Çocuk Fonu girişimcileri bekliyor

0

Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Eylül 2017 –  Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülecek bir hibe programı kapsamında STK’lar desteklenecek.

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından duyurusu yapılan yeni bir hibe fonu 0-15 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Hibe programı kapsamında toplam 135.000 TL’lık fon desteği sağlanacağı belirtilen programda başvurudaki faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 0 -15 yaşları arasındaki çocukların temel çocuk haklarının tesisini hedeflemesi gerekiyor. Bu çerçevede hedef kitlesi bu yaş grubundaki çocuklar olduğu kadar bu yaş grubundaki çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren (personel eğitimi, vb.) başvurular da programdan yararlanabilecek. Yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gerekiyor.

Program kapsamında yeni başlayan ya da devam eden projelerin destekleneceği açıklanmış.

Bu hibe programı belki yeni veya mevcut girişimlerin tek başına başvurması için çok cazip görünmeyebilir ancak STK’lar ile işbirliği yapacak sosyal fayda odaklı girişimler için güzel bir kaynak olduğu gözden kaçırılmamalı.

Çocuk Fonu ile alakalı başvuru ve program etaylarına ait tüm bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın iligili web sayfasında bulunabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.