BM Genel Kurulu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hızlandırmaya yönelik deklarasyonu kabul etti

BM Genel Kurulu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hızlandırmaya yönelik deklarasyonu kabul etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 18 Eylül tarihinde New York’taki BM Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada, 2030’a doğru kat edilen yarı yolda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) hızlandırmak için küresel bir plan yapma zamanının geldiğini söyledi.

Guterres, dünya liderlerinin, çevreyi korurken tüm insanlar için ekonomik refah ve esenlik sağlamayı amaçlayan 17 amaca yönelik eylemi hızlandırmak üzere siyasi bir deklarasyonu kabul ettiği üst düzey forumun açılışını yaptı.

‘’SKA’lar sadece bir amaçlar listesi değildir. Dünya genelindeki insanların umutlarını, hayallerini, haklarını ve beklentilerini yansıtan hedeflerdir’’ dedi.

Uyumlu, iddialı eylem

Dünya liderleri 2015 yılında hiç kimseyi geride bırakmama sözü vererek SKA’ları kabul etti. Hedefler arasında aşırı yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, temiz su ve sanitasyonun yanı sıra yeşil enerjiye erişimin sağlanması, kaliteli evrensel eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının sunulması yer alıyor.

BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, taahhütlere rağmen 2022 itibarıyla 1,2 milyar insanın hala yoksulluk içinde yaşadığını ve on yılın sonunda küresel nüfusun yaklaşık yüzde 8’inin açlıkla karşı karşıya kalacağını belirtti.

‘’Uyumlu ve iddialı bir eylemle, 2030 yılına kadar 124 milyon insanı daha yoksulluktan kurtarmamız ve 113 milyon insanın yetersiz beslenmesini önlememiz hala mümkün’’ dedi.

Geriye doğru gitmek

‘’17 hedefin her biri toplamda 169 hedef içeriyor’’ diyen Genel Sekreter, ancak ‘’Şu anda yalnızca yüzde 15’i yolunda gidiyor, birçoğu ise geriye gidiyor’’ açıklamasını yaptı.

Guterres, kabul edilen siyasi deklarasyonun ‘’SKA ilerlemesinin hızlandırılmasında oyunun kurallarını değiştirebileceğini’’ söyledi.

Deklarasyon gelişmekte olan ülkeler için finansman taahhüdü ve yılda en az 500 milyar dolarlık bir SKA Teşviki ve etkili bir borç hafifletme mekanizması önerisini destekliyor.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelere daha uygun fiyatlarla özel finansman sağlanması adına çok taraflı kalkınma bankalarının iş modelinin değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Milyonlarca kişi hala açlık çekiyor

BM Genel Sekreteri, ‘’insanlık üzerinde şok edici bir leke ve destansı bir insan hakları ihlali’’ olarak nitelendirdiği açlığa karşı sürdürülen mücadeleden başlayarak altı kritik alanda eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, ‘’Bu çağda milyonlarca insanın derin açlık çekiyor olması hepimize karşı bir suçlamadır’’ ifadelerini kullandı.

BM Başkanı, yenilenebilir enerjiye geçişin yeterince hızlı gerçekleşmediğini, dijitalleşmenin faydalarının ve fırsatlarının ise yeterince yaygınlaşmadığını öne sürdü.

Eğitim bekleyemez

Guterres, dünya genelinde çok sayıda çocuk ve gencin kalitesiz eğitimin kurbanı olduğunu ya da hiç eğitim alamadığını ifade ederek, insana yakışır iş ve sosyal koruma ihtiyacına dikkat çekti.

Son olarak, doğaya karşı savaşa ve iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla karakterize edilen ‘’üçlü krize’’ son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, ‘’Tüm bu geçişlerin temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ihtiyacı yatıyor’’ dedi. ‘’Ayrımcılığı sona erdirmenin, kadınlara ve kız çocuklarına her masada yer açmanın ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet belasına son vermenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor’’ ifadesini kullandı.

Bağlılığın kanıtı

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Başkanı Paula Narvaez, deklarasyonun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunu, liderlerin SKA’ların uygulanmasına yönelik sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı olarak nitelendirdi.

ECOSOC, BM sisteminin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının merkezinde yer alıyor.  Ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel unsur üzerindeki hedeflerin takip edilmesi ve gözden geçirilmesi için platform sağlıyor.

Narvaez, ‘’Üst Düzey Diyalogların gerçekleştirileceği 18 Eylül haftası kritik öneme sahip ve SKA’ları kurtarmak için bir dönüm noktası olmalı. Bu anın elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz’’ diyerek düşüncelerini açıkladı.

Kaynak:

https://news.un.org/en/story/2023/09/1140857?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=1052897db7-EMAIL_CAMPAIGN_2023_09_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-1052897db7-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar