Dünyanın önde gelen bankaları Amazon’un yok edilmesindeki rollerini yeşil yıkama ile gizliyor

Dünyanın önde gelen bankaları Amazon’un yok edilmesindeki rollerini yeşil yıkama ile gizliyor

Dünyanın en büyük beş bankası Amazon’un yok edilmesindeki rollerini ‘’yeşil yıkama’’ ile temize çıkarmaya çalışıyor. 

Bu bankaların, Amazon Yağmur Ormanları’nı yok eden, iklimi istikrarsızlaştıran ve yerli halkların topraklarını ve geçimlerini etkileyen projelerde yer alan petrol ve gaz şirketlerine milyarlarca dolar finansman sağladığı iddia ediliyor.

Bununla birlikte söz konusu kuruluşlar, bozulmamış ormanların, biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu bölgelerin, yerlilerin yaşadığı bölgelerin ve doğa rezervlerinin korunmasına yardımcı olan etik poltikalar izlediklerini savunuyor. Ancak çalışma, belirtilen hedefleri izleme ve gerçekleştrime yetenekleri üzerinde coğrafi ve teknik sınırlamalar bulduğunu aktarıyor.

Bu konu hakkındaki rapor, gözlemci kuruluş Stand.earth ve Amazon Havzası Yerli Örgütleri Koordinasyon Kurulu (COICA) tarafından hazırlandı.

Kuruluşlar, Güney Amerika biyomunda fosil yakıt işletmecilerinin önde gelen beş fon sağlayıcısının çevresel ve sosyal yönetişim (ESG) taahhütlerinin kapsamını haritalandırdı. 

Rapora göre son 20 yılda beş banka – Citibank, JPMorgan Chase, Itau Unibanco, Santander ve Bank of America – Amazon’daki petrol ve gaz operasyonları için sağlanan doğrudan finansmanın nerdeyse yarısından (%46) sorumlu.

Analiz, Amazon’un ortalama %71’inin beş bankanın iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, orman örtüsü, Yerli halkların ve yerel toplulukların haklarına ilişkin risk yönetimi poltikaları tarafından etkin bir şekilde korunmadığını ortaya koydu.

Aradaki farklar şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. Yelpazenin bir ucunda, JPMorgan Chase yer alıyor. Raporun yazarlarına göre banka biyoçeşitliliğin korunmasının Amazon’un %2’sini kapsayan Unesco dünya mirası alanları için geçerli olduğunu savunuyor. Geriye kalan kısımlarda petrol ve doğalgaz aramaları için bu korumanın dikkate alınması ise pek olası görünmüyor.

Bazı bankalar, madencilik endüstrilerini daha sorumlu politikalar benimsemeye teşvik ederek olumlu bir rol oynadıklarını iddia ediyor. Ancak raporun yazarlarına göre, banka kredisi düzenlemeleri uzun vadeli ilişkiler ve potansiyel etki içerse de, beş büyük bankanın finansmanının çoğunluğu kurumsal amaçlı konsorsiyum tahvili şeklinde gerçekleşiyor. Bu da, İspanyol Bankası Santander örneğinde olduğu gibi, şeffaflık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Yazarlar, Stand’ın Amazon Banks Veritabanı’nı kullanarak Amazon’da son 20 yılda 280 banka tarafından gerçekleştirilen petrol ve gaz faaliyetlerini içeren 560 işlemi inceledi.

Çalışmada, iki Kuzey Amerika bankası Citibank ve JPMorgan Chase, Amazon’da petrol ve gaz projeleri yürüten şirketlere en fazla sermameyi sağlayan ilk iki banka olarak sıralandı. 

Son 20 yılın en büyük üçüncü finansörü Brezilya merkezli Itau Unibanco olurken, veritabanı bankanın Eneva, Frontera, Geopark, Petrobras, Petroquimica Comodoro Rivadavia ve Transportadore de Gas del Peru’nun projelerini finanse ettiğini gösteriyor.

Listenin beşinci sırasında Bank of America yer alıyor. Rapora göre banka geçen yıl Amazon’un bir numaralı petrol ve gaz finansörü oldu ve işlemlerin yüzde 99’unu sendikasyon tahvili şeklinde gerçekleştirdi. Bu da bu anlaşmaların gelişmiş ESG taramasına tabi tutulmayacağı anlamına geliyor.

Rapor, beş büyük bankayı Amazon’daki petrol ve gaz sektörünü kapsayan tüm işlemleri sınırlandırma stratejisini benimsemeye çağırıyor. Yazarlar, yağmur ormanlarının karadaki en önemli karbon yutağı olduğunu ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını, ancak geri dönüşü olmayan bir noktaya ilerlendiği konusunda uyarıyor.

Kaynak:

https://www.theguardian.com/environment/article/2024/jun/11/worlds-top-banks-greenwashing-their-role-in-destruction-of-the-amazon

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar