TÜSİAD’ın Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

TÜSİAD’ın Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

TÜSİAD tarafından Doğa Koruma Merkezi’nin içerik paydaşlığında hazırlanan “Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi” Raporu, Dünya Biyoçeşitlilik Günü olan 22 Mayıs’ta kamuoyu ile paylaşıldı.

Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alınırken; orman ekosistem hizmetleri ve arazi yönetimi uygulamalarının yutak alan işlevi çok boyutlu bir perspektifle analiz ediliyor. Rapor, yutak alanların korunması, geliştirilmesi ve artırılmasının yanı sıra bu alanların karbon emisyonlarını dengelemedeki rolüne de değiniyor.

TÜSİAD kurucu kuşağından Ali Nihat Gökyiğit’in anısına düzenlenen etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar tarafından gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, doğal ekosistemleri ve sağladıkları hizmetleri korumak ve geliştirmenin tüm paydaşların kritik sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat çekerek; “İklim değişikliğine bağlı olarak orman ekosistem dinamiklerinin ve işleyişinin değiştiği göz önüne alınmalı, orman yönetimi anlayışımız da bu doğrultuda dönüştürülmelidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir arazi ve iyileştirilmiş orman yönetimi uygulamaları karbon tutma çalışmalarında öncelikli yaklaşımlar olarak değerlendirilmelidir. Ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları artıracak bir karbon denkleştirme modeli hedeflenmelidir. AKAKDO sektörüne yönelik olarak global standartlarla uyumlu ve uluslararası sistemlere entegre olabilecek sertifikasyon ve ticaret mekanizmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması önemli bir adım olacaktır. Özel sektörün yutak alanların korunması, artırılması ve karbon denkleştirme çalışmalarına katkısını artıracak; karbon tutumu amaçlı yatırımları teşvik edecek sistem ve mekanizmaların katalizör rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Orman ve yutak alan ekosistemleri herhangi bir altyapı istemeyen, büyük işletme masrafları olmayan hizmetler sunuyorlar. Bu hizmetlerle beraber iklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltmak mümkün. TÜSİAD olarak Doğa Koruma Merkezi ile rapor çalışmamız dahil olmak üzere, bu konuda atılan adımları destekliyoruz.

Açılışın ardından rapor sunumunu Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı yaptı. Rapor bulgularının paylaşılmasının ardından program, rapora katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Prof. Dr. Can Bilgin, Doç. Dr. Cihan Erdönmez ve Dr. Pınar Pamukçu Albers’in konuşmacı olarak katıldıkları İklim Krizine Yutak Alan ve Orman Ekosistemi Perspektifinden Bakış paneli ile devam etti.

Toplantının kapanış paneli ise İklim Krizi ile Mücadele Politikalarında Yutak Alan ve Orman Ekosistemlerinin Rolü başlığı altında TÜSİAD ve kamu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Bu bölümde, TÜSİAD Ormanlar ve Yutak Alanların Korunması Alt Çalışma Grubu Başkanı Tamer Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş konuşmacı olarak yer aldı.

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar