Dünya çapında yaklaşık bir milyar çocuk şiddet mağduru

Dünya çapında yaklaşık bir milyar çocuk şiddet mağduru

İstanbul’da INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 

Nirengi Derneği İletişim ve Görünürlük Koordinatörü, İdil Türkmen; “Verilere baktığımızda yalnızca geçtiğimiz yıl, dünya çapında yaklaşık 1 milyar çocuğun fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Ayrıca, dünya genelinde her 4 çocuktan 1’inin fiziksel istismar mağduru ve neredeyse her 5 kız çocuğundan 1’inin hayatı boyunca en az bir kere cinsel istismara maruz kaldığını biliyoruz. Bu verilerin de açıkça ortaya koyduğu üzere, çocuğa karşı şiddetin çapı inanılmaz bir büyüklükte ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Biz Nirengi Derneği olarak kanıt temelli uygulamalara dayanan INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji çalışmasını çok önemli buluyoruz.” dedi.

INSPIRE devletten toplum tabanına, sivil toplumdan özelsektöre kadar çocuk ve gençlere karşı şiddetin önlenmesine ve müdahale edilmesine yönelik kararlılık ortaya koyan herkesin faydalanabileceği, kanıta dayalı bir kaynaktır. INSPIRE çalışması, ülkelerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve müdahaleetmek için yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır Bu çalışma, ülkelerin ve toplulukların çocuğa karşı şiddeti önlemeçalışmalarına, mevcut en iyi uygulama kanıtlarından oluşanbir grup strateji ile destek vermektedir. Söz konusu, yedi strateji şu şekildedir: Kanunların uygulanması ve icrası, normlar ve değerler, güvenli ortamlar, ebeveyn ve bakım verenlere destek, gelir ve ekonomik güçlendirme, müdahale ve destek hizmetleri, eğitim ve yaşam becerileri.

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç; “INSPIRE setinde yedi stratejinin bir arada uygulanması ve birbirini desteklemesi hedeflenmektedir. Stratejilerin en üst düzeyde etkili olabilmesi için çok sektörlü bir plan dahilinde uygulanmaları çok önemlidir. INSPIRE paketinin de ortaya koyduğu üzere, tek bir sektörün bütün müdahale paketini tek başına sağlaması mümkün olmadığından ve tek bir devletin çocuklarına yönelik olarak büyüyen ve ulusal sınırları aşan tehditleri tek başına ortadan kaldırması mümkün olmadığından bu sürecin olmazsa olmazı koordinasyon mekanizmalarıdır. Bu bağlamda, burada sunulan paketin uygulanmasına yönelik çalışmalar hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında iş birliğini ve öğrenmeyi teşvik etmelidir” dedi.

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar