• 7 yaşından itibaren sosyal girişimci yetiştiren platform: Minorpreneurs

    7 yaşından itibaren sosyal girişimci yetiştiren platform: Minorpreneurs0

    Minorpreneurs, 7-17 yaş arası herkese sosyal girimcilik eğitimi veren, dikkat çekici bir genç nesil bilinçlendirme platformu. Girişimciler, sıklıkla ‘deneme-yanılma’ yöntemiyle başarıya ulaştıklarından söz eder. Minorpreneurs, girişimciliğin deneme-yanılma süreçleri dışında da öğrenilebileceğine inanan bir eğitim platformu. Öne çıkan özelliği ise erken yaşlarda girişimcilikle tanışan bireylerin önemli başarılar elde ettiği bulgusundan hareketle, çocuk ve gençlere odaklı bir

    DAHA FAZLASI