İş dünyasına rehberlik edecek işbirliği

İş dünyasına rehberlik edecek işbirliği

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığı artırırken, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, Türkiye’de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği sonucunda, SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayınlanan versiyonlarıyla Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi’nden oluşan üç dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı.

İşletmelere ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim bir arada sunuluyor

İşbirliğiyle hayata geçirilen üç dokümandan; orijinali The Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası”; işletmelere stratejilerini SKA’larla nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA’ların gerçekleşmesindeki katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda rehberlik ediyor. GRI ve UN Gloval Compact tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması” ise işletmelerin SKA’ları tanımasına, önceliklendirmesine; önceliklendirdikleri SKA’lar için eyleme geçmelerine ve ilerleme raporlamalarına yardım etmeyi amaçlayan “prensiplere dayalı önceliklendirme” sürecini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Bu iki teorik doküman “Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi” ile pratiğe dökülüyor. Bu setle şirketlere, benzer bir raporlama sürecinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim sonucu öğrenilen dersler bire bir aktarılıyor.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar