KSS uygulamalarının bir pazarlama taktiği olarak görülmemesi için 14 ipucu

KSS uygulamalarının bir pazarlama taktiği olarak görülmemesi için 14 ipucu

Bir şirket toplumun iyiliği için çalıştığında, dokunduğu topluluklara aktif ve özenli bir ortak olmaya kendini adadığını gösterir. Marka kurumsal sosyal sorumluluğunu (KSS) sergilerken, güvenilir bir itibar oluşturmak ve imajını geliştirmek için uzun bir yol kat edebilir. Bu noktada, gidilen yolun anlatılış şekli çok önemlidir. Hem şirketin eylemlerinin hem de bunların iletilme şeklinin, KSS uygulamalarının doğru anlaşılabilmesi için özgün olması gerekir.

Forbes İletişim Konseyi’nin 14 üyesi, bir pazarlama taktiği olarak karşımıza çıkmadan, marka imajını etkili bir şekilde geliştirmek için bir işletmenin KSS açısından neye öncelik verdiğinin hikayesini nasıl anlatacağını tartışıyor.

Eylemi gösterin

Sosyal sorumluluk inisiyatiflerini hayata geçirirken, eylemi göstermek çok önemlidir. İletişimin, kuruluşun değerlerini gösteren gerçek hikayeleri ve gerçek eylemleri vurgulaması gerekir. Değerlerinizin olduğunu söylemek önemli olsa da, bunları eylem yoluyla göstermek işin anahtardır. – Jamie Ceman

İçeriden başlayıp dışa doğru ilerleyin

KSS stratejisinin farkı, bir iletişim veya ürün kampanyasının aksine uzun vadeli olmasıdır. KSS hikayelerini organik olarak yaymaya yardımcı olabilecek çalışan elçileriyle birlikte değişime içeriden başlamalısınız. Daha sonra iletişim ekibi, kurumsal anlatıyı daha iyi anlatmak ve marka imajını desteklemek için kamuya açık olan KSS mesajlarından yararlanabilir. – Marisa Salcines

Uygulamaları kurumsal değere bağlayın

Burada anahtar, orijinalliktir. KSS çabalarını kurumsal değerlere bağlamanızın etkisi uzun sürecektir. Bunu, KSS çabalarının sürekli doğasına ve bunların iş değeriyle bağlantısına vurgu yaparak birleştirin ve kampanya çerçevesinin ötesine geçerek, sorumlu büyüme yoluyla sektörünüzde iyi şeyler yapmak ve bunları iyi yapmak arasında bir bağlantı kurun. – Titus Capilnean

İletişim ekiplerini stratejiye dahil edin

KSS, sadece bir hayır işidir ve şirketin gerçek bir taahhüdünden ziyade erdemlilik göstergesi olarak görülebilir. Marka ve iletişim ekiplerinin, hangi KSS uygulamalarının anlamlı olduğunu belirlemeye ve misyonu en baştan desteklemeye dahil olması gerekir. KSS uygulamaları hizmet verilen sektörü veya toplumu iyileştirdiğinde, hikaye kendini yazar. – Ellen Sluder

İletişimi geciktirin, önce çalışanları etkinleştirin

İletişim ekibi, KSS uygulamalarının dış iletişimini yapmak için gecikmeli bir yaklaşım benimsemelidir çünkü bir KSS girişiminin ilk odak noktası çalışanlar olmalıdır. KSS’ye bağlılık gösteren çalışanlar, topluluklarında savunucular ve aktif katılımcılar olurlar. Böylece KSS planı çalışan tarafından etkinleştirildiğinde, iletişim ekibi harici mesajını sadece okunabilen değil görülebilen örneklerle iletebilir. – Deetricha Younger

Şirket içinde uzun vadeli bir taahhüt başlatın

Özgünlük, KSS uygulamalarının anahtarıdır ve şirket içinden başlamalıdır. KSS bir marka oyunu değil; çalışanlar, müşteriler, topluluklar ve tüm paydaşlarla sosyal olarak sorumlu bir şekilde hareket etmektir. İletişimciler; çalışan, müşteri ve ortak hikayelerini kullanarak ve şirketin markasıyla uyumlu konulara uzun vadeli, tutarlı bir bağlılık sergileyerek özgünlüğü sağlayabilir. – Amanda Ponzar

Faydalanıcılarınız, hikaye anlatıcılarınız olsun

Örneğin, şirketiniz bir köpek barınağına yardım ediyorsa, bu konuda bir marka olarak bahsetmek yerine, barınaktaki çalışanların veya köpek sahiplenenlerin bu uygulamanız hakkında konuşmasına izin verin. Hikaye, KSS uygulamalarınızdan faydalananların bakış açısıyla anlatıldığında, her zaman gerçek ve yürekten hissedilecektir. – Melissa Kandel

KSS uygulamalarınızı sonuçlarla destekleyin

KSS uygulamalarınızı sonuçlarla destekleyebilmeniz gerekir. Şirketinizin ne yaptığına odaklanmak yerine, KSS uygulamalarınızın topluluğunuz içinde nasıl sonuç verdiğini gösterin. Ancak hikaye, şirketi bir kahraman olarak tasvir etmemelidir. Hizmet verdiğiniz kuruluş veya gruba odaklanarak, toplumun KSS uygulamalarınız nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgi verin. – Haseeb Tariq

Çözümünüzden çok sorun hakkında konuşun

Sorunu, potansiyel çözümünüzden daha fazla konuşun. Toplum, problemlerin oldukça farkındadır ve kuruluşların söz konusu problemlerin etkisini ne zaman anlayacağını duymayı tercih eder. Eğitim ve anlayışla liderlik etmek, kendi kendini gerçekleştiren bir çözüm önermekten daha güçlüdür. – Charlie Terenzio

KSS faaliyetleriyle ürün lansmanlarını karıştırmayın

Tüketiciler, KSS kampanyaları başlatan şirketlerden tek bir şey ister: özgünlük. Tüketiciler, kendilerini gerçekten bir misyona adamış şirketlerle poz verenler arasındaki farkı görebilirler. KSS uygulamalarının pazarlama taktiği olarak görülmesini önlemek için, ürün lansmanından önce faaliyetlerde bulunmaktan kaçının. Ayrıca, iletişim ekibi KSS faaliyetini kendi özel kurumsal değerleriyle ilişkilendirmelidir. – Steve Tan

İş amacınızla uyumlu bir amaç edinin

KSS’nizin şirketin iş amacıyla uyumlu olduğundan emin olun. KSS faaliyetleri konusunda birçok şirket, herhangi bir sosyal amacı seçebileceklerini düşünüyor. Oysa bu yanlıştır çünkü günümüzün bilgili tüketicileri her türlü özgün olmama durumuna karşı tetiktedir. Bunun yerine, KSS’nizin şirketinizin ticari amacıyla uyumlu olduğunu gösterin; bu şekilde, tüketiciler sizin gerçekten umursadığınıza inanmaya daha meyilli olacaklardır. – Patrick Ward

Sonuçları açık ve tutarlı bir şekilde sergileyin

KSS uygulamalarıyla ilgili iletişimler her zaman açık ve tutarlı olmalıdır. Dikkatli bir stratejiniz olsun ve planınız hakkında düzenli olarak iletişimler yapın, böylece bağlılığınızdaki ivme asla kaybolmaz. Kanıt ise önemlidir çünkü tüketiciler somut etkiyi görmek ister. Bunun için KSS uygulamalarınızdan elde edilen gerçek sonuçları gösterirken istatistiklerden yararlanın. – Lynn Kier

Değerleriniz hakkında uzun vadeli bir hikaye anlatın

Bu tek seferlik bir hareketse, sessizce ve fazla tantana olmadan yapın. Zaman içinde amaca bağlı kalın. Birkaç yıl sonra, KSS’deki başarılarınızdan bahsedebilirsiniz çünkü bir taahhüt sicilini kanıtlayabilirsiniz. – Amine Rahal

İnsanlara doğru nedenlerle yardım edin

Bir kuruluş samimi olduğunda, KSS uygulamalarını etkili bir şekilde aktaran bir anlatı oluşturmak kolaydır. Sosyal sorumluluk uygulamalarınız bir tanıtım olmayı amaçlıyorsa, bunu yanlış nedenlerle yapıyorsunuzdur ve büyük olasılıkla başkalarının da bu uygulamaları pazarlama taktiği olarak görmesiyle sonuçlanacaktır. İnsanlara bunun doğru olduğunu düşündüğünüz için yardım ederseniz, anlatınız kendini yaratacaktır. – Brennen Creer

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/05/25/14-tips-to-ensure-csr-efforts-dont-come-across-as-a-marketing-ploy/?sh=af7833e78169 

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar