Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya’da yenilenebilir enerji girişimi başlatıyor

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya’da yenilenebilir enerji girişimi başlatıyor

Girişimin ilk aşaması Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmasına destek olacak.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırarak enerji güvenliğini ve satın alınabilirliğini artırmaya yönelik 2 milyar dolar değerindeki girişimi onayladığını açıkladı.

Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı, ilk aşamada 15 GW yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesini (her yıl 650 milyon elektrikli arabayı şarj etmeye yetecek kadar) ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun (100 milyar litre benzinin yanmasını önlemeye eşdeğer) azaltılmasını sağlamayı amaçlayan 10 yıllık, çok aşamalı ve öncü niteliğinde bir girişim.

ECARES, politikaları ve kurumsal çerçeveleri etkinleştirerek, şebeke entegrasyonunu sağlayarak, finansman ve risk azaltıcı çözümler sunarak, ülkelerin temiz enerji geçişini hızlandırma, ekonomilerini karbonsuzlaştırma ve küresel ticaret piyasalarında rekabet güçlerini artırma çabalarına da katkıda bulunacak.

Programın özel sermaye finansmanında 6 milyar dolarlık bir kaldıraç etkisi yaratması bekleniyor.

Dünya Bankası tarafından 28 Mart tarihinde onaylanan ECARES girişimi kapsamındaki ilk proje, Türkiye’nin 2035 yılına kadar 60 GW güneş ve rüzgar enerjisi ekleme hedefini destekleyen Dağıtılmış Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması projesi için 657 milyon dolarlık bir finansman olanağı sunuyor.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi 2022 yılında, gaz piyasalarında şimdiye kadar yaşanan en büyük küresel arz şokunu yaşamış, bu da gaz fiyatlarında ve toptan elektrik fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artışa neden olmuştu. Bunun sonucunda, bölge, enerji karışımını çeşitlendirmeye, fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya ve enerji güvenliğini teşvik etmek için yerli yenilenebilir enerji üretimini artırmaya çalışıyor.

Buna ek olarak, bölgenin yükselen ve gelişmekte olan ekonomileri, kişi başına yaklaşık 7 metrik ton ile dünyanın en büyük karbondioksit üreticileri arasında yer alıyor. Bu rakamın küresel ortalamanın yüzde 50 üzerinde olduğu ve karbondiksit salınımına en büyük katkıyı sağlayan sektörün enerji sektörü olduğu belirtiliyor.

ECARES programı, ölçekli çözümler ve etkiler sunmak amacıyla politika ve teknik tavsiyeler ile finansman ve risk azaltma araçlarını bir araya getiriyor.

Türkiye son dönemde, gelişmekte olan ülkelerde görülen en iddialı enerji dönüşüm programlarından birine imza attı. 

Dünya Bankası’nın, ülkenin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma tahhüdünü memnuniyetle karşıladığını söyleyen Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, ‘’Banka, enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele etme çabalarında ülkeye eşlik etmekten memnuniyet duyuyor’’ ifadelerini kullandı.

Onaylanan yeni proje, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sanayi, kentleşme, tarım, su ve orman yönetimi gibi çeşitli sektörlerdeki yeşil dönüşümüne yönelik daha geniş kapsamlı Dünya Bankası desteğinin bir parçasını oluşturuyor.

ECARES programı, özellikle özel sektör ve iklim kaynaklı olmak üzere yenilenebilir enerji finansmanını genişletmeye odaklanırken, elverişli ortam ve uygulama kapasiteleri ve riskleri de dahil olmak üzere özel sektörün genişlemesini kısıtlayan temel sorunları ele alıyor. Proje kapsamında gelecekte Ermenistan, Azerbaycan, Kosova, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’da projeler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Proje ile bağlantılı kişiler: 

Ankara-Türkiye:

Tunya Celasin + 90-312-4598343, tcelasin@worldbank.org

Washington: 

Zarina Nurmukhambetova, zburmukhambetova@worldbank.org

Indira Chand, 41 (703) 376-7491, ichand@worldbank.org

Kaynak:

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/03/28/world-bank-group-launches-renewable-energy-initiative-to-enhance-energy-security-and-affordability-in-europe-and-central.print

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar