Sosyal girişim – profesyonel yönetim ilişkisi

0

Sosyal girişimlerin profesyonellerce yönetilmesi, sürdürülebilirlik ve başarıda öne çıkan gereklilikler arasında gösteriliyor.

Son dönemde sayıları hızla artan sosyal girişimlerin yarattıkları ilham verici sosyal etkiler dikkat çekici boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Web sayfamızda sıklıkla ele aldığımız başarı hikayelerinin yanı sıra henüz dokunamadığımız, ulaşamadığımız çok sayıda sosyal girişim de bulunuyor.

Bu noktada yeri gelmişken iletişim bilgilerimizin son derece şeffaf olduğunu, bizlere her konuda ulaşılabildiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Yönetim ise hemen her şeyde olduğu gibi belli ölçülerde bir organizasyon şemasına sahip olan sosyal girişimler için de önemli bir gereklilik.

Peki her girişimde olduğu gibi sosyal girişimlerde de yönetimin tutarlı ve doğru bir yapıda sağlanabilmesi adına hangi koşullar sağlanmalı ve atılması gereken adımlar neler?

Yetenekli kişiler mi uzmanlar mı?

Herhangi bir işletme ya da oluşum için olması gereken profesyonel yönetim; görevlerin, işin ehli ya da ‘yetenekli’ kişiler yerine ‘uzmanlar’ arasında dağıtılmasıdır.

Burada görevler genellikle çeşitli şekillerde operasyonel, mali yapılar, vb. içerecektir.

Uzmanlara erişim ve onların yetkinliklerinden ‘yararlanmak’ bir sosyal girişimda sürdürülebilirlik açısından önemli karar noktaları arasındadır.

Toplumsal bir girişim hareketi de olsa sosyal girişimlerde devamlılık ve yoğun etkinin oluşturulmasında profesyonel hareket edilmesinin önemi büyük.

Bunun için planlar, projeler, takvim, iş dağılımı, paylaşımı, bütçe gibi yapısal işlemlerin profesyoneller tarafından yapılması tercih edilmelidir. Ayrıca kamusal destekler, sosyal medya yönetimi, iletişim gibi zorlu süreçle, sponsorluk gibi konularda da profesyonelce hareket edilmelidir.

Şimdi bir sosyal girişimin, belli aşamadaki profeyonel ya da uzman kimselerce yönetimi ilk etapta zor görünebilir. Ancak bu doğru değil. İletişim, sosyal girişimin ruhudur, doğru isimlerle temas edilmesi yeterlidir.

Her işin başı ‘network…’

Network, sosyal girişimler açısından olmazsa olmaz gerekliliklerden. İnsanların birbirleriyle temas ederek açtıkları kapıların ardı arkası kesilmez.

İşte sosyal girişimciler için ilk önce yakın çevreleri, daha sonra da çeşitli şekillerde daha uzaktakilere temas edilmesi, profesyonelleri mümkün olduğunca sosyal organizasyon şemasına davet etmeleri tavsiye edilir.

İkna yoluyla çok önemli isimleri bünyesine katmış, onlarla birlikte çalışan sayısız sosyal girişim vardır.

Elbette ikna her zaman yeterli olmayabilir. Bu noktada da operasyonel gider kalemlerinin doğru kullanımı ve alanında uzman isimlerle çalışılması tavsiye edilir.

En nihayetinde ise sosyal girişimcilikte profesyonellerin katkıları es geçilmemesi, hatta üzerinde yoğun olarak durulması gereken bir konudur.

Altın değerinde…

Bir sosyal girişimin başarılı olmasında sorun çözücü olması, sürdürülebilirlik, karlılığın kullanımı gibi faktörler kadar profesyoneller tarafından yönetim de altın değerindedir.

Zorlu süreçlerde alınacak kararlar, stratejik ilişkiler, temaslar, görüşmeler, iletişim gibi son derece karmaşıklaşmış bir konuda izlenecek yol gibi birçok başlık altında profesyonel yönetim öne çıkan ‘başarı anahtarları’ arasında konumlanır.

Sözün özü
Sosyal girişimlerde gelirlerin doğru şekilde kullanımı ve operasyonel harcamalara yönelik kararlar zorlu süreçleri beraberinde getirebilir.
Bu kapsamda atılacak doğru adımlardan biri de ilk önce ‘sosyal girişime davet’ yoluyla, daha sonra da belli ölçülerde kaynağın ayrılması beraberinde profesyoneller tarafından yönetimin/işlerliğin tahsis edilmesi gerekebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.