“Sanatın insanların, Kentle Barışmasının bir aracı olacağına inanıyoruz”

“Sanatın insanların, Kentle Barışmasının bir aracı olacağına inanıyoruz”

COVID-19 salgınının yıkıcı etkilerini en çok hisseden meslek gruplarının başında sanatçılar geliyor. 2018 yılından beri genç sanatçıları destekleyen Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bu sene de Genç Sanatçı Fonu’yla salgından etkilenen genç sanatçıları desteklemeye hazırlanıyor. ALİKEV Genç Sanatçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin ile sanatçıların COVID-19 salgınından nasıl etkilendiklerini, Genç Sanatçı Fonu’nun bu seneki temasını ve fona kimlerin başvurabileceğini konuştuk.

Öncelikle sanatçılar COVID-19 salgınından nasıl etkilendi?

Sanatçılar, salgından en fazla ve en hızlı etkilenen gruplardan biri. Önlemlerin alındığı süreçte, ilk olarak konser, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatın seyirciyle buluştuğu alanlar kapatıldı. Pandemi kapsamında böyle bir önlem gerekiyorsa elbette kapatılmalıydı ancak, bu alandan geçimini sağlayan insanların hayatını nasıl sürdüreceğini de hesaba katmak gerekiyordu.  Sanatçıların hayatta kalma mücadelesine sahne olan bu döneme baktığımızda, maalesef karşımızda, üretim sürecindeki verimsizlikten, geçim sıkıntısının çaresizliğiyle yaşanan intiharlara kadar giden sert ve acımasız bir dönem tablosunu görüyoruz.

Her sene Genç Sanatçı Fonu kapsamında farklı bir tema belirliyorsunuz. Bu senenin teması ne olacak? Neden bu temayı seçtiniz?

Genç Sanatçı Fonu ilk ortaya çıktığında tema, “Barış” olarak belirlendi. “Barış”ın ana tema olarak devam ettirmeyi ve alt başlıklarda “Barış” kavramını ele almaya devam edeceğiz. Bu bağlamda hatırlatmak gerekir ki, vakfın ortaya çıkışı, bir kent ve gençlik hareketinde ifade özgürlüğü hakkını kullanırken yaşam hakkının elinden alınmasıyla aramızdan ayrılan Ali İsmail Korkmaz’ın hikayesidir. Taksim Gezi Parkı Direnişi dönemindeki gibi değişen ve dönüşen yaşam alanlarına tanıklık ediyoruz. Bu dönüşümün pandemi sürecinde de devam etmesi bizi “Kentle Barışmak” teması üzerinde çalışmaya itti.

Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. İş, eğitim, sağlık gibi olanakların kentlerde daha “kolay ulaşılabilir” olması, kent nüfusunun hızlı ve plansız bir şekilde büyümesine sebep oldu. Bu plansız büyüme, göç eden nüfusun kentle bir bağ kuramamasına, kentte halihazırda yaşayan nüfusun ise bağının zayıflamasına yol açtı. Bu bağlamda kentte yaşayan herkes, ilk fırsatta kentten kaçmayı düşünmeye başladı. Bu bağı yeniden kurmanın birçok farklı yolu var. Öncelikle insanların yaşadıkları kente dair alınan kararlarda söz hakkının olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Genç Sanatçı Fonu’yla da gençlerin, yaşadıkları kente dair sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini ve yaşadıkları kentle kendi aralarında bir bağ oluşturmalarını hedefliyoruz. Sanatın, insanların “Kentle Barışması”nın bir aracı olacağına inanıyoruz.

Sivil toplumun etimolojisine baktığımızda da, kent/şehir kavramını görüyoruz. Gençlerin temel hak ve özgürlükler konusunda güçlenmesini ve sivil hayata katılımlarının artmasını amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bir gençlik vakfı olarak, bu temayı ele almak bizim için oldukça önemli. Dünyada mücadeleler tarihine baktığımızda hak ve özgürlükler için kent meydanlarında, sokaklarda mücadeleler verildiğini görürüz.  Kamusal alanda var olmak, kentin potansiyel faydalarına eşit şekilde erişim, kadınlar, engelliler, gençler, LGBTİ+’ler ve azınlıklar için güvenli ve söz sahibi olacakları bir yaşam alanı yaratmak gibi meseleler hala güncel sorunlarımız arasında yer alıyor.

Genç Sanatçı Fonu kapsamında şu ana kadar kaç sanatçıya ulaştınız? Sanatçılar fon sonrasında nasıl geri bildirimlerde bulundular?

Genç Sanatçı Fonu 2018 sergisinde sekiz genç yer aldı. Aldığımız geri bildirimler vakıf olarak motivasyonumuzu oldukça yükseltti. Mikro hibe diyebileceğimiz bir desteğin gençler için yarattığı fırsatları ve onların bu fırsatları değerlendirerek başardıklarını görmek gerçekten ilham verici. Genç sanatçıların kariyerlerine yön vermeye çalıştıkları kritik bir dönemde, onlara destek olmanın gerekliliğini geri bildirimlerle bir kez daha anlamış olduk.

Verdiğimiz fon yardımı sonrası yüzümüzü güldüren gelişmeler de yaşandı. Fotoğraf alanında projesini desteklediğimiz bir arkadaşımız, o projeyle daha sonra yine vakfın da desteğiyle Hollanda’da da bir sergiye katılma imkânı buldu. O etkinlikte başvuru yapmak istediği üniversiteden hocalarla tanıştı. Daha sonra sergi için aldığı vizenin son günlerinde master sınavlarına girdi ve kazandı! Hala projelerini Hollanda’da sürdürüyor. Aynı zamanda hem tez yazıyor hem de atölyeler veriyor. Fırsatları değerlendirmek ve yeni adımlar atmak için fonun sunduğu imkânları bu kadar somut görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor.

Fona hangi sanat dallarından başvuru kabul ediyorsunuz? Bu sene fon kapsamında kaç sanatçıyı destekleyeceksiniz?

Plastik sanatlar, kısa film ve belgesel gibi alanlarda gelen başvuruları kabul ediyoruz. 2021 fon döneminde 15 genç sanatçıyı desteklemeyi planlıyoruz. Ayrıca bu sene geçmiş dönemden farklı olarak minyatür, çinicilik, cam, ahşap gibi geleneksel el sanatlarını desteklemeye başlayacağız. Başvuranlar, sanat dalları ve desteklenecek kalemlere dair ayrıntılı bilgiye web sitemizden erişebilirler.

Fona başvuru yapmak isteyen sanatçıların uyması gereken kriterler neler?

Bu sene fona başvuruda bulunmak isteyen sanatçıların 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Başvurular için herhangi bir şehir şartı aramıyoruz. Türkiye’de ikamet ediyor olmak koşuluyla tüm illerden başvuru yapılabilir. Yaş şartına sağlayan genç sanatçılar, Alikev.org üzerinden ilgili dosyaları hazırlayarak gsf@alikev.org’a mail atabilir ve 31 Mart 2021, 12:00 saatine kadar fona başvurabilirler!

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar