Karışık ormanlar monokültür ormanlara göre yüzde 70 daha fazla karbon depoluyor

Karışık ormanlar monokültür ormanlara göre yüzde 70 daha fazla karbon depoluyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre birden fazla ağaç türünün bulunduğu karma ormanlar, zararlı böceklere, hastalıklara ve iklimsel bozulmalara karşı daha dayanıklı.

Restore edilen ormanlar karbonu ormanın toprağında, çalılarında ve ağaçlarında depoluyor. Birbirini tamamlayan özelliklere sahip farklı türler karbon depolamasını artırabildiğinden, karışık ormanların karbon depolamada etkili olduğu belirtiliyor.

Zararlı böceklere, hastalıklara ve iklimsel bozulmalara karşı daha dirençli olan yaşlı ve karışık ormanların uzun dönemde karbon depolama potansiyelleri artıyor ve biyolojik çeşitliliği destekliyor.

Farklı türlerden oluşan orman sistemlerinin faydaları bilinmesine rağmen, pek çok ülke restorasyon çalışmaları kapsamında monokültür plantasyonları esas alıyor.

Uluslararası bir bilim ekibi, karışık dikilmiş ormanlardaki karbon stoklarını ticari ve en iyi performans gösteren monokültürlerdeki karbon stoklarıyla karşılaştırdı.

Araştırmacılar, 1975 yılından bu yana yayınlanan karışık ve tek tür ormanlardaki karbon depolamasını karşılaştıran çalışmaları analiz etti. Frontiers in Forests and Global Change dergisinde yayınlanan çalışmanın verilerine göre ‘’karışık türlerden oluşan ormanlar, monokültürlere göre yüzde 70 oranında daha fazla karbon depoluyor.’’

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı veri setinde, dört türden oluşan karışık ormanlar en etkili karbon yutakları olarak tespit edildi. Çalışmada 2 türden oluşan karışımların monokültürlere kıyasla daha fazla toprak üstü karbon stokuna sahip olduğu ve yüzde 35’e kadar daha fazla karbon depoladığı saptandı. Ancak altı türden oluşan ormanlar, tek türlere göre belirgin bir avantaj göstermedi.

Araştırma neticesinde, ormanların çeşitlendirilmesinin karbon depolamasını artırdığı kesin olarak belirlendi. Karma ormanlardaki yer üstü karbon stoklarının, monokültür ormanlardan yüzde 70 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Oxford Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde ekoloji ve biyoçeşitlilik bilimi alanında doktora sonrası araştırmacı ve çalışmanın yazarı Dr. Emily Warner, ‘’Çeşitlendirmenin karbon depolama faydalarının konum, kullanılan türler ve orman yaşı gibi faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var’’ dedi.

Kaynak:

https://www.earth.com/news/mixed-forests-with-many-tree-species-are-more-effective-at-carbon-storage/

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar