Sosyal girişimlerle birlikte çalışan şirketler nasıl fayda sağlıyor?

Sosyal girişimlerle birlikte çalışan şirketler nasıl fayda sağlıyor?

Şirketler, sürdürülebilirlik hedeflerini stratejilerine entegre etmek için kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) ötesine geçme yarışındalar.

Firmalar, bireylerin kolayca anlayabileceği ve ilişki kurabileceği görünür toplumsal hedeflere odaklanma eğilimindedir. Bu hedefler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) tarafından belirlenen amaçları içermesine rağmen bunlarla sınırlı değildir. Yoksulluğa Son (SKH 1), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKH 8), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKH 10) ve İklim Eylemi (SKH 13) gibi kavramlar kurumların üstlenmesi gereken genel başlıklardır.

Şirketler, verimli, bilgili, geniş uluslararası ve özel ağlara sahip yapılardır. Bununla birlikte sosyal girişimler, amaç odaklı, etkin, halk desteğine sahip ve devlet politikasının veya ekonomik kısıtlamaların dışında işleyen kuruluşlardır. İki farklı yapı, işbirlikleri için doğal bir uyuma sahiptir. Bu nedenle şirketler, sorunları ele almak için giderek artan bir şekilde sosyal girişimlerle birlikte çalışma eğilimi gösteriyor.

Sosyal girişimler ve şirketlerin işbirlikleri somut faydalar sağlıyor

Daha geniş pazar erişimi

Resonance’a göre, şirketlerin çoğu dünya nüfusunun sadece yüzde 30’una hizmet ediyor ve yaklaşık 6 milyar birey bu hizmetten faydalanamıyor. Ulaşılamayan toplumlar genellikle yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren veya coğrafi olarak zorlu bölgelerde yaşayanları kapsıyor.

Yerel ağlara olan bağlantıları aracılığıyla şirketlerin zorlu pazarlara ulaşmasına yardımcı olan sosyal girişimler, aynı zamanda potansiyel olarak karlı pazarların ihtiyaçları, istekleri ve davranışları hakkında derinlemesine bilgi sunuyor.

Bunlara ek olarak sosyal girişimler, piyasaların yasal, düzenleyici ve politik yönleri hakkında temel bilgileri de sağlıyor.

Yeni inovasyonlar

Sosyal girişimler ön cephede faaliyet gösterdiği için şirketler uzaktan izlerken yeniliklerden faydalanabiliyor. Bu oluşumlar, doğası gereği denemeye ve risk almaya eğilimli yapıya sahip.

Yapılan ortaklıklar sayesinde sosyal girişimler, gelişmekte olan ve coğrafi açıdan zorlu bölgelerdeki pazarlara yakınlaşmada neyin işe yaradığı veya yaramadığı konusunda şirketlere fikir verecek.

Tedarik zinciri risklerinin azaltılması

Sosyal girişimlerle ortaklık kuran şirketler, karşılaşacakları tedarik zinciri risklerini de en aza indirebiliyor. Yerel topluluklara ve uzak pazarlara erişimi olmayan şirketler, yerel pazarlara ilişkin iç görüleri işbirliği yaptığı sosyal girişimler aracılığıyla sağlayabiliyor.

Yerel topluluklarda yerleşik olan girişimler, gelişmekte olan pazarlardaki davranış, tercihler ve satın alma seçenekleri hakkında veri sağlayabiliyor.

Sosyal ve çevresel etkiye sahip şirketler işgücünü çekiyor

Sosyal girişimlerle yapılan ortaklıklar neredeyse her zaman sürdürülebilirlik ve sosyal etkiye yapılan yatırımlardır.

Son anketlere göre, Birleşik Krallık’taki işgücünün yüzde 53’ü ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Y kuşağı çalışanlarının yüzde 70’inden fazlası, kurumsal sürdürülebilirliğin çalışmak istedikleri yer konusunda karar vermede kilit faktörlerden biri olduğunu söyleyerek, gençler arasında artan farkındalığın sinyalini veriyor.

Bu nedenle, çevresel ve sosyal açıdan dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye aktif olarak katılan şirketler, geleceğin işgücü için daha ilgi çekici hale geliyor.

Sorumlu şirketler öne çıkıyor 

Her geçen gün daha fazla birey, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kavramlarının farkına varıyor. Benzer şekilde, giderek artan sayıda tüketici ve B2B iş ortağı, satın alma ve ortaklık teklifleri yapmadan önce şirketin sürdürülebilirlik performansını dikkate alıyor.

Sonuç olarak, çevresel ve sosyal konulara önem veren ve sorumlu davranışları benimseyen yapılar oluşturan şirketler, geleceğin pazarında yerlerini güvence altına alabilir.

Kaynak:

https://sustainabilitymag.com/sustainability/how-companies-benefit-from-working-with-social-enterprises-csr-social-impact

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar