Sürdürülebilir kalkınma için eğitime olan taahhüt güçlenmeli

Sürdürülebilir kalkınma için eğitime olan taahhüt güçlenmeli

UNESCO, Avrupa Bölgesi Bilim ve Kültür Bürosu aracılığıyla, Eğitim için Sürdürülebilir Kalkınma (ESD) konusunda 19. UNECE Yönlendirme Komitesi toplantısına aktif olarak katıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD), yaşları ne olursa olsun öğrenenlere iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, sürdürülemez kaynak kullanımı ve eşitsizlik gibi birbirine bağlı küresel sorunlarla başa çıkma bilgisi, becerisi, değerleri ve yetkisini kazandırır. ESD, bireylere toplumsal değişim için bilinçli kararlar alıp bireysel ve kolektif eylemler alma gücü verirken, gezegenimizi koruma yolunda da harekete geçmelerini sağlar. ESD, ömür boyu süren bir öğrenme sürecidir ve kaliteli eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenme içeriği ve sonuçları, pedagoji ve öğrenme ortamını kapsayarak öğrenmenin bilişsel, sosyo-duygusal ve davranışsal boyutlarını güçlendirir.

Birleşmiş Milletler’in beş bölgesel komisyonundan biri olan UNECE, sürdürülebilir kalkınma için insanları gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan bir Eğitim için Sürdürülebilir Kalkınma stratejisine sahip. Genel hedef, doğa ile uyumlu olarak sağlıklı ve üretken yaşam tarzlarını teşvik ederken sosyal değerler, cinsiyet eşitliği ve kültürel çeşitlilikle ilgili endişeleri de ele alıyor.

Yönetim Komitesi toplantısında vurgulanan önemli sonuçlardan biri, 2023 Tokyo’da düzenlenen ESD-Net 2030 Küresel Toplantısı oldu. Üye Devletler ve uluslararası ortaklar, ESD için öğrenme değerlendirmeleri ve kurum genel yaklaşımlar gibi projeler üzerindeki taahhütlerini güçlendirdiler ve işbirliğini artırdılar. UNESCO’nun “UNECE Forum on ESD – Sürdürülebilir Gelecekler için Gençleri Güçlendirme: Girişimcilik Eğitimi ve Gençlik Katılımı” başlıklı etkinliğe katkıları da ele alındı.

Geleceğe bakıldığında, 2030 için ESD, küresel eylem araştırmaları, kapasite geliştirme ve ESD girişimlerinin kapsamlı izlenmesi yoluyla yenilik üzerine odaklanacak. Bu çabalar, hükümetler, sivil toplum ve eğitim kurumları arasında katılımı teşvik ediyor.

UNECE Yönlendirme Komitesi toplantısı, sürdürülebilir eğitim için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımın önemini vurguladı. UNESCO, bu çabalara sıkı bir şekilde bağlı. İlerledikçe, gelecek nesillerin iklim eylemi liderliği ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için ihtiyaçları olan bilgi ve becerilerle donatılmasında kolektif çabaların kritik önemi olacak.

2020’de başlayan sağlam işbirliği çerçevesinde, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen 19. toplantısında UNECE ESD Yönlendirme Komitesi, UNESCO Avrupa Bölgesi Bilim ve Kültür Bürosu Direktörü Magdalena Landry’yi bir araya getirdi. Cenevre’de düzenlenen etkinlikte, hükümet yetkilileri, eğitim otoriteleri, bilim insanları ve UNESCO ağları sürdürülebilir eğitim girişimlerini ilerletmek için bir araya geldi. Landry, 2022 yılında başlatılan ve çevresel zorlukları ele almak için genç nesilleri donatmayı hedefleyen Yeşillendirme Eğitim Ortaklığı (GEP) kapsamında elde edilen başarıları ve devam eden girişimleri vurguladı. GEP, 86 UNESCO Üye Devleti ve 24 UNECE Üye Devleti dahil olmak üzere 1.200’den fazla kuruluşun katılımını sağladı.

Topluluk tabanlı yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik konularına odaklanan eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve genişletmek için tüm sektörlerin dahil olması gerekiyor. Özellikle, UNESCO Bölgesel Bürosu iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su ve okyanus okuryazarlığını entegre eden disiplinler arası programlar aracılığıyla ESD’yi teşvik edebilir. Romanya’daki Tuna Deltası Biyosfer Rezervi ve Moldova Cumhuriyeti’ndeki Alt Biyosfer Rezervi’nde desteklenen iklim eğitimi pilot projeleri, ağaç dikimi ve doğa gözlemi gibi pratik faaliyetlerle yerel toplulukları içermekte ve topluluk tabanlı eğitimi teşvik ederek yerel çevresel zorlukların daha derinlemesine anlaşılmasını sağlıyor.

Bu bağlamda, Romanya’nın GEP’nin uygulanması, Çevre ve İklim Değişikliği Eğitimi Ulusal Stratejisi ile uyumludur. ‘Yeşil Hafta’ programı bu stratejinin bir parçası olup, biosfer rezervlerinde ve ulusal parklarda saha çalışmalarını okul müfredatına entegre eder. Bu, GEP’nin temellerini gösterir: Okulları yeşillendirme, müfredatı yeşillendirme, öğretmen eğitimi ve eğitim sistemlerinin kapasitelerini artırma, ve toplulukları yeşillendirme.

UNESCO belirlenmiş siteleri ayrıca sürdürülebilir kalkınma için canlı laboratuvarlar ve çevresel eğitim öğrenme yerleri olarak hizmet verebilir. UNESCO Bölgesel Büro, seçilmiş UNESCO sitelerinde araştırma ve eğitim odaklı olarak sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmekte olan “UNESCO programları ve siteleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme” adlı 3 yıllık projeyi yürütüyor. Proje kapsamında, 1.300’den fazla öğrenci eğitim faaliyetlerinden, atölyelerden ve çevresel eğitim paketlerinin geliştirilmesinden faydalandı. Projenin temel hedefi, eğitim programlarını pratik çevre koruma ile bağlantılandırarak sürdürülebilirlik konusunda elle tutulur bir öğrenme yaklaşımı geliştirmek.

Kaynak:

https://www.unesco.org/en/articles/strengthening-our-commitment-education-sustainable-development?hub=394

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar