Markalar KSS çalışmaları konusunda nasıl ilerleyebilir?

Markalar KSS çalışmaları konusunda nasıl ilerleyebilir?

İşletmelerin günümüzün eylem çağrılarına nasıl hizmet edebileceğini düşündüğümüzde, başta Covid-19 salgınının etkileri, ekonomik zorluklar ve iklim krizi olmak üzere sahiplenebilecekleri birçok konu olduğunu görüyoruz. Bu sebeple işletmelerin, dünya çapında daha eşitlikçi bir toplum anlayışını benimseyip zamanın ruhunu yakalamaları gerekiyor. Şu anda dünyanın sorunlarını çözmenin son derece önemli olduğu bir dönemdeyiz ve “Dünya biziz” görüşüyle, kolektif bir çabaya ihtiyacımız var. Bu, büyük bir vizyon, kapsayıcılık ve bağlılıkla mümkün olacak.

Markalar, her zaman değerlerini yansıtan ve güçlendiren amaçlarla hizalamanın yollarını arıyor. Ancak bu uyum, dikkatli bir müzakere ve işbirliği gerektiriyor. Bu noktada kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), işletmelere olumlu toplu değişime katkıda bulunma fırsatı sunuyor. Çoğu zaman bu, sektörler arası işbirliğine girmek ve filantropik amaçları ilerletmek için günlük işleri yapan kuruluşları desteklemek anlamına gelebiliyor.

Markayla uyumlu amaçları belirlemenin hızlı bir yolu, personele, müşterilere ve iş ortaklarına düşüncelerini sormaktan geçiyor. Bunun için işletmeler, kısa bir e-mail anketi yollayabilir, yanıtları aldıktan sonra, markanın belirtilen amaçlarla uygun olup olmadığını ve bu amacı destekleme sebeplerinin özgün olup olmadığını değerlendirebilir.  Aynı zamanda sadece bağışta bulunmak, markanın belirlenen amaçla bütünleştiğini göstermez. Amaç, şirketin onarıcı ve özgün olması için işletmelere bir fırsat da sunar. Bu durumda, markanın değerlerine uygun bir amaç seçimi nasıl yapılabilir?

Markalar, çalışanlarının ve müşterilerinin desteklenecek nedenlere ilişkin geri bildirimlerini iyice kavradıktan sonra kendilerine şu soruları sorabilir: Markam bu nedenlere ilişkin farkındalığı artırmak için iyi bir konuma sahip mi? Bu amaçları ilerletmek için yatırım yapabilir ve başkalarını işbirliği yapmaları için bir araya getirebilir miyim? Etkili ve anlamlı bir sonuç elde etmek için markalarını bir amaçla hizalama sürecindeki işletmeler, sektörler arası işbirliğine girmenin yollarını düşünmelidir. Marka ve amaç arasında gerçek bir uyum varsa, bu durum markanın amaca bağlılığını göstermesi için bir fırsat sunar. Aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık, işletmelerin iyi niyet çabalarının yanı sıra amaçlarıyla markalaşmasını sağlar.

Markalar için KSS ipuçları

Markalar, sahiplendikleri amaç(lar) konusunda daima güncel bilgiye sahip olmalıdır. Bu konuda işbirliği yaptığı ortaklar ve kuruluşlarla iletişimi yönetmek için en az bir çalışan atamaları gerekir. Medyanın amaçlarına uygun çalışmalarını takip etmek ve gerekli noktalarda bu çalışmalarda yer almak da önemlidir. Aynı zamanda amaca yönelik çalışmalar yapan kuruluşlarla iletişim halinde olmaları ve olumlu veya olumsuz herhangi bir rapordan haberdar olmaları gerekir. İşte, KSS konusunda markalara faydalı olabilecek bazı ipuçları!

  1. Sermaye ve zaman yatırımındaki çaba, amaç için ortaya koyulmalı.

Herhangi bir markalaşma fırsatını yürürlüğe koymadan önce işletmenin kendisinin işe koyulması gerekir. Marka, ekibin KSS çalışmalarına dahil olduğundan emin olmalı ve bu çalışmalara yardımcı olmaları için belirli görevler belirlemelidir. Mümkünse, ekipten birkaç kişiyi bu amaç için düzenlenen etkinliklerde çalışmak üzere atayabilir, hatta destek olarak kendi yan markasını yaratabilir.

  1. Amaca olan bağlılığın çeşitli sosyal medya kanallarında bilinmesine izin verilmeli.

Marka, açık ve üzerinde anlaşmaya varılmış mesajlara sahip olmalıdır ve bu mesajlar STK’ların mesajlarından farklılaşmalıdır.

  1. Ortaklıklar duyurulmalı.

Marka, amacını ya da amacı doğrultusunda işbirliği yaptığı kuruluşlarla çalışma ilişksini duyurmalıdır. Bunun için e-posta gönderilebilir. Bu amaç için marka adına ne tür çalışmalar yapıldığı anlatılmalıdır.

  1. Amacı destekleyici tutumlar takip edilmeli.

Markanın sahiplendiği amacı destekleyen tutumlar takip edilmeli ve ve bunlar uygulanmalıdır. Marka, amacı için harcadığı çaba konusunda kendini iyi hissetmelidir.

Kaynak: https://www.rollingstone.com/culture-council/articles/brand-leaders-social-responsibility-1211490/ 

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar