliyoruz. Bu projemizle sektör bazlı olarak yol haritalarının ve eylem planlarının oluşturulmasını, girişimcilerin kaynak verimli ürün ve hizmet fikirlerinin sanayi ile buluşmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla firmalarımıza; kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim, döngüsel ekonomi gibi konularda en iyi şekilde rehberlik edileceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Linköping Üniversitesi Yönetim ve Mühendislik Bölümü, Çevre Yönetimi ve Politikası Öğretim Üyesi Dr. Murat Mirata’nın konuk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, proje ile ilgili detaylar paylaşıldı. Ayrıca Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Türkiye’ye etkileri düzenlenen panelde tartışıldı.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi’ hakkında

Proje kapsamında tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörlerinde belirlenen firmalara döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ile ilgili bire bir analiz, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Üç sektör için yol haritaları ve eylem planları oluşturularak, iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak; ayrıca eğitim ve sertifika programları düzenlenerek Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği alanında yetkin uzmanlar yetiştirilerek projenin sürdürülebilir bir etki bırakması hedefleniyor.

Proje kapsamında oluşturulan platform, başta tüm özel sektör firmaları olmak üzere, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği alanlarında bilgi sahibi olmak, aksiyon almak isteyen kişiler ve kurumlar için bir kaynak niteliği taşıyacak biçimde tasarlandı. 15 Şubat 2022 tarihinde başlayan proje 18 ay sürecek.

Kerem Efendioğlu
ADMINISTRATOR
PROFİL

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar