Alp bölgesinin sürdürülebilirliği için 176 milyon Euro yatırımlı girişim

Alp bölgesinin sürdürülebilirliği için 176 milyon Euro yatırımlı girişim

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 döneminde Alp Bölgesindeki ülkeleri daha yeşil ve rekabetçi konuma getirmek için 176 milyon Euro değerinde iki Interreg (Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu çerçevesinde Avrupa Birliği bölgeleri arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik hibe yardımlarından oluşan girişim) programını kabul etti.

107 milyon Euro değerinde Avrupa Birliği katkısı alan Interreg Alpine Space Programı, sürdürülebilir tarım, biyo-ekonomi ve ormancılık alanlarındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere fon sağlayarak daha dayanıklı ve yeşil bir Alp bölgesi yaratmak için güçlü yatırımlara odaklanıyor.

Bununla birlikte Interreg Fransa-İsviçre Programının, 69 milyon Euro değerinde Avrupa Birliği katkısı alacağı duyuruldu. Programın, karbon nötrlüğü, ekolojik geçiş, rekabetçi ekonomi, sürdürülebilir hareketlilik, turizm ve kültürün yanı sıra yaşam boyu öğrenme ile ilgili olan Fransa-İsviçre sınırındaki engellerin azaltılmasına odaklanacağı açıklandı.

Yeni Interreg 2021-2027, dört temel unsur çerçevesinde inşa edildi. Sınır ötesi (Interreg A), uluslar ötesi (Interreg B), bölgelerarası (Interreg C) ve çevre dışı bölgelerin yakın çevrelerine entegrasyonu (Interreg D).

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Alplerin ve Alplerdeki ülkelerin güzel olduğu kadar aynı derecede kırılgan olduklarına dikkat çekerek, bölgenin 19. yüzyılın sonlarından bu yana küresel ortalamanın iki katı oranında ısındığını hatırlattı. Alp bölgesinin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olacak ve yeşil geçişi destekleyecek olan programların, inovasyon ve dijitalleşmeyi de teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Alpine Space Interreg programlarının, Alp bölgesi ülkeleri için Avrupa Birliği Stratejisinin hedeflerine ulaşılmasında katkı sağlayacağı vurgulanıyor.  

Kaynak:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-10-2022-eu-cohesion-policy-eur176-million-to-boost-sustainability-and-innovation-in-the-alpine-space

Posts Carousel

Bir Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar "*" ile gösterilmektedir.

En Son Makaleler

Videolar