Akıllı iklim politikalarında kadınların rolü

Akıllı iklim politikalarında kadınların rolü

Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal iş gücünün yüzde 43’ü kadın emeğinden oluşmasına rağmen kadınlar, sektöre yapılan yatırımdan yüzde 7’lik pay alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, kadın çiftçilere daha fazla yatırım yapmak, tarımsal verimi yüzde 30’a kadar artırabilir. Bu öngörü, iklim değişikliği nedeniyle 2030 yılına kadar üretimde beklenen azalmayı dengelemek için yeterli olabilir.

Kadınların geçim kaynakları genellikle ormanlara, nehirlere, göllere ve okyanuslara bağlı olduğundan bu konulardaki bilgi ve tecrübeleri doğal kaynakların korunmasına öncülük edebilir. Aynı zamanda kadınlar, doğal afetlerden korunmak için yeterli maddi ve manevi donanımlarının olmayışından kaynaklanan güçsüzlük eğilimiyle, iklim değişikliği etkilerine daha fazla maruz kalıyorlar. Buna rağmen, iklim müzakereleri ve politika girişimleri kadınların koşullarını, ihtiyaçlarını ve görüşlerini nadiren dikkate alıyor.

Adaletsiz ve dar görüşlü çerçeveden uzaklaşarak, kadınların tüketici, lider, işçi ve girişimci olarak oynadıkları büyük roller öne çıkarıldığında, iklim projelerinin başarılı olması için sesleri ve katkıları önemli etkiler yaratacak.

Liderlik pozisyonlarının en az yarısını kadınların oluşturduğu işletmeler, daha yüksek satış bünyesine sahip ve daha karlı şirketler olarak ortaya çıkıyor. Tüketici satın alma kararlarının yaklaşık yüzde 80’i kadınlar tarafından alındığından, daha güçlü kadın temsiline sahip firmalar genellikle daha çok satan ürünler üretiyor.

Benzer şekilde, yönetim kurullarında kadın temsiliyetini artıran firmalar beş yıllık bir süre içinde, enerji tüketimlerinin yoğunluğunu azaltma eğilimlerinde yüzde 60, sera gazı emisyonlarını azaltmada yüzde 39 ve su kullanımını azaltmada yüzde 46 oranında iyileşme sağlayabiliyor.

Günümüzde çok sayıda yatırımcı, şirketleri yalnızca finansal performansları temelinde değil, aynı zamanda çevresel ve biyolojik çeşitlilik taahhütleri ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabaları açısından da değerlendiriyor. Latin Amerika merkezli biyoçeşitlilik yatırım şirketi olan EcoEnterprises, bu alandaki gelişmeleri destekliyor.

EcoEnterprises, bölgedeki çevresel açıdan sürdürülebilir işletmelerin operasyonlarını büyütmelerine ve kırsal alanlardaki kadınlara ekonomik fırsatlar sağlamalarına yardımcı olma konusunda sağlam bir geçmişe sahip. Bir kadın tarafından yönetilen ve yönetim ekibi neredeyse tamamen kadınlardan oluşan şirket, bugüne kadar üç yatırım fonu elde etti.

Şirketin bir yatırımı olan Kolombiya’daki organik meyve bahçesi, erkek egemen iş gücünü dengelemek için kadınları işe alıyor ve üst düzey pozisyonlara yerleştiriyor. Ayrıca gıda ve kişisel bakım endüstrileri için hızla büyüyen Kolombiyalı çevre dostu doğal renklendirici üreticisi Ecoflora Cares’e de yatırım yapıyor.

Bu tür yatırımlar, biyolojik çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğinin doğal olarak birbirini nasıl tamamlayabileceğine örnek teşkil ediyor.

Doğru uygulanırsa, iklim değişikliği projeleri kadınların potansiyeline yatırım yapmak için eşsiz bir fırsat sağlayabilir. Yeşil ekonomik dönüşümün önümüzdeki yıllarda milyonlarca iş imkanı yaratması bekleniyor. Kadınların yeni iş fırsatları yakalama becerilerine destek olmak, kalıcı iş gücü piyasası eşitsizliklerini ve cinsiyet-gelir farklarını dengelemeye yardımcı olabilir.

Kadınlara bu şansı sağlamak, toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların işe alım ve terfi haklarının tüm yönlerine entegre edilmesini gerektirir. Benzer şekilde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, dünya çapında kadınların fırsatlarını ve ekonomik katılımını iyileştirmeye bağlıdır.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres; cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmanın yalnızca kadınlar için bir adalet meselesi olmadığını, tüm insanlık için çığır açan bir değişim olduğunu söylüyor. İklim kaynaklarının doğru ve etkin kullanımıyla, hem küresel ısınma hem de cinsiyet eşitliği ile mücadelede önemli ve eşzamanlı ilerleme sağlanabileceğini belirtiyor.

Kaynak:

https://theaseanpost.com/article/smart-climate-money-women

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar