Logitech, 2021 sonuna kadar tüm ürün ve operasyonlarının karbon nötr olmasını planlıyor

Logitech, 2021 sonuna kadar tüm ürün ve operasyonlarının karbon nötr olmasını planlıyor

Logitech, bu yıl içinde tüm ürün ve operasyon zincirinde karbon nötr olmayı ve 2030 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi hedefleyen yeni iklim pozitif yaklaşımını açıkladı.

Logitech, IPCC’nin yakın zamanda bizlere sunduğu bilgiler çerçevesinde, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için çok daha hızlı adımlar atılması gerektiğinden hareket ederek, Paris Anlaşması ve RE199’ü desteklemek için önceki taahhütlerini hızlandırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerek ve çevresel restorasyon programlarına yatırım yaparak yarattığından daha fazla karbonu ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor.

Neslimizin yaşadığı en büyük zorluklardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Logitech CEO’su Bracken Darrell, ülkelerin Paris Anlaşması’nda taahhüt ettiklerinin ötesine geçtiklerini ve bekleyecek zaman olmadığını düşündükleri için bunu 20 yıl önceden başlatmakta olduklarının altını çiziyor.

Logitech’in 2030 yılına kadar net sıfıra ve sonrasında iklim pozitifliğine ulaşması için, şirketin ürün portföyünde bulunan enerji yoğun ürünleri ve faaliyetleri en aza indirmeyi hedefleyen özel programlarla Azaltma – Yenileme – Onarma stratejisini destekleyen bilime dayalı hedefleri belirlendi.

Azaltma

Logitech’in Sürdürebilirlik için Tasarım modeli, malzeme, enerji verimliliği, paketleme, üretim süreçleri, döngüsellik ve daha birçok yenilikle, yeni ürünlerin potansiyel karbon ayak izini daha oluşmadan ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca, mevcut faaliyetlerin etkisini yıldan yıla azaltmak için mevcut ürünleri ve süreçleri revize etmek ve güncellemek de hedefleniyor. Birçok Logitech ürününde, tüketici kullanımı sonrası geri dönüşüm işlemi görmüş plastik ve ambalaj kullanılıyor.

Yenileme

Güneş ve rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen yenilenebilir elektriği kullanmak, Logitech’in enerji stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Logitech, şirketin doğrudan karbon emisyonlarını ve dolaylı tedarik zinciri emisyonlarını belirlemek için bilime dayalı bir yaklaşım ile hareket ederek, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanımını hedefli

Onarma

İklim pozitifliğine ulaşmak, bir şirketin tüm faaliyetlerindeki emisyon kapsamını ortadan kaldırması anlamına gelmektedir. Logitech, önümüzdeki dokuz yıl içinde, kaçınılmaz karbon emisyonlarını dengelemek ve havadaki karbonu ortadan kaldırmak adına doğaya dayalı yenilenebilir kaynaklara ve sosyal projelere yapılan yatırımları kademeli olarak artıracağını belirtmektedir.

Logitech bu yıl içinde, Çin’in Henan Eyaleti, Fangcheng ilçesinde çok yıllı bir karbon tutma projesi aracılığıyla restorasyon yatırımlarını genişletiyor. Şirket, karbonu yakalayan ve ortadan kaldıran, geçen yüzyılda meydana gelen hasarı tasfiye eden ve doğal ortamları restore eden projelere yaptığı yatırımları kademeli olarak arttırmayı planlıyor.

Haziran 2020’de Logitech firması, portföyünün tamamındaki ürün ambalajları üzerinde ayrıntılı karbon etkisi etiketlemesini hayata geçiren ilk elektronik şirketi oldu. Bu adım tüketici bilincini artırmaya yardımcı olurken, onların da ortak hareket etmeleri konusunda yardımcı olabilecekleri düşünülüyor.

https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/logitech-unveils-strategy-to-reach-net-zero-by-2030-eyes-climate-positivity/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_210913

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar