Çin karbon emisyonları ile mücadelede hane halkına yöneliyor

Çin karbon emisyonları ile mücadelede hane halkına yöneliyor

Çin’in Shenzhen kentinde, ‘’Carbon Road for Everyone’’ adıyla yeni bir girişim başlatıldı. Gönüllülük esasına dayanan girişim, toplu taşım araçlarını kullanan şehir sakinlerini ‘’carbon coin’’ (karbon parası) ile ödüllendiriliyor. Bu madeni paralar alışveriş kuponları veya toplu taşım kartlarıyla takas edilebiliyor. 

Yeni uygulama sayesinde, Çin’in iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik geniş kapsamlı çabalarının desteklenmesine katkı sağlanırken, şehir sakinlerinin daha sürdürülebilir yaşam tarzı benimsemeleri teşvik ediliyor.

Bu plan, ülkenin emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalarını destekleyen pek çok programdan sadece bir tanesi ve iktidardaki Çin Komünist Partisinin Çin’i 2060 yılına kadar karbon nötr hale getirme hedefiyle uyumlu bir strateji.  Dünyanın en büyük sera gazı üreticisi olan Çin’in yaklaşan COP28 zirvesi gibi uluslararası iklim müzakerelerine katılacak olması, bu tür yurt içi çabaları önemli kılıyor.

Çin’in toplam emisyon hacmine hane halklarının yarıdan fazla katkı sağladığı göz önüne alındığında, vatandaşların emisyon azaltımına katılımının sağlanması ve günlük alışkanlıkların daha sürdürülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hayati önem taşıyor. Bununla birlikte, davranış değişikliğini teşvik eden çeşitli bireysel uygulamaların emisyon azaltımları üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve doğrulanması konusundaki zorluk devam ediyor.

Çin hükümeti, bireysel karbon azaltma çabalarını ulusal emisyon ticaret sistemine entegre etmeyi planlıyor. Bu şekilde, endüstriyel kirleticilerin emisyonlarını hane halklarının karbon tasarruflarından elde edilen kredilerle dengelemelerine olanak sağlanabilecek. Bu entegrasyon başarılı olursa, Çin’in genel iklim stratejisinin etkinliğinin ölçülmesi açısından önemli bir adım olacak.

Shenzhen yerel yönetimine göre, karbon para planının Ağustos 2022 tarihinde hayata geçirilmesiyle 14,6 milyon kullanıcıya erişildi ve 720 bin metrik ton emisyon azaltımı sağlandı.

Çin’in üst düzey iklim elçisi Xie Zhenhua, ‘’Karbon azaltımına katılım çok büyük bir platform ve halkı düşük karbonlu, sıfır karbonlu ve negatif karbonlu faaliyetler uygulamaya yöneltmek amacıyla harekete geçirmenin en etkili yolu’’ sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Kaynak:

https://www.reuters.com/sustainability/china-turns-households-fight-slash-carbon-emissions-2023-11-27/#:~:text=The%20carbon%20coin%20promotion%20at,emissions%20by%20720%2C000%20metric%20tons

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar