Sürdürülebilir iş modelleri için yedi küresel eğilim

Sürdürülebilir iş modelleri için yedi küresel eğilim

Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik alanında küresel kararların alındığı, sektörler arasında önemli işbirliklerinin yapıldığı ve yerel hareketlenmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Araştırma ve danışmanlık şirketi AccountAbility, 2019’da şirketlere sürdürülebilirlik planlarını etkili bir şekilde yürütebilmeleri konusunda rehberlik edecek yedi temel eğilimi belirledi.

2018 yılında şirketler rekabet gücüyle sürdürülebilir işler yapmak arasında önemli bir bağ olduğunu keşfetti. Küresel çapta yaşanan pek çok gelişme, şirketleri yaptıkları işler hakkında daha şeffaf olmaya yönlendirdi. Şirketler sürdürülebilirlik konusundaki küresel talebe cevap verebilmek için önemli taahhütlerde bulunuyorlar ve iş yapış şekillerinde yeni standartlar belirliyorlar. 

AccountAbility, şirketlere sürdürülebilirlik planlarını etkili bir şekilde yürütebilmeleri konusunda rehberlik edecek yedi temel eğilimi içeren 2019 raporunu açıkladı. AccountAbility aynı zamanda bu eğilimler karşısında şirketlerin alması gereken kararlar ve edinmesi gereken tutumlar hakkında da önerilerde bulundu.  

1.Küresel iklim eylemi için işbirliği 

 • Bilimi temel alan hedefler belirleyin ve bu hedefleri hayata geçirebilmek için organizasyon yapınızda düzenlemeler yapın. 
 • Küresel iklim eylemine uyum sağlayabilmek için sektörel işbirliklerini değerlendirin. 
 • İklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için paydaşlarınızın beklentilerine uygun olarak yeni stratejiler ve şirket politikaları belirleyin, gönüllü ya da zorunlu programlar başlatın.

2. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

 • Küresel çapta hükümetler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ilerlemesinde önemli bir rol oynuyor olsa da, hedeflerin elde edilmesi için her yıl gerekli olan 5-7 trilyon dolarlık sermaye, hem kamu hem de özel sektörden benzer taahhütler gerektirecek. Bu nedenle işinizle ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinizi belirleyin ve bu hedefleri önceliklendirin. 
 • Bu hedeflerin belirlenmesinde küresel çapta “SMART” kavramı kullanılıyor. SMART, özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, anlamlı ve planlı (Specific, Measurable, Achievable,
 • Relevant and Time-bound) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Hedeflerinizi SMART kuralına göre belirleyin. 
 • Hedeflerinizi gerçekleştirdikçe tutarlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemenizi raporlayın. 

3. Performanstan etkiye 

 • Sürdürülebilirlik gerçek değerini ortaya koydukça iş yapış mantığında da değişimler yaşanıyor. Artık yapılan işin çıktısı ya da performansı değil, yarattığı etki odak noktasında bulunuyor. Bu nedenle öncelikle şirketinizin hangi alanlarda etki yaratabileceğini değerlendirmelisiniz. 
 • Etki yaratma odaklı bir yaklaşım için ihtiyacınız olan araçları ve metodolojileri belirleyin. 
 • Yaratacağınız etki için herkese kolayca anlatabileceğiniz bir söylem geliştirin. Vereceğiniz mesajlarla yatırımcılarınızın ve iş ortaklarınızın dikkatini çekerek şirketinizin itibarına katkı sağlayabilirsiniz.

4. Akıllı tedarik zinciri yönetimi 

 • Tüketici talepleri ve yasal düzenlemeler tedarik zinciri yönetimi konusunda daha şeffaf sistemler kurulmasını tetikliyor. Neyse ki teknoloji ve büyük veriler şirketlerin risklerini azaltmasına ve verimlilik elde etmesine yardımcı oluyor. Öncelikle tedarik alanındaki paydaşlarınızın beklentilerini analiz edin. 
 • Tedarik sürecindeki eksikliklerinizi belirleyin ve iyileştirme ya da modernizasyon için potansiyel stratejilerinizi oluşturun. 
 • Yakın ve uzun vadede tedarik zincirine katma değer sunabilecek veri yönetimi ve otomasyon teknolojisi platformlarını değerlendirin.  

5. Dairesel ekonomiye geçiş 

 • Üretimin çevreye verdiği zarar hakkında artan bilinç sayesinde klasik “üret, sat, at” şeklindeki doğrusal ekonomi anlayışı yerini dairesel ekonomiye bırakıyor. Avrupa’da dairesel ekonomiye geçişi kolaylaştırmak için 24 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıklandı. Dairesel ekonominin yarattığı değeri yakalamak istiyorsanız operasyonlarınızın, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin gerçek maliyetini netleştirmek için bir Yaşam Döngüsü Analizi veya Etki Değerlendirmesi yapın.
 • Duyarlı kaynak seçimi, üretim yöntemleri ve tüketici davranışları konularında yenilikçi yöntemler deneyin.  
 • Paylaşımlı ekonomiden yararlanmak için alternatif “hizmet olarak ürün” modellerini değerlendirin. 

6 Hızlı kentleşme

 • Tüm sektörlerdeki şirketlerin, şehirlerde değişen manzaraya ve akıllı, sürdürülebilir şehirlerin yükselişine uyum sağlamak için iş modellerini yeniden tasarlamaları gerekiyor. Akıllı şehirler piyasası, 2020’lerin ortalarında 3,5 trilyon dolara ulaşacak.
 • Kentsel teknoloji sektörünün büyümesi, geleneksel iş modellerini bozmaya devam edecek. İş alanınızı kentlerde yaşam standartlarını iyileştirici yönde tekrar değerlendirin ve sektörler arası işbirliği fırsatlarını düşünün. 

7. Otomasyonun sürdürülebilirliğe etkisi

 • Özerk araçların küresel pazarı 2026’ya kadar 556,67 milyar dolar olacak. Otomasyonun tedarik zinciriniz, operasyonlarınız ve istihdamınız için yarattığı etkiyi analiz edin. 
 • İnovasyon yoluyla yeni pazar fırsatlarını yakalamanın yollarını belirleyin.
 • Sorunsuz ve kârlı bir geçişi destekleyecek stratejik ortaklarınızı belirleyin ve işbirliği yapın.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar