Hakkımızda

SosyalUp Türkiye’deki Sosyal Girişim ekosistemine yönelik haber ve nitelikli içerik ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

Sosyal Girişimcilik geleneksel girişimcilikten ayrılan çizgisi ile insanlığın sosyal problemlerini çözmeye odaklanan, toplumların bir arada yaşama ve dayanışma kültürünü geliştirmeye yönelik faaliyetler gösteren bir yapıya sahiptir.

Sosyal Girişimciliğin önemli görevini ve vizyonunu topluma daha iyi anlatabilmek ve gerek bireyleri gerekse kurumları bu alanda daha aktif olmaya yönelik cesaretlendirmek üzere bir vizyon ile kurulan SosyalUp, kâr amacı gütmeyen ticari yapısı ile sosyal girişimcilik ekosistemindeki tüm haberleri ve gelişmeleri okuyucularına internet üzerinden ulaştırmayı kendine görev edinmiştir.

SosyalUp sitesinde sosyal girişimcilik ekosistemindeki tüm gelişmeleri takip edebilir, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve atılan adımlar ile insanlığına ve toplumlara nasıl bir fayda ve değer üretildiğini izleyebilirsiniz.

Dünyanın daha iyi bir yer olması için harcadığınız çaba, desteğiniz ve iyi niyetiniz için teşekkür ederiz.