2021’de etkili olacak 10 KSS trendi

2021’de etkili olacak 10 KSS trendi

2020 yılına girerken Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanındaki eğilimler gerçeği aramak, karbon nötrlüğünü sağlamak, çalışanlarla yan yana durmak, kolektif amacı takip etmek ve bir sonraki büyük şeyi aramaktı. 2020’deki bu beş eğilim 2021’de de geçerliliğini sürdürürken, bunlara beş yeni eğilim daha ekleniyor. 2021’de etkili olacak beş yeni KSS eğilimi sizin için derledik.

Bugün, hala şirketlerden ve liderlerinden şeffaflık, özgünlük ve doğruluk bekliyoruz. Birçok şirket, sağlık ve güvenliklerini koruyarak ve kurumsal karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayarak çalışanlarını desteklemeye devam ediyor. Aynı zamanda, birçok şirket karbon pozitif olmanın yollarını bulup, karbon nötr olma çabasının ötesine geçiyor. Böylece Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) stratejileri kavramı KSS alanında daha büyük bir yere sahip oluyor. Bu gidişat neleri değiştirdiğine, 2021’in yeni trendlerine birlikte bakalım.

1.Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık eğilimler içinde önde ve merkezde yer alıyor. 2020’de Afrikalı Amerikalı ve Siyah bireylerin öldürülmesine ve bunu izleyen sosyal huzursuzluğa yanıt olarak, birçok şirket ırksal ve etnik azınlıkları daha fazla işe alma, küresel olarak eşit ödeme sağlama, azınlıklara ve kadınlara ait işletmelere giden harcama miktarını artırma ve hayırseverlik yatırımlarını savunmasız topluluklara odaklama sözü vererek ırksal eşitlik taahhütlerini artırdı. Devlet yetkilileri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler ilişki kurdukları şirketlerden daha fazla kapsayıcılık ve eşitlik talep ettikçe, bu eğilimler 2021’de de muhtemelen artarak devam edecek.

2. Kurumsal gönüllülük

Global bağış eğilimi yükselişte. Şirketler, dünya çapında STK’lara ve hayır kurumlarına giderek daha fazla katkıda bulunuyor ve çalışanlarını kendi topluluklarında bağış yapmaya ve gönüllü olmaya teşvik etmenin yollarını buluyor. ABD şirketlerinin kurumsal hayırseverliğin ABD’ye özgü olduğunu iddia edebilecekleri günler geride kaldı, paydaşlar tüm dünyada daha fazla yerel yatırım talep ediyor. 2021’de kurumsal gönüllülük programlarının genişletilecek ve çalışanları dünya çapında ÇYS konularına dahil etme çabaları artacak.

3. Sanal Gönüllülük

Sanal gönüllülüğün temeli oluşuyor. Sanal gönüllü programları uzun yıllardır varlığını sürdürüyor olsa da bu eğilim 2021’de artacak. Geçen yıl, şirketler sanal gönüllülük programlarını genişletti, ancak bu girişimlerin çoğu salgındaki hızlı düzenlemeler veya geçici ayarlamalardan ibaret oldu. Ancak çok sayıda çalışanın yaz mevsimine kadar evden çalışması beklendiği ve birçok şirketin COVID-19 sonrası daha esnek çalışma düzenlemeleri tasarladığı düşünüldüğünde, KSS liderlerinin kurumsal gönüllülük programlarını kalıcı olarak düzenlemeleri ve meslektaşlarını evden çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda evden gönüllü olmaları için teşvik etmenin yeni yollarını da bulmaları gerekecek.

4. Küçük İşletmeleri Desteklemek

Küçük işletmeleri desteklemek yeni bir öncelik haline geliyor. Salgının dünya çapındaki küçük işletmeler üzerinde yarattığı yıkıcı etki nedeniyle, daha fazla STK, toplumlarının bu önemli üyelerine yardım etmenin yollarını bulmaya odaklanıyor. Bu durum, şirketlerden bu konuda desteklerinin giderek daha fazla isteneceği anlamına geliyor.

5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsemek

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) yeni bir önem kazanıyor. 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları birçok şirket tarafından benimsenirken, bu hedeflere ulaşma yolunda beklenenden daha yavaş ilerleme kaydedildi. Küresel salgın ise, küresel sorunların hızla yerel sorunlar haline gelebileceğinin vurgulanmasına yardımcı oldu. Böylece, önümüzdeki on yılda daha fazla şirket daha fazla kamu-özel ortaklığı ve çevrelerindeki kaynak ve eylemleri harekete geçirme çalışmaları yoluyla KSS ve ÇYS yaklaşımlarının itici güçleri olarak SKA’ları benimseyecek.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2021/01/05/10-csr-trends-to-watch-in-2021/?sh=1eb29115904f

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar