Yeşil bina nedir?

Yeşil bina nedir, faydaları nelerdir? Günümüzde ‘yeşil olmayan’, bir diğer deyişle klasik binaların çevreye olumsuz etkileri son derece yüksek seviyelerde. Dünyada yapı endüstrisi, enerji ve malzemenin yüzde 70’ini, suyun yüzde 17’sini, ormanların yüzde 25’ini tüketiyor; ayrıca Co2 emisyonunun yüzde 33’üne de neden teşkil ediyorlar. Bu çevresel etkilerin düşürülmesi adına atılan adımlar gezegen için büyük önem