Yüksek bütçeli işlerde kadın sayısı az

Yüksek bütçeli işlerde kadın sayısı az

Avrupa Birliği’nin Ufuk2020 Projesi kapsamında finanse edilen, kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve eylem çağrısı yapmayı hedefleyen SAGE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistematik Eylem) projesi hakkında bilgi verilmek amacıyla panel düzenlendi. Panele katılan mimari, tıp, hukuk ve sanat alanından konuşmacılar, kendi alanlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında bilgiler verdi.

Panel, Eylül 2016’dan bu yana Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülmekte olan SAGE projesi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendi. Projenin temel amaçları olan, kadınların işe alım, işte tutma ve kariyer gelişimi süreçlerinin önündeki engelleri kaldırma, karar alma süreçlerinde oluşan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırma ve dil ve kurumsal kültür alanlarındaki toplumsal cinsiyet vurgusunu güçlendirme konuları ele alındı. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir sorun olduğu vurgulanan panele mimarlık, sanat, tıp ve hukuk alanından konuşmacılar katıldı.

Sanat, mimarlık, tıp ve hukuk gibi birbiriyle ilgisi olmayan disiplinler olsa da cinsiyetçiliğin hepsinde yaşandığı vurgulanan panelde, kadın çalışan sayısının alt kademelerde fazla olsa da üst yönetimlerde sayılarının çok çok azaldığı, bütçeler arttıkça kadına olan güvenin azaldığı bu nedenle yüksek bütçeli işlerde kadınların sayısının az olduğu belirtildi. Kadınların karşılaştığı cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edilmeye devam edileceğinin altı çizildi.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar