Sosyal Girişimcilik Nedir?

0

Son dönemlerde Türkiye’de de oldukça iyi bir ivme kazanan sosyal girişimcilik kavramının sınırları, tanımı ve neleri kapsadığı tartışma konusu olmuştur. Biz de bu konuda en açıklayıcı tanımı yapan Sosyal Girişimci Genç Lider Akademisi‘nin (SOGLA) sosyal girişimciliğe yönelik ifadelerini sizlere aktarıyoruz.

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik; kâr amacı gütmeyen ya da elde edilen kârın topluma fayda üretmek için kullanıldığı ticari ve/veya kamusal sektörler içinde gerçekleştirilebilen sürdürülebilir, yenilikçi, sosyal değer yaratan faaliyetlerdir.

SOGLA, sosyal girişimcilik bağlamında ortaya zarif bir tanım çıkarma amacını gütmektense, sosyal girişimciliğin olmazsa olmaz bileşenleri üzerinde çalışmayı önemsiyor. Sosyal girişimciliğine herhangi bir sosyal faaliyetten ayıran 4 temel bileşen şöyle:

Sosyal Girişimcilik Bileşenleri

Sosyal Etki Yaratma

Sosyal girişimciliğin temelinde kişilerin ya da paydaşların servetini arttırmaktan ziyade sosyal değer yaratma gerçeği yatmaktadır.

Bir işletmede yer alan kar etme güdüsü, o işletmenin sosyal değer üretemeyeceği anlamına gelmez. Ticari girişimler de ürettikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal fayda sağlayabilir ve sosyal etki yaratabilirler.

Bir faaliyetin sosyal olarak kabul edilebilmesi için sürdürülebilir gelişim ihtiyacını karşılaması gerekir.

Sosyal Etki Fırsatlarını Görme

Sosyal girişimciler, çevre koşulları olumsuz olduğunda bile sosyal değişim fırsatlarını görebilen kişilerdir. Sorunun var olduğu bir ekosistem içerisinde, bir çözüm önerisi, dolayısıyla da sosyal etki yaratma amacıyla kurulacak bir sosyal girişim fikri var oluyor demektir.

Yenilikçi Olma

Sosyal girişimcilik, karmaşık sosyal ihtiyaçlarla baş etmek için ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımları ifade eder. Önemli olan sosyal etkinin, mevcut girişim ve faliyetler üzerinde birtakım değişiklikler yapılması değil, yenilikle yaratılmasıdır.

Rutin tekrarlanan sosyal projelerin, sosyal girişimcilik içerisinde değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Sosyal girişimler, toplumun karşılanmayan bir ihtiyacını, yeni bir pazar değeri de yaratarak giderirler.

Süreç boyunca, koşulların analiz edilmesi ve potansiyel tehdit ile fırsatların aktif bir şekilde izlenmesi, beklenmedik durumlara karşı, bir sosyal girişimi hazırlıklı hale getirmektedir.

Kaynak Yaratma ve Sürdürülebilirlik

Sosyal girişimciler bir yandan sosyal amaçlarını gerçekleştirmeye, diğer yandan da varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu sebeple, eldeki mevcut kaynaklarla sınırlı kalmadan yeni kaynaklar yaratabilme ve böylelikle sürdürülebilir olma amacını gütmektedirler.

Sosyal girişimler, yarattıkları sosyal etkiyi sürdürebilmek amacıyla, öz misyonları olan Sosyal Değer Üretme’yi öncelik olmaktan çıkarmadan, işletmelerin ilke ve araçlarını kullanarak/uygulayarak kâr maksimize edebilirler. Böylelikle ekonomik kârı sosyal etkinin büyümesi, etki alanının genişlemesi için kullanabilirler.

Özetle bir faaliyetin sosyal girişim olarak tanımlanması için, sürdürülebilirliğini, tamamiyle gönüllü bağışlarına bağlamamalı, kendi sosyal sermayesini üretebileceği bir gelir modeline sahip olmalıdır.

Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal girişimler için düzenli olarak güncellediğimiz Sosyal Girişimler Listesine göz atabilirsiniz.


Kaynaklar:

Sosyal Girişimcilik | Burcu Kümbül Güler, Efil Yayınevi Yayınları

Sosyal Girişimcilik | Senem Besler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

*SOGLA aracılığıyla aktarılmıştır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.