BM İstatistikleri Raporu, 2023 SDG Zirve deklarasyonunu eyleme dönüştürüyor

BM İstatistikleri Raporu, 2023 SDG Zirve deklarasyonunu eyleme dönüştürüyor

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA), 2024 yılı baskısını yayınladığı yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu’nda (KHP) dünya çapında KHP’lerin ulaşılmasındaki önemli zorlukları tanıyarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası’nın vaadini yerine getirmek için hızlandırılmış eylem alanlarını belirliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu, 2030 Ajandası’ndaki küresel ilerlemeyi izleyen tek resmi UN raporu olarak öne çıkıyor. Rapor, DESA tarafından UN İstatistik Sistemi ile işbirliği içinde hazırlanıyor ve resmi SDG göstergeleri üzerine küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde veri ve meta veri içeren Küresel SDG Göstergeler Veri tabanından yararlanıyor. Bu veri tabanı, her SDG göstergesi için gözetimci kurumlardan gelen bilgileri kullanıyor ve ulusal verilerin düzenlendiği, tahmin edildiği, modellediği veya küresel izleme sonucu olup olmadığını belirtiyor.

Rapor, “büyük bir çalkantı içinde olan bir dünya” tablosu çiziyor. SDG hedeflerinin sadece yüzde 17’sinin takipte olduğunu, neredeyse yarısının minimal veya orta ilerleme gösterdiğini ve üçte birinden fazlasının ilerleme eksikliği veya geriye gidiş gösterdiğini belirtiyor. Bulgulara göre, 2022’de 2019’a kıyasla 23 milyon kişi daha aşırı yoksulluk içinde yaşarken, 100 milyondan fazla insan açlık çekti ve küresel sıcaklıklar “kritik 1.5°C eşiğine” yaklaştı.

İlerlemeyi engelleyen krizler arasında, rapor COVID-19 pandemisi, çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliğini suçluyor.

Raporun lansmanı vesilesiyle Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Li Junhua, “Artık sözlerin zamanı geçti – siyasi deklarasyonlar acilen eyleme dönüştürülmeli. Şimdi harekete geçmeli ve cesurca hareket etmeliyiz” dedi.

Rapor, üç acil önceliği tanımlıyor:

1. Kalkınmayı finanse etmek: bunun içinde yıllık USD 4 trilyonluk SDG finansman açığını kapatmak ve küresel finansal mimariyi reforme etmek gerekiyor

2. Barış ve güvenlik: süregelen çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü içeriyor

3. Uygulama atılımı: yiyecek, enerji, sosyal koruma ve dijital bağlantı gibi kritik geçişleri sürdürmek için büyük yatırım ve etkili ortaklıklar aracılığıyla mümkün kılınmalı

Rapor, Eylül’deki Gelecek Zirvesi’ni “dünyayı SDG’leri başarma yolunda yeniden rayına oturtma açısından önemli bir an” olarak tanımlıyor.

Diğer önemli bulgular arasında:

– Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin son beş yılda yıllık yüzde 8.1 oranında arttığı;

– Çoğu bölgede kızların okul eğitimini tamamlama düzeyinde erkeklerle eşitlik sağladığı ve hatta onları geride bıraktığı;

– Mobil geniş bantın dünya nüfusunun yüzde 95’ine erişilebilir hale geldiği, bu oranın 2015’te yüzde 78 olduğu;

– Tedaviye erişimin artmasıyla son üç yılda 20.8 milyon AIDS ile ilişkili ölümün önlenmiş olması.

Ancak aynı zamanda:

– Dünyanın en savunmasız yarısındaki ülkelerin kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin gelişmiş ekonomilere kıyasla yavaşladığı;

– Dünya çapında öğrencilerin sadece yüzde 58’inin ilkokuldan sonra minimum okuryazarlık becerisini kazandığı;

– Gelişmekte olan ülkelerde dış borç stoklarının olağanüstü yüksek seviyelerde kaldığı;

– Düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60’ının borç sıkıntısı riski altında veya zaten bu durumu yaşadığı.

Rapor, 27 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HLPF) Temmuz oturumu öncesinde yayımlandı. HLPF’ye yönelik hazırlık sürecinde yayımlanan bir dizi SDG değerlendirmesinden biri. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin SDG ilerleme raporu ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu da Temmuz’daki HLPF görüşmelerine katkıda bulunacak.

Kaynak:

https://sdg.iisd.org/news/un-stats-report-translates-2023-sdg-summit-declaration-into-action/

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar