Altı adımda KSS’ye başlamak

Altı adımda KSS’ye başlamak

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), yeni bir kavram olmasa da son zamanlarda işletmeler üzerinde gittikçe artan bir baskı konusu olarak öne çıktığını görüyoruz. Bu baskının temelinde değişen ihtiyaçlar, sosyal medya kullanımı ve rekabette öne çıkma gerekliliği yatıyor. Böylece KSS, günümüz dünyasında işletmelerin gelişmesi için bir ihtiyaç haline geliyor. Peki işletmelerin KSS konusunda atması gereken adımlar neler?

Müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçları değiştiğinden şirketler bu ihtiyaçlara uyum sağlamak için toplumsal olarak yapılması gereken çalışmaları önceliklendiriyor. Aynı zamanda, çalışanlara esnek çalışma ortamları, gönüllü günler, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık taahhütleri sunuyor. Bunun yanı sıra, ünlülerin sosyal medyada kendi alanlarını yaratması ve yeni influencerların ortaya çıkmasıyla sadece doğrudan şirketlerden gelen bilgileri dinlemiyor, çevrimiçi ortamdan ulaşan bilgileri de alıyoruz. Bunlara ek olarak, şirketler rekabette öne çıkmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor ve KSS bunun için mükemmel bir farklılaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar bir arada ele alındığında, günümüz koşullarında KSS’nin bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Peki, şirketler KSS konusunda nasıl bir yol izleyebilir? İşte, KSS konusunda şirketlerin atabileceği altı adım!

1. Ekibi tanımlamak ve yetenek havuzu oluşturmak

İşletmeler önce kurum içine, daha sonra kurum dışına odaklanmalıdır. Sık sık bir araya gelen işlevler arası bir ekip oluşturulmalı ve paydaşlar, sorumlu, bilgili ve hesap verebilir olması gereken kişiler belirlenmelidir. Bu ekip, üst yöneticilerin gücünün ötesinde olmalı ve kuruluş genelinde başkalarını da içermelidir.

2. KSS önceliklerini belirlemek

Markalar kendilerine bazı soruları sorarak işe başlamalıdır: Neye önem veriyoruz? Müşterilerimiz neyi önemsiyor? Ne tür bir işletme olmak istiyoruz? Mevcut endüstri durumu nedir? Bu sayede kurumun temel yetkinlikleri ve değerlerinden başlanmış olacak ve KSS planı kolayca kökleşecektir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bir başlangıç noktası olabilir. Birçok şirket, küresel olarak tanınmaları ve kabul edilmeleri nedeniyle odaklarını bu amaçlar etrafında geliştirecektir. Ayrıca, bir güvenlik açığı değerlendirmesi yapmak, kilit odak alanlarının belirlenmesine de yardımcı olabilir. Neyin işe yaramadığını ve riske karşı daha toleranslı olunan yerleri değerlendirmek için bazen kurumun kendine dikkatlice bakması, fırsatları belirlemeye yardımcı olabilir. Bunun için kurumlar ortaklarıyla konuşmalı ve kendi bakış açılarının ötesini görmelerine yardımcı olabilecek bakış açıları kazanmalıdır.

3. Ölçümleri kararlaştırmak

KSS taahhütlerini resmileştirmek, sonuçları ölçmek için hedefler belirlemek ve uygun KPI’lar geliştirmek anlamına gelir. Bunun için kurum, bazı soruların cevabını aramalıdır: Verimliliğini yüzde kaç artırabilir, bunu nasıl yapabilir ve nasıl ölçebilir? Tam şeffaflık için sağlamlaştırılmış bir stratejiye ve ölçümlere ihtiyaç vardır. 

Aynı zamanda marka, planını, iç ve dış paydaşları tarafından kolayca sindirilebilecek bir çerçeve içinde resmileştirmelidir. Bu, odak alanlarını yönetilebilir parçalara ayırmaya yardımcı olacaktır.

4. Kurum içinden başlamak

KSS ekibinden, işletmenin topluluğundaki önceliklerini destekleyecek potansiyel projeleri belirlenmesine yardımcı olması istenmelidir. Katılımı sağlamak için eğitim videoları ve kurum içi etkinleştirme taktiklerini içeren resmi bir Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık programı oluşturulmalıdır.

5. Etkinleştirmek

Plan oluşturulduktan sonra artık planı etkinleştirme zamanıdır. Kurumun neyi başarmaya çalıştığını tanımlamak ve açıklamak için sağlam bir kurum içi etkinleştirme planı oluşturulmalı ve bu çabalar desteklenmelidir. Kurum içi etkinleştirme devam ederken, kurum dışı etkinleştirmeye de geçilmelidir. Bu aşamada kurumun neyi temsil ettiği ve nasıl bir fark yarattığı beyan edilmelidir. Bu mesajı yaymak için halkla ilişkiler ve reklam olanaklarından yararlanılmalıdır.

6. Yeniden değerlendirmek ve gelişmek

İlk seferde en doğrusu yapılamayabilir, ancak KSS sonu olan bir girişim değil; bir yolculuktur. Kurum, planlarını değiştirmekten, fırsatları büyütmekten ve zayıflığını kabul etmekten korkmamalıdır.

Kaynak: https://www.newhope.com/staffing-and-operations/6-steps-getting-started-corporate-social-responsibility 

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar