On ülkede göçmenlerin kalkınmaya etkileri incelenecek

On ülkede göçmenlerin kalkınmaya etkileri incelenecek

Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan MATILDE araştırma projesinin Türkiye ayağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği tarafından yürütülecek. MATILDE araştırma projesi kapsamında 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısı incelenecek.

Göç konusu, sürekli Avrupa tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesini kapsayan MATILDE araştırma projesi, dış göçün kırsal ve dağlık bölgelerdeki etkisini araştırarak bu tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje, günümüzde kamuoyu tarafından genellikle göz ardı edilen bu bölgelerde dış göçün kalkınma süreçlerine etkilerine dikkat çekecek.

Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) araştırma projesinin Türkiye ayağını İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata DestekDerneği üstleniyor. 

Şubat 2020’de başlayarak üç yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, Avrupa’da 13 bölgede göçün kırsal ve dağlık alanlardaki yerel etkilerini inceleyen vaka çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını kapsayacak. Proje, kentsel bölgelerin dışında kalan yerel kamusal alanlara yoğunlaşarak göçe dair yanlış algıların ele alınması, göç ve göçmen karşıtı egemen tutumun dönüştürülmesi ve vatandaşların göçle ilgili tartışmalara daha bilinçli bir şekilde katılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Göç yerel kalkınma için kaynak olabilir mi? 

MATILDE projesinin bilimsel koordinatörü Andrea Membretti, “Göçün, göç alan toplumlar ve bölgeler için yük oluşturduğuna dair genel bakış açısını tersine çevirmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. MATILDE, araştırma enstitüleri ve uygulayıcıların işbirliği sayesinde, göçü yerel kalkınma için bir kaynağa dönüştürebilecek şartlar ve politikalarla ilgili rehberlik sağlayacak” açıklamasını yaptı. Membretti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği topraklarının %80’i kırsal, dağlık ve ücra bölgelerden oluşuyor. Günümüzde göç gibi temel bir konu tartışılırken, bu bölgelerde yaşayan tüm paydaşların bakış açılarının da yeteri kadar görünür kılınması teşvik edilmeli.”

Türkiye’de Silivri ve Çatalca bölgeleri incelenecek

Türkiye’de göç ile ilgili araştırmalarda genellikle başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma altında bulunan göçmenlerin kentsel alandaki varlıkları ele alınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin dâhil olduğu bu araştırma projesindeyse İstanbul’un Silivri, Çatalca gibi tarımsal üretimin yapıldığı ilçelerinde göçün tarihsel süreçteki toplumsal, iktisadi ve kültürel etkileri incelenecek. Ayrıca hukuki düzenlemelerin bu bölgelerde yaşayan göçmenlerin çalışma yaşamlarını nasıl etkilediği araştırılacak. Bu süreçte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, projenin Türkiye ayağındaki diğer ortağı olan Hayata Destek Derneği ile birlikte çalışacak.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar