KSS sadece etik değil, aynı zamanda modern bir iş aracı

KSS sadece etik değil, aynı zamanda modern bir iş aracı

Şirketlerin yıllık bilançosu, günümüzde yılın tek ve en önemli belgesi olarak görülmüyor. Yaşanan sosyal değişimler, hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha iyi bir dünya ihtiyacı konusunda farkındalığı artırıyor ve firmaları, günümüz iş dünyasında etkin rekabet etmeleri için gereken sürdürülebilirlik raporuna odaklanmaya yönlendiriyor. Tam da bu sebeple, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor.

KSS kavramı 2000’li yıllarda ortaya çıkmış olmamasına rağmen, bu kavrama milenyuma kadar yeterli önem verilmedi.İlk kez Ekonomik Kalkınma Komitesi tarafından 1971’de Amerika Birleşik Devletleri’nde tanıtılan iş ve toplum arasındaki “sosyal sözleşme” kavramı, şirketlerin kamuoyunun rızası sayesinde işlev gördüğünü ve var olduğunu ifade ederek, şirketlerin ilk hedefinin toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmak olduğuna işaret etti. Böylece iş dünyasının önemli bir unsuru olarak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan KSS’nin gelişimi 1980’li yıllarda hız kazandı. 2000’li yıllarda iş süreçlerinin bir parçası olarak büyük şirketlerin temel stratejisine dönüşen KSS, bugün sadece büyük şirketler için değil, her türlü organizasyon için önemli bir kavram haline geldi.

Gerçek kar, ortak refah

Peki, KSS nedir ve daha da önemlisi, neden şirketlerin iş yapışının ana yoludur? Bu sorunun cevabı; “Sosyal açıdan sorumlu girişimciler, çalışanlar, tedarikçiler ve yerel topluluk gibi diğer paydaşların beklentilerini yönetirken müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaktır” şeklinde Avrupa Birliği’nin 2011 tarihli 681 Sayılı Tebliğinden geliyor. Artık sanayi devriminden doğan patronların zamanı değil, şirketlerin başarısını tüm aktörlerin belirlediğini odakta tutarak, işletmenin nasıl yönetileceğini belirlenmesi gerekiyor. Tüm işletmelerin yalnızca kar elde etmeyi değil, çalışanlarının ve çevrenin refahını da hedeflemesi gerekiyor. Bu anlayış, “iyilik yapmak ve onu iyi yapmak; hayatımızı bir ürün yapmak ve bu ürünü bütün için anlamlı hale getirmek” olarak Ekonomi 0.0 fikrinde de tanımlanıyor. Bir başka deyişle yeni bir sürdürülebilir ekonomi, birlikte var olma yeteneğini ifade ediyor.

İşin cazibesi

KSS, bir şirketin çalışanlarını kendi işlerinin ihtiyaçlarına göre seçeceği ve işbirlikçilerine, ortaklarına ve tedarikçilere kendi çalışma tarzlarını empoze edeceği “piyasa” kavramının tersine çevrilmesi olarak düşünülebilir. Nitekim KSS, şirketlerin yetenekler peşinde koştuğu ve onlara sadece ekonomik değil, aynı zamanda değer temelli teşvikler de dahil olmak üzere daha adil ve kişiselleştirilmiş bir çalışma yöntemi sunduğu yeni bir çalışma dünyasına girmiş bulunuyor. Bu bağlamda, paydaşlar için iş ancak işin modern bir toplum hedefiyle eşleşmesi ve çeşitlilikte eşitliğin temel ilke olması halinde cezbedici oluyor. Şirketin KSS’si, sunabileceği maaştan daha değerli görülüyor ve büyümeyi etkileyen bir faktör olmaya da devam ediyor.

Bu duruma örnek olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünlerle CO2 üretimini azaltmayı öngören ekonomi politikaları izleyerek son yıllarda prestijlerini ve milyar dolarlık bütçelerini artırabilen Microsoft, Apple, Amazon ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri düşünebilir.

“KSS’nin temel değeri itibar”

Tüm KSS faaliyetleri en sonunda ekonomik başarıya dönüşüyor. Bunu da KSS’nin temel değeri, başarıyı hedefleyen şirketler için anahtar sözcük olan itibar getiriyor. Başkalarının hakkınızdaki düşüncesi olan itibar, iyi veya kötü olabiliyor ve hakkınızdaki bu yargıları yönlendiren göstergeyi  bugün yaptığınız işin niteliği belirliyor. Paydaşların birlikte çalışacakları şirket seçimlerinin genel olarak itibara bağlı olduğu bilindiğinden, şirketlerin başarılarının finansal sonuçlara bağlı olduğu düşünülse de günümüzde başarı artık şirketin iç ve dış itibarından ayrılamıyor. Hatta performans üzerine yapılan bazı araştırmalar, bir şirketin sosyal sorumluluk politikasından vazgeçmesinin verimlilik ve sermaye getirisi açısından önemli ölçüde olumsuz etki yarattığını gösteriyor.

“KSS zamanla bir gelir merkezine dönüşüyor”

Sonuç olarak KSS, zamanla bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp bir gelir merkezine dönüşüyor. Genel merkezlerini daha yeşil hale getirerek, çalışanları için yeterli çalışma alanı sağlayarak, üretkenliği daha özgür bırakıp bir zaman çizelgesine bağlamayarak, cinsiyet, ırk ve yönelim fark etmeksizin insanları şirkete kazandırarak çabalarının pozitif bilanço kalemlerine dönüştüğünü gören şirketler bulunuyor.  Aynı zamanda bu şirketler, dünyanın gözünde daha güvenilir, daha çekici ve sonuç olarak daha başarılı hale geliyor.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/04/05/corporate-social-responsibility-is-not-only-ethical-but-also-a-modern-business-tool/?sh=739d56e31bfa

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar