Tedarik zinciri inovasyonunda önce çıkan teknolojiler

Tedarik zinciri inovasyonunda önce çıkan teknolojiler

Günümüzde tedarik zincirini yönetmek ve dönüştürmek için teknolojinin gücünden büyük ölçüde yararlanılıyor.

Otomosyan gibi çözümleri içeren dijital dönüşüm, envanter kontrolü, sipariş işleme ve lojistik de dahil olmak üzere pek çok faaliyetin kolaylaştırılmasını mümkün kılıyor. Sonuç olarak, çok daha düşük hata oranlarından kaynaklanan avantajın yanı sıra işyeri verimliliği de artıyor.

Benzer şekilde çalışanlar, iş geliştirmeyi ilerletmek için üretken yapay zeka (GenAI) gibi yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma gerekliliğinin farkına varıyor.

Tüm bu olumlu başlıklar altında, dünya genelinde önde gelen tedarik zinciri inovasyonlarından bazıları aşağıda sıralanıyor:

1.Blockchain

Blokzincir ya da özgün adıyla Blockhain teknolojisi, bir iş ağı içerisinde şeffaf bilgi paylaşımına izin veren gelişmiş bir veritabanı mekanizmasını ifade ediyor. Tedarik zinciri yönetiminde, kuruluşların tedarik zincirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve dolayısıyla tüketicilerini doğrulanabilir verilerle buluşturmak için kullanılıyor.

Tedarik zincirinde blockchain teknolojisini kullanmak, paydaşlar arasındaki iletişimi iyileştirmek için işe yarayabilir, bu da veri tabanlarının paylaşılmasını ve koordinasyon için bir ‘aracıya’ olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Ayrıca tedarik zinciri şeffaflığını geliştirmek ve idari maliyetleri azaltmak için de kullanılabiir.

2. Bulut

Geleneksel tedarik zinciri çözümleri, lojistik, envanter yönetimi, ikmal ve depolama gibi operasyonları denetlemek için manuel prosedürler kullanıyor. Bulut teknolojisinden yararlanmak, yöneticilerin bu işlevleri otomatikleştirmesine ve tedarik zinciri içinde daha iyi ve bilinçli kararlar almak için veri analitiğinden yararlanmasına yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi, gelişmiş gerçek zamanlı veri görünürlüğü, kolaylaştırılmış lojistik, paydaşlar arasında gelişmiş işbirliği ve genel operasyonel verimlilik gibi çok çeşitli faydalar sunar.

3. AR/VR

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR/VR) tedarik zincirinde devrim yapma potansiyeline sahip teknolojiler. Işletmelere, özellikle depolama, nakliye, dağıtım ve operasyonlar gibi alanlarda tedarik zinciri süreçlerini kolaylaştırma fırsatı sunabilir.

Önceleri manuel olarak takip edilen süreçleri otomatikleştirerek üretim maliyetlerin düşmesine yardımcı olabilir ve genel verimliliği artırabilir. Böylelikle tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarını yeniden şekillendirebilir.

AR/VR ayrıca varlık konumu, envanter izleme ve görev rehberliği konularında gerçek zamanlı veri katmanları sunabilir. Özellikle AR, lojistik operasyonlarında gelişmiş kaynak tahsisi, en aza indirilmiş arıza süresi ve daha yüksek doğruluk sağlayabilir.

4. Tahmine Dayalı Analitik

Tahmine dayalı analitik, talep tahmini, envanter seviyelerinin optimize edilmesi ve potansiyel darboğazların belirlenmesi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Tahmine dayalı analitik, sofistike modeller kullanarak tedarik zinciri yöneticilerinin bölge, konum ve kullanıma göre ayrıntılı envanter gereksinimlerini belirlemelerine de olanak tanır.

Bununla birlikte, bir kuruluşun tahminleri iyileştirmesine, verimsizlikleri belirlemesine, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesine, inovasyonu teşvik etmesine ve çığır açan fikirleri takip etmesine yardımcı olabilir.

5. Dijital İkiz Tekonoljisi 

Dijital ikizler, fiziksel bir nesnenin, kişinin veya sürecin eksiksiz bir resmini ve dijital görünümünü yaratır ve yansıtır. Bulunduğu ortamın dijital versiyonunda yansıtılan bu araçlar, işletmelerin gerçek durumları ve bunların sonuçlarını simüle etmesine yardımcı olarak karar alma süreçlerini iyileştirebilir.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijital ikizler, iş dünyasında karar alma süreçlerine gerçek zamanlı destek sağlıyor. Küresel tedarik zinciri ağlarının dijital kopyalarını oluşturarak, transit halindeki mallar ve envanterler gibi operasyonların gerçek zamanlı görsellerini yansıtarak verimliliğin artırılmasına yardımcı olabilir.

6. Robotik ve Otomasyon

Tedarik zinciri otomasyonu, geleneksel olarak manuel olan görevleri otomatikleştirmek için modern teknolojilerin kullanılmasını temsil ediyor. Bu teknoloji, iş akışlarını kolaylaştırmak ve genel verimliliği artırmak için kullanılıyor. Kullanılan teknoljiler arasında depo robotları, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka bulunuyor.

Bu teknolojilerin birincil amacı, manuel görevleri insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışan sistemlerle değiştirmek.

Tedarik zinciri yönetimi, düşük değerli görevleri otomatikleştirmek, operasyonları kolaylaştırmak ve insan hatasını ortadan kaldırmak için robotik süreç otomasyonundan yararlanıyor. 

7. 3D Baskı Teknoljisi

Özgün adıyla 3D Printing teknolojisi, nesneleri katman katman inşa ederek üç boyutlu fiziksel modeller oluşturabilen bir üretim yöntemi.

Çok çeşitli sektörlerde hızla yaygınlaşan 3D Printing, tedarik zincirlerinin daha büyük pazar fırsatlarından yararlanmasına olanak sağlayabilir. Iş dünyası daha rekabetçi hale geldikçe, ürünlerin daha hızlı tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamak üzere 3D baskıdan yararlanılıyor.

Tedarik zincirindeki karmaşıklıkları azaltmak, bir ürünün piyasaya sürülme hızını artırmak, küresel etkiyi azaltmak ve uzak konumların yedek parçaları basmasını sağlamak amaçlarıyla da kullanılıyor.

3D baskı teknolojisinin tedarik zinciri endüstrisine sağlayabileceği başka faydalar arasında, maliyet, üretim hızı ve tedarik zinciri rsiklerinin azaltılması yer alıyor.

8. Nesnelerin İnterneti (IoT)

IoT, diğer IoT cihazları ve bulut ile bağlantı kuran ve veri alışverişi yapan birbiriyle ilişkili cihazlardan oluşan bir ağ olarak tanımlanabilir. Genel olarak, IoT cihazları tedarik zinciri sürecinin neredeyse her aşamasında kullanılıyor. 

Tedarik zincirlerinde IoT, GPS gibi gerçek zamanlı izleme teknolojilerinden yararlanmak sevkiyatların takip edilmesine yardımcı olabilir.

IoT’nin tedarik zincirinde nasıl uygulandığına önemli bir örnek olarak, verimliliği ve müşteri deneyimini iyileştirmek adına bu teknolojiden yararlanan Amazon firması verilebilir. Amazon, fiziksel nesneleri birbirine bağlayarak ve sensör tabanlı teknolojileri kullanarak ürünlerin konumunu, kalitesini ve zamanında teslimatını takip edebiliyor.

9. Makine Öğrenimi

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, tedarik zinciri yönetiminde pek çok yönden ve geniş bir alanda devrim yaratmak amacıyla kullanılıyor.

Örneğin, makine öğrenimi, depo operasyonlarını otomatikleştirmek, gecikmelere veya kayıp sevkiyatlara yol açan hataları ortadan kaldırmak için tedarik zinciri operasyonlarında çalışabilir. Benzer şekilde, malların toplanması, tasnifi ve paletlenmesi gibi rutin görevleri otomatikleştirerek insan gücünün daha karmaşık görevler için çalışmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca envanter seviyeleri, stok mevcudiyeti, sevkiyat zaman dilimleri ve yerine getirme oranları hakkında içgörüler sağlayabilir.

10. Üretken Yapay Zeka (Gen AI)

Yapay zeka tedarik zinciri sektöründe giderek daha önemli bir rol oynuyor. Işletmeler birçok alanda operasyonlarını optimize etmek ve kolaylaştırmak için yapay zeka kullanıyor. 2022 McKinsey anketini yanıtlayan katılımcılar, yapay zekadan elde ettikleri en yüksek maliyet tasarrufunun tedarik zinciri yönetiminde olduğunu belirtiyor.

AI destekli sohbet robotları ve sanal asistanlar şirketlerin daha iyi ve hızlı müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olabileceğinden, yapay zekanın müşteri deneyimi alanında da iyileştirmeler yapabileceği ortaya çıkıyor.

Sonuç olarak, tedarik zinciri dahil kuruluşların tüm operasyonlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanması büyük bir teknoloji ekosisteminin varlığını beraberinde getiriyor.  

Kaynak:

https://supplychaindigital.com/top10/top-10-supply-chain-innovations

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar