Krizleri eşitlikçi yönetebilmek için hazırlanan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi” Rehberi tanıtıldı

Krizleri eşitlikçi yönetebilmek için hazırlanan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi” Rehberi tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), TÜSİAD ve TÜRKONFED tarafından hazırlanan, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı aracılığıyla fonlanan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi” Rehberi’nin tanıtım toplantısı 2 Kasım’da gerçekleşti.

Rehber, COVID-19 küresel salgını sonucu ortaya çıkan krizlerin, özel sektör tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde yönetilme ihtiyacının bir sonucu olarak hazırlandı. Çalışma; Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dayanarak, başka bir küresel salgın, doğal afet, kitlesel göç başta olmak üzere ileride çıkabilecek tüm krizlere karşı iş dünyasının toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi açısından hazırlıklı olmasını sağlamayı ve kriz yönetimi araçları sunmayı amaçlıyor.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

Asya Varbanova: “Özel sektörü Covid-19 döneminde ortaya çıkan iyi uygulamalar ve öğrenilen dersleri içeren bu rehberi kullanmaya davet ediyoruz”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi Rehberi, şirketlerin cinsiyet eşitliği perspektifini genişletmek, kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaç ve önceliklerine yanıt verme çabalarını sürdürmek, olası riskleri azaltmak için önleyici bir kaynak olarak hazırlandı. Özel sektörü Covid-19 döneminde ortaya çıkan iyi uygulamalar ve öğrenilen dersleri içeren bu rehberi kullanmaya davet ediyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Rehberin de ortaya koyduğu üzere Kadının Güçlenmesi Prensipleri, şirketlere krizlerde ve kriz dışı dönemlerde yol gösterici bir yapıya sahip. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde daha iyi bir temele sahip olan şirketlerin pandemi sürecini daha iyi yönettiğine hepimiz şahit olduk. Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin Türkiye’de 450’den fazla imzacıya sahip olmasından gurur duyuyoruz ve aramıza katılacak yeni şirketlerle bu sayının artmasını hedefliyoruz”

Süleyman Sönmez: “Zihinsel ve kültürel değişimi başlatmalıyız”

Konuşmasında zamanın, söylemin ötesinde hareket ve eylem zamanı olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Güçlü toplumun, güçlü ekonominin ve güçlü demokrasinin yolu, kadınların hayatın tüm alanlarına aktif katılımından geçiyor. Pozitif ayrımcılık değil toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile hep birlikte hayatı dönüştürme gücüne sahibiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde zihinsel ve kültürel değişimi başlatmalıyız. Bunu da ancak eğitim başta olmak üzere sosyal-kültürel ve toplumsal anlamda sistemsel bir dönüşümle sağlayabiliriz” dedi. Ulusal politika ve stratejileri belirleyen temel belgelerde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir hedef olarak yer alması gerektiğini ifade eden Sönmez şöyle devam etti; “Bu noktada iş dünyası olarak atacağımız en önemli adım da krizler karşısında da toplumsal cinsiyet eşitliğini korumak olmalıdır. İşte Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi Rehberi, iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı söylemler ve stratejiler çerçevesinde üstlendiği sorumluluğu eyleme de yansıtmayı amaçlıyor. Rehberimizin yalnızca bir kılavuz değil bir bakıma iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliği sözleşmesi haline gelmesi en büyük arzumuzdur.”

Orhan Turan: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini, dayanıklılık ve kriz yönetimi politikalarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında şunları söyledi: “COVID 19 salgınını geride bırakırken, toparlanma sürecinin etkisi ne yazık ki toplumsal cinsiyet perspektifinden çok daha yavaş oluyor. Diğer taraftan, salgını geride bıraksak dahi iklim krizi, doğal afetler, başka salgınlar, kitlesel göçler, güvenlik veya teknolojik sorunlar gibi alanlarda kriz gündemi söz konusu. Gelecekteki muhtemel krizlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ve birbirinden farklı boyutlardaki etkilerine karşı işletmelerin ve kurumların çok daha hazırlıklı olması gerekiyor. Her zaman vurguladığımız gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği çok yönlü ele alınması gereken bir konu. Eğitime erişimden çalışma hayatına katılıma, bakım sorumluluğunun paylaşımından karar alıcı pozisyonlarda var olmaya kadar her alanda kadın-erkek eşitliğini gözetmek durumundayız. Küresel etkileri olan krizlere ve salgınlara yönelik çözümler geliştirirken de bu durum geçerli. Bu türden mevcut ve olası krizlerde kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak adımlar atması, toplumsal cinsiyete duyarlı planlar, stratejiler ve programlar geliştirmesi büyük önem taşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, dayanıklılık ve kriz yönetimi politikalarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz.

Açılışın ardından Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları Danışmanı Nino Janashia katılımcılarla rehberin içeriğine dair bilgileri paylaştı.

Dr. Fatoş Karahasan moderasyonunda “Krizi Eşitlikçi Yönetmek: Pandemiden Çıkarılan Dersler” başlıklı panel oturumunda; toplumsal cinsiyete ilişkin mevcut eşitsizlikleri çözmek ve yeni krizlere hazırlıklı olmak için kamu, özel sektör ve sivil toplumun rolü, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atacağı adımlar ve hazırlanan rehberin önemi, tedarik zincirlerinde ve KOBİ’lerde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dönüşümün nasıl sağlanacağı, WEPs ilkelerinin iş dünyası için önemi ve iyi uygulama örnekleri, teknolojik dönüşümün toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışma yaşamında yarattığı zorluklar ve fırsatlar  konuları ele alındı.

Oturumun konuşmacıları; TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Elvan Ünlütürk, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Özel Sektör Ortaklıkları Takım Lideri Pınar Akçayöz De Neve, Arçelik İnsan Kaynakları Kültür, Yetenek ve Yetkinlik Kıdemli Direktörü İstem Başar oldu.

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi” Rehberi’ne ulaşmak için: https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/11118-toplumsal-cinsiyete-duyarli-kriz-yonetimi

Kerem Efendioğlu
ADMINISTRATOR
PROFİL

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar