Avrupa Birliği arı popülasyonundaki azalmayı vızıltı hatlarıyla kontrol altına alacak

Avrupa Birliği arı popülasyonundaki azalmayı vızıltı hatlarıyla kontrol altına alacak

Avrupa Birliği yürütme organı, mahsul üretimi için hayati önem taşıyan böceklerin azalmasını tersine çevirmek amacıyla, arılar ve diğer polen taşıyıcıların Avrupa’yı dolaşıp yiyecek ve barınak bulabilecekleri ‘Vızıltı Hatları’nın yer aldığı önlem planını duyurdu.

Doğanın hayatta kalması ve dengesini sürdürebilmesi için gerekli olan arılar, insan kaynaklı eylemler nedeniyle yok olma tehdidi altında.

Avrupa Birliği yürütme organı, mahsul üretimi için hayati önem taşıyan böceklerin azalmasını tersine çevirmek amacıyla, arılar ve diğer polen taşıyıcıların Avrupa’yı dolaşıp yiyecek ve barınak bulabilecekleri ‘Vızıltı Hatları’nın yer aldığı önlem planını duyurdu. Böylelikle arılar ve benzerlerinin Avrupa çevresinde güvenli uçuşu sağlanabilecek.

Ekolojik koridorlardan oluşan bir ağ olarak tanımlanan Vızıltı Hatları, Avrupa Komisyonu’nun ‘New Deal for Pollinators’ anlaşması kapsamındaki önlemlerinden biri.

Halihazırda her 10 arı ve kelebek türünden biri ve her üç çiçek sineği türünden biri yok oluyor. Bu nedenle 2030 yılına kadar tozlayıcıların nüfusundaki azalmanın acilen tersine çevrilmesi gerekiyor.

AB tarafından sunulan yedi yıllık plan, böceklerin başlıca düşmanlarını hedef alarak popülasyondaki düşüşü iyileştirmeyi amaçlıyor.

Polen taşıyıcı böceklerin karşı karşıya olduğu tehditler arasında, değişen arazi kullanımı, böcek ilaçları ile yaygın tarım, kirlilik, istilacı yabancı türler, patojen mikroplar ve iklim değişikliği yer alıyor.

Komisyon’un yeni anlaşması, 2018 yılında başlatılan girişimi temel alıyor ve 2030 yılına kadar tehlike altındaki böceklerin yaşamını yeniden rayına oturtmak için yedi yıllık planı uygulamaya koyuyor.

Komisyon, ‘Vızıltı Hatları’ olarak adlandırılan ekolojik koridorlar ağı için bir plan hazırlamak üzere üye ülkelerle birlikte çalışacağını açıkladı.

Avrupa Birliği hükümetlerini temsil eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin planı onaylamasının ardından, AB üye ülkeleri 2030 yılına kadar polen taşıyıcı böceklerin azalmasını tersine çevirmek adına önlemler belirlemek zorunda kalacak ve bu, AB’nin Doğa Restorasyon Yasası kapsamında yasal bir gereklilik olacak.

Tarımsal ve kentsel alanlarda pestisit kullanımının azaltılması ve polen taşıyıcı habitatların güçlendirilmesi Komisyon tarafından önerilen maddeler arasında yer alıyor. Komisyon, zararlı pestisitlere verilen acil durum izinlerini gözlemleyecek ve izin verilmeyen yerlerde kullanımını yasaklayacak.

Yedi yıllık yeni plan, polen taşıyıcıların azalmasına ilişkin bilgi ve kamuoyu farkındalığını artırmayı amaçlayan 2018 yılında başlatılan girişimin revizyonu niteliğinde.

Avrupa Birliği ayrıca arılar için yüksek risk oluşturan neonikotinoid içeren üç böcek ilacının kullanımı sınırlandırdı.

Kaynak:

https://www.reuters.com/business/environment/eu-promote-buzz-lines-help-reverse-decline-bees-by-2030-2023-01-24/https://www.euronews.com/green/2023/01/25/1-in-3-bees-butterflies-and-hoverflies-are-disappearing-can-a-new-eu-deal-save-our-pollina?utm_source=newsletter&utm_medium=green_newsletter&_ope=eyJndWlkIjoiY2MzYjM4MTMxNzg4ZWJmYzUyNTk1MmM4ZjNiNjliYzcifQ%3D%3D

Posts Carousel

En Son Makaleler

Videolar